Advanced

Intäktsredovisning - Hur är efterlevnaden bland IT-företag?

Persson, Marie; Stridbeck, Marie and Jillehed, Rebecka (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att granska hur gällande normering och vägledning på intäktsområdet efterlevs av IT-företag, samt att undersöka hur vägledningen upplevs av de företag den främst riktar sig till. Vi har undersökt 56 IT-företag som samtliga finns listade på A- respektive O-listan. Vi har jämfört deras årsredovisningar med RR 10 och RR 11 samt Stockholmsbörsens vägledning för intäktsredovisning i IT-företag, för att se hur efterlevnaden är. För att undersöka hur de företag som vägledningen främst riktar sig mot upplever denna, har vi genomfört intervjuer via e-post med redovisningsansvariga på företagen. Intervjuerna har varit standardiserade, då vi på förhand bestämt samtliga frågor och då samma frågor har ställts till samtliga respondenter. De... (More)
Syftet är att granska hur gällande normering och vägledning på intäktsområdet efterlevs av IT-företag, samt att undersöka hur vägledningen upplevs av de företag den främst riktar sig till. Vi har undersökt 56 IT-företag som samtliga finns listade på A- respektive O-listan. Vi har jämfört deras årsredovisningar med RR 10 och RR 11 samt Stockholmsbörsens vägledning för intäktsredovisning i IT-företag, för att se hur efterlevnaden är. För att undersöka hur de företag som vägledningen främst riktar sig mot upplever denna, har vi genomfört intervjuer via e-post med redovisningsansvariga på företagen. Intervjuerna har varit standardiserade, då vi på förhand bestämt samtliga frågor och då samma frågor har ställts till samtliga respondenter. De slutsatser vi har funnit är att de flesta IT-företagen följer RR 10 och RR 11 då de redovisar sina intäkter. Många av företagen har utförlig information i sina årsredovisningar om vilka redovisningsprinciper de använder. IT-företagens efterlevnad av normgivningen är således god. Vi har även funnit att vägledningen inte verkar tillämpas av företagen i så stor utsträckning. Företagen verkar heller inte uppleva vägledningen som en hjälp vid sin intäktsredovisning, utan snarare som ännu en uppfylld prestation att visa sina intressenter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1343733,
 abstract   = {Syftet är att granska hur gällande normering och vägledning på intäktsområdet efterlevs av IT-företag, samt att undersöka hur vägledningen upplevs av de företag den främst riktar sig till. Vi har undersökt 56 IT-företag som samtliga finns listade på A- respektive O-listan. Vi har jämfört deras årsredovisningar med RR 10 och RR 11 samt Stockholmsbörsens vägledning för intäktsredovisning i IT-företag, för att se hur efterlevnaden är. För att undersöka hur de företag som vägledningen främst riktar sig mot upplever denna, har vi genomfört intervjuer via e-post med redovisningsansvariga på företagen. Intervjuerna har varit standardiserade, då vi på förhand bestämt samtliga frågor och då samma frågor har ställts till samtliga respondenter. De slutsatser vi har funnit är att de flesta IT-företagen följer RR 10 och RR 11 då de redovisar sina intäkter. Många av företagen har utförlig information i sina årsredovisningar om vilka redovisningsprinciper de använder. IT-företagens efterlevnad av normgivningen är således god. Vi har även funnit att vägledningen inte verkar tillämpas av företagen i så stor utsträckning. Företagen verkar heller inte uppleva vägledningen som en hjälp vid sin intäktsredovisning, utan snarare som ännu en uppfylld prestation att visa sina intressenter.},
 author    = {Persson, Marie and Stridbeck, Marie and Jillehed, Rebecka},
 keyword   = {Intäktsredovisning,RR 11 Intäkter,RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag,IT-företag,Stockholmsbörsens vägledning; Redovisning av intäkter i IT-företag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intäktsredovisning - Hur är efterlevnaden bland IT-företag?},
 year     = {2004},
}