Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöredovisning i fastighetsbolag

Johansson Salagean, Laura ; Hansson, Emelie and Emnert, Mikael (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att redogöra för miljöredovisningen i fyra fastighetsbolag. Vidare ämnar vi analysera om det finns en skillnad mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Samt att redogöra om företagens miljöredovisning. Uppsatsen utgår från de publicerande fastighetsbolagens synvinkel. Undersökningen har gjorts med en kvalitativ ansats genom intervjuer av tre miljöansvariga och en fastighetschef. De teorier som har använts är den institutionella-, intressent- och legitimitetsteorin. Vidare har olika standarder legat till grund för att förklara olika begrepp inom miljöredovisningen.
Samtliga företag i studien har någon form av miljöredovisning även om det bakomliggande miljöarbetet skiljer sig åt en del. Miljöredovisning anses vara en... (More)
Vårt syfte är att redogöra för miljöredovisningen i fyra fastighetsbolag. Vidare ämnar vi analysera om det finns en skillnad mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Samt att redogöra om företagens miljöredovisning. Uppsatsen utgår från de publicerande fastighetsbolagens synvinkel. Undersökningen har gjorts med en kvalitativ ansats genom intervjuer av tre miljöansvariga och en fastighetschef. De teorier som har använts är den institutionella-, intressent- och legitimitetsteorin. Vidare har olika standarder legat till grund för att förklara olika begrepp inom miljöredovisningen.
Samtliga företag i studien har någon form av miljöredovisning även om det bakomliggande miljöarbetet skiljer sig åt en del. Miljöredovisning anses vara en viktig del av årsredovisningen som intervjupersonerna tror kommer att vara aktuellt även i framtiden. Ett visst tryck från intressenter kombinerat med ett marknadsföringssyfte, i form av miljöprofilering, hjälper till att förklara varför miljöarbetet anses vara av vikt. Kunskapen om vad intressenterna tycker är viktigt är dock bristfällig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson Salagean, Laura ; Hansson, Emelie and Emnert, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bostadsbolag, Fastighetsbolag, Hållbarhetsredovisning, ISO 14001, Miljöredovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343656
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:26
@misc{1343656,
 abstract   = {{Vårt syfte är att redogöra för miljöredovisningen i fyra fastighetsbolag. Vidare ämnar vi analysera om det finns en skillnad mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Samt att redogöra om företagens miljöredovisning. Uppsatsen utgår från de publicerande fastighetsbolagens synvinkel. Undersökningen har gjorts med en kvalitativ ansats genom intervjuer av tre miljöansvariga och en fastighetschef. De teorier som har använts är den institutionella-, intressent- och legitimitetsteorin. Vidare har olika standarder legat till grund för att förklara olika begrepp inom miljöredovisningen.
Samtliga företag i studien har någon form av miljöredovisning även om det bakomliggande miljöarbetet skiljer sig åt en del. Miljöredovisning anses vara en viktig del av årsredovisningen som intervjupersonerna tror kommer att vara aktuellt även i framtiden. Ett visst tryck från intressenter kombinerat med ett marknadsföringssyfte, i form av miljöprofilering, hjälper till att förklara varför miljöarbetet anses vara av vikt. Kunskapen om vad intressenterna tycker är viktigt är dock bristfällig.}},
 author    = {{Johansson Salagean, Laura and Hansson, Emelie and Emnert, Mikael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Miljöredovisning i fastighetsbolag}},
 year     = {{2009}},
}