Advanced

Ut-strategi i skuggan av elitismens pyramid - En fallstudie i ett kunskapsföretag

Nilsson Tervahauta, Malin and Edman, Lisa (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Fallföretaget CC tillämpar en mängd strategier för att befordra enbart de bästa medarbetarna och härmed gallra ut de som inte håller måttet. Medarbetarna är väl insatta i denna upp-eller-ut-strategi och ställer upp på detta utan att ifrågasätta systemet, fastän de rent statistiskt löper stor risk att själva gallras ut. Vårt syfte med denna uppsats är att, med hjälp av teorier om kultur och identitet, redogöra för vilka mekanismer företaget använder för att få medarbetarna att ställa upp på detta system. Metod: Fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer och dokumentstudier. Undersökningen startade med insamling av det empiriska materialet och teorin uppkom utifrån denna. Teoretiska... (More)
Syfte: Fallföretaget CC tillämpar en mängd strategier för att befordra enbart de bästa medarbetarna och härmed gallra ut de som inte håller måttet. Medarbetarna är väl insatta i denna upp-eller-ut-strategi och ställer upp på detta utan att ifrågasätta systemet, fastän de rent statistiskt löper stor risk att själva gallras ut. Vårt syfte med denna uppsats är att, med hjälp av teorier om kultur och identitet, redogöra för vilka mekanismer företaget använder för att få medarbetarna att ställa upp på detta system. Metod: Fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer och dokumentstudier. Undersökningen startade med insamling av det empiriska materialet och teorin uppkom utifrån denna. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier om organisationskultur och teorier om identitetskonstruktion. Empiri: Vårt fallföretag kan klassas som ett kunskapsföretag av typen professionellt serviceföretag. Vårt intresse riktas mot företagets HR-strategi i termer av upp-eller-ut. Slutsatser: Fallföretaget tillämpar olika strategier för att slussa folk upp eller ut. Bland dessa finns karriärsuppmuntran i kontrast till strategier för att få medarbetare att söka sig vidare. Vidare implementeras strategier för att få medarbetarna att ställa upp på detta system. Medarbetarna ser sig som vinnare oavsett hur det går i denna tävling, det som skiljer sig åt är hur mycket man lyckas vinna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson Tervahauta, Malin and Edman, Lisa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kunskapsföretag, kulturstyrning, identitetskonstruktion, upp-eller-ut-kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343677
date added to LUP
2006-06-16
date last changed
2012-04-02 16:14:35
@misc{1343677,
 abstract   = {Syfte: Fallföretaget CC tillämpar en mängd strategier för att befordra enbart de bästa medarbetarna och härmed gallra ut de som inte håller måttet. Medarbetarna är väl insatta i denna upp-eller-ut-strategi och ställer upp på detta utan att ifrågasätta systemet, fastän de rent statistiskt löper stor risk att själva gallras ut. Vårt syfte med denna uppsats är att, med hjälp av teorier om kultur och identitet, redogöra för vilka mekanismer företaget använder för att få medarbetarna att ställa upp på detta system. Metod: Fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer och dokumentstudier. Undersökningen startade med insamling av det empiriska materialet och teorin uppkom utifrån denna. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier om organisationskultur och teorier om identitetskonstruktion. Empiri: Vårt fallföretag kan klassas som ett kunskapsföretag av typen professionellt serviceföretag. Vårt intresse riktas mot företagets HR-strategi i termer av upp-eller-ut. Slutsatser: Fallföretaget tillämpar olika strategier för att slussa folk upp eller ut. Bland dessa finns karriärsuppmuntran i kontrast till strategier för att få medarbetare att söka sig vidare. Vidare implementeras strategier för att få medarbetarna att ställa upp på detta system. Medarbetarna ser sig som vinnare oavsett hur det går i denna tävling, det som skiljer sig åt är hur mycket man lyckas vinna.},
 author    = {Nilsson Tervahauta, Malin and Edman, Lisa},
 keyword   = {Kunskapsföretag,kulturstyrning,identitetskonstruktion,upp-eller-ut-kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ut-strategi i skuggan av elitismens pyramid - En fallstudie i ett kunskapsföretag},
 year     = {2006},
}