Advanced

EMVs inverkan på den konsumentupplevda innovationsgraden i livsmedelsbranschen

Broberg, Johanna and Cronholm, Johanna (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att ur ett konsumentorienterat perspektiv utreda sambandet mellan EMVs marknadsandel och innovationsgraden i den svenska livsmedelsbranschen. Utifrån ett
hypotetiskt-deduktivt angreppssätt har vi genomfört en kvantitativ studie. Vi har samlat in och operationaliserat data utifrån vårt syfte. För att utreda konsumentens perspektiv har vi utfört en konsumentundersökning. Vi har tagit vår teoretiska utgångspunkt utifrån befintliga teorier kring innovationer och därigenom format ett begreppsspråk anpassat för vår undersökning. Vårt empiriska material består av befintlig kvantitativ data som anger EMVs marknadsandelar och nya produkter i livsmedelsbranschen. Med vår konsumentundersökning har vi utrett konsumenters... (More)
Syftet med denna uppsats är att ur ett konsumentorienterat perspektiv utreda sambandet mellan EMVs marknadsandel och innovationsgraden i den svenska livsmedelsbranschen. Utifrån ett
hypotetiskt-deduktivt angreppssätt har vi genomfört en kvantitativ studie. Vi har samlat in och operationaliserat data utifrån vårt syfte. För att utreda konsumentens perspektiv har vi utfört en konsumentundersökning. Vi har tagit vår teoretiska utgångspunkt utifrån befintliga teorier kring innovationer och därigenom format ett begreppsspråk anpassat för vår undersökning. Vårt empiriska material består av befintlig kvantitativ data som anger EMVs marknadsandelar och nya produkter i livsmedelsbranschen. Med vår konsumentundersökning har vi utrett konsumenters uppfattningar av olika typer av innovationer. Uppsatsens resultat beror av vilken EMV-variabel som studeras. Mellan EMVs genomsnittliga marknadsandel under åren 2000 till 2004 och den konsumentupplevda innovationsgraden kan vi inte påvisa ett signifikant samband. Väljer vi att se till förändringen i EMVs marknadsandelar mellan åren 2000 och 2004 finner vi dock ett svagt positivt samband med den konsumentupplevda innovationsgraden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broberg, Johanna and Cronholm, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
EMV, EVM, innovation, produktutveckling, livsmedelsbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343699
date added to LUP
2005-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:31:23
@misc{1343699,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att ur ett konsumentorienterat perspektiv utreda sambandet mellan EMVs marknadsandel och innovationsgraden i den svenska livsmedelsbranschen. Utifrån ett
hypotetiskt-deduktivt angreppssätt har vi genomfört en kvantitativ studie. Vi har samlat in och operationaliserat data utifrån vårt syfte. För att utreda konsumentens perspektiv har vi utfört en konsumentundersökning. Vi har tagit vår teoretiska utgångspunkt utifrån befintliga teorier kring innovationer och därigenom format ett begreppsspråk anpassat för vår undersökning. Vårt empiriska material består av befintlig kvantitativ data som anger EMVs marknadsandelar och nya produkter i livsmedelsbranschen. Med vår konsumentundersökning har vi utrett konsumenters uppfattningar av olika typer av innovationer. Uppsatsens resultat beror av vilken EMV-variabel som studeras. Mellan EMVs genomsnittliga marknadsandel under åren 2000 till 2004 och den konsumentupplevda innovationsgraden kan vi inte påvisa ett signifikant samband. Väljer vi att se till förändringen i EMVs marknadsandelar mellan åren 2000 och 2004 finner vi dock ett svagt positivt samband med den konsumentupplevda innovationsgraden.},
 author    = {Broberg, Johanna and Cronholm, Johanna},
 keyword   = {EMV,EVM,innovation,produktutveckling,livsmedelsbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EMVs inverkan på den konsumentupplevda innovationsgraden i livsmedelsbranschen},
 year     = {2005},
}