Advanced

Konsekvenser av IFRS 3 för värderingen av goodwill

Parkeman, Jonas; Malmgren, Per; Andersson, Eva and Holmberg, Elisabeth (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att beskriva de konsekvenser för värdering och redovisning av goodwill som införandet av IFRS 3 medför. Ytterliggare en aspekt med uppsatsen är att försöka skapa förståelse för hur efterlevnaden av IASB:s föreställningsram påverkas av det nya regelverket. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt och använt oss av den kvalitativa datainsamlingsmetoden. För att få fram lämplig empiri har vi gjort ett antal intervjuer med företag och revisorer, dels personliga och dels en telefonintervju. Vi behandlar värderingen av goodwill och använder oss därför av den tidigare lagen och den nyinförda lagen som referensram. Vidare redogör vi för IASB:s föreställningsram som de två regelverken baseras på. Vårt empiriska... (More)
Syftet med vår uppsats är att beskriva de konsekvenser för värdering och redovisning av goodwill som införandet av IFRS 3 medför. Ytterliggare en aspekt med uppsatsen är att försöka skapa förståelse för hur efterlevnaden av IASB:s föreställningsram påverkas av det nya regelverket. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt och använt oss av den kvalitativa datainsamlingsmetoden. För att få fram lämplig empiri har vi gjort ett antal intervjuer med företag och revisorer, dels personliga och dels en telefonintervju. Vi behandlar värderingen av goodwill och använder oss därför av den tidigare lagen och den nyinförda lagen som referensram. Vidare redogör vi för IASB:s föreställningsram som de två regelverken baseras på. Vårt empiriska underlag presenteras som en sammanställning av de sex intervjuer som vi genomfört med både företag och revisionsbyråer. De slutsatser som vi kan dra utifrån vår undersökning är att införandet av IFRS 3 har medfört svårigheter i värderingen av goodwill. Vi anser att de nya reglerna för värdering av goodwill leder till att det blir enklare att förstå dess värde. Samtidigt blir värdet blir mer rättvisande och korrekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parkeman, Jonas; Malmgren, Per; Andersson, Eva and Holmberg, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IFRS 3, IASB:s föreställningsram, goodwill, värdering, impairmenttest, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343792
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:55:20
@misc{1343792,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att beskriva de konsekvenser för värdering och redovisning av goodwill som införandet av IFRS 3 medför. Ytterliggare en aspekt med uppsatsen är att försöka skapa förståelse för hur efterlevnaden av IASB:s föreställningsram påverkas av det nya regelverket. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt och använt oss av den kvalitativa datainsamlingsmetoden. För att få fram lämplig empiri har vi gjort ett antal intervjuer med företag och revisorer, dels personliga och dels en telefonintervju. Vi behandlar värderingen av goodwill och använder oss därför av den tidigare lagen och den nyinförda lagen som referensram. Vidare redogör vi för IASB:s föreställningsram som de två regelverken baseras på. Vårt empiriska underlag presenteras som en sammanställning av de sex intervjuer som vi genomfört med både företag och revisionsbyråer. De slutsatser som vi kan dra utifrån vår undersökning är att införandet av IFRS 3 har medfört svårigheter i värderingen av goodwill. Vi anser att de nya reglerna för värdering av goodwill leder till att det blir enklare att förstå dess värde. Samtidigt blir värdet blir mer rättvisande och korrekt.},
 author    = {Parkeman, Jonas and Malmgren, Per and Andersson, Eva and Holmberg, Elisabeth},
 keyword   = {IFRS 3,IASB:s föreställningsram,goodwill,värdering,impairmenttest,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvenser av IFRS 3 för värderingen av goodwill},
 year     = {2006},
}