Advanced

Verktyg för organisk tillväxt i koncerner

Fridh, Jeanette and Reuter, Helene (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att, med utgångspunkt i våra fallföretag, identifiera och beskriva de verktyg koncernledningar har att arbeta med och analysera hur dessa verktyg kan användas för att uppnå organisk tillväxt. Detta ska sedan mynna ut i konkreta råd till Trelleborgs koncernledning samt bidra till forskningen kring organisk tillväxt i koncerner. För att uppfylla detta syfte har vi gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande två koncerner, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Då få studier tidigare gjorts kring organiskt tillväxt i koncerner är studien gjord utifrån en abduktiv ansats med växelvis insamlande av data och relevanta teorier från flera olika forskningsområden. En teoretisk... (More)
Syftet med den här studien är att, med utgångspunkt i våra fallföretag, identifiera och beskriva de verktyg koncernledningar har att arbeta med och analysera hur dessa verktyg kan användas för att uppnå organisk tillväxt. Detta ska sedan mynna ut i konkreta råd till Trelleborgs koncernledning samt bidra till forskningen kring organisk tillväxt i koncerner. För att uppfylla detta syfte har vi gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande två koncerner, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Då få studier tidigare gjorts kring organiskt tillväxt i koncerner är studien gjord utifrån en abduktiv ansats med växelvis insamlande av data och relevanta teorier från flera olika forskningsområden. En teoretisk syntes har därefter byggts upp för att ligga till grund för analysen. Vi har genom vårt arbete identifierat tio ledningsverktyg som används och har betydelse för skapandet av organisk tillväxt. Beroende av fallkoncernernas olikheter och hur länge de arbetat med organisk tillväxt som strategiskt mål har vi funnit att verktygen används på olika sätt och med olika tyngdpunkt. Vi kan också konstatera att det inte är varje verktyg för sig som skapar organisk tillväxt i koncerner utan den samverkan som uppstår genom en enhetlig användning. I förlängningen är det tankegången bakom verktygen som skapar ett gemensamt engagemang i hela organisationen. Det är med andra ord hur verktygen används i praktiken som gör det möjligt att uppnå det strategiska målet – organisk tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridh, Jeanette and Reuter, Helene
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Organisk tillväxt, Strategiska mål, Koncerner, Ledningsverktyg, Samverkan, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343763
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:04:37
@misc{1343763,
 abstract   = {Syftet med den här studien är att, med utgångspunkt i våra fallföretag, identifiera och beskriva de verktyg koncernledningar har att arbeta med och analysera hur dessa verktyg kan användas för att uppnå organisk tillväxt. Detta ska sedan mynna ut i konkreta råd till Trelleborgs koncernledning samt bidra till forskningen kring organisk tillväxt i koncerner. För att uppfylla detta syfte har vi gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande två koncerner, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Då få studier tidigare gjorts kring organiskt tillväxt i koncerner är studien gjord utifrån en abduktiv ansats med växelvis insamlande av data och relevanta teorier från flera olika forskningsområden. En teoretisk syntes har därefter byggts upp för att ligga till grund för analysen. Vi har genom vårt arbete identifierat tio ledningsverktyg som används och har betydelse för skapandet av organisk tillväxt. Beroende av fallkoncernernas olikheter och hur länge de arbetat med organisk tillväxt som strategiskt mål har vi funnit att verktygen används på olika sätt och med olika tyngdpunkt. Vi kan också konstatera att det inte är varje verktyg för sig som skapar organisk tillväxt i koncerner utan den samverkan som uppstår genom en enhetlig användning. I förlängningen är det tankegången bakom verktygen som skapar ett gemensamt engagemang i hela organisationen. Det är med andra ord hur verktygen används i praktiken som gör det möjligt att uppnå det strategiska målet – organisk tillväxt.},
 author    = {Fridh, Jeanette and Reuter, Helene},
 keyword   = {Organisk tillväxt,Strategiska mål,Koncerner,Ledningsverktyg,Samverkan,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verktyg för organisk tillväxt i koncerner},
 year     = {2004},
}