Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad styr valet av låns livslängd? En studie av vad som påverkar svenska börsnoterade företags lånelivslängd

Nielsen, Karl and Müller, Max (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar valet av lånelivslängd genom att belysa lämplig teori och genomföra en empirisk undersökning. Metod Uppsatsen är genomförd utefter en kvantitativ metod. Den empiriska undersökningen baseras på historisk data av svenska börsnoterade företag, vilka används i regressionsanalyser. Litteraturval har till stor del skett med Megginsons ”Corporate finance theory” som utgångspunkt. Slutsatser Regressionsanalyserna visar att andelen materiella anläggningstillgångar, lönsamhet och bransch påverkar långfristig såväl som kortfristig upplåning signifikant. Företagets storlek påverkar endast långfristig upplåning medan andelen immateriella... (More)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar valet av lånelivslängd genom att belysa lämplig teori och genomföra en empirisk undersökning. Metod Uppsatsen är genomförd utefter en kvantitativ metod. Den empiriska undersökningen baseras på historisk data av svenska börsnoterade företag, vilka används i regressionsanalyser. Litteraturval har till stor del skett med Megginsons ”Corporate finance theory” som utgångspunkt. Slutsatser Regressionsanalyserna visar att andelen materiella anläggningstillgångar, lönsamhet och bransch påverkar långfristig såväl som kortfristig upplåning signifikant. Företagets storlek påverkar endast långfristig upplåning medan andelen immateriella anläggnings-tillgångar endast påverkar kortfristig upp-låning. I vissa fall finner vi stöd för våra resultat i den befintliga teorin, i andra fall inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Karl and Müller, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kapitalstruktur, långfristiga lån, kortfristiga lån, regressionsanalys, lånelivslängd, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343773
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:33:08
@misc{1343773,
 abstract   = {En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar valet av lånelivslängd genom att belysa lämplig teori och genomföra en empirisk undersökning. Metod Uppsatsen är genomförd utefter en kvantitativ metod. Den empiriska undersökningen baseras på historisk data av svenska börsnoterade företag, vilka används i regressionsanalyser. Litteraturval har till stor del skett med Megginsons ”Corporate finance theory” som utgångspunkt. Slutsatser Regressionsanalyserna visar att andelen materiella anläggningstillgångar, lönsamhet och bransch påverkar långfristig såväl som kortfristig upplåning signifikant. Företagets storlek påverkar endast långfristig upplåning medan andelen immateriella anläggnings-tillgångar endast påverkar kortfristig upp-låning. I vissa fall finner vi stöd för våra resultat i den befintliga teorin, i andra fall inte.},
 author    = {Nielsen, Karl and Müller, Max},
 keyword   = {kapitalstruktur,långfristiga lån,kortfristiga lån,regressionsanalys,lånelivslängd,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad styr valet av låns livslängd? En studie av vad som påverkar svenska börsnoterade företags lånelivslängd},
 year     = {2003},
}