Advanced

Kund eller patient? – Till kritik mot en marknadsanpassning av patientbemötandet

Andersson, Björn; Hult, Charlotte and Svensson, Annika (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att, utifrån en analys om läkarprofessionens eventuellt förändrade syn på patientbemötandet - gällande både sin egen och patientens roll - kritisera och kontrastera New Public Management och Service Management angående marknadsanpassning av läkar- och patientrollen. Vi utgår från ett tolkande paradigm och använder oss av en kvalitativ metod. Vi kritiserar New Public Management och Service Management inom svensk sjukvård huvudsakligen utifrån Etienne Wengers teori om sociala grupper i samhället, men även utifrån Michel Foucaults och Jean Baudrillards teorier. Empirisk data presenteras tillsammans med teorin och tolkas utifrån teorin. Empirin härstammar från åtta intervjuer och en observation, men består även av... (More)
Syftet med denna uppsats är att, utifrån en analys om läkarprofessionens eventuellt förändrade syn på patientbemötandet - gällande både sin egen och patientens roll - kritisera och kontrastera New Public Management och Service Management angående marknadsanpassning av läkar- och patientrollen. Vi utgår från ett tolkande paradigm och använder oss av en kvalitativ metod. Vi kritiserar New Public Management och Service Management inom svensk sjukvård huvudsakligen utifrån Etienne Wengers teori om sociala grupper i samhället, men även utifrån Michel Foucaults och Jean Baudrillards teorier. Empirisk data presenteras tillsammans med teorin och tolkas utifrån teorin. Empirin härstammar från åtta intervjuer och en observation, men består även av sekundärdata i form av artiklar från läkarfackpress. Vi har gjort ett försök till att dekonstruera den idealbild som New Public Management och Service Management målar upp angående hur relationen mellan läkare och patient bör vara. Vi menar att en idealbild inte har möjlighet att få fotfäste utan att ha såväl historisk som samtida förankring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Björn; Hult, Charlotte and Svensson, Annika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
New Public Management, Service Management, sociala grupper, patientbemötande, klientifiering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343851
date added to LUP
2005-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:37:40
@misc{1343851,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att, utifrån en analys om läkarprofessionens eventuellt förändrade syn på patientbemötandet - gällande både sin egen och patientens roll - kritisera och kontrastera New Public Management och Service Management angående marknadsanpassning av läkar- och patientrollen. Vi utgår från ett tolkande paradigm och använder oss av en kvalitativ metod. Vi kritiserar New Public Management och Service Management inom svensk sjukvård huvudsakligen utifrån Etienne Wengers teori om sociala grupper i samhället, men även utifrån Michel Foucaults och Jean Baudrillards teorier. Empirisk data presenteras tillsammans med teorin och tolkas utifrån teorin. Empirin härstammar från åtta intervjuer och en observation, men består även av sekundärdata i form av artiklar från läkarfackpress. Vi har gjort ett försök till att dekonstruera den idealbild som New Public Management och Service Management målar upp angående hur relationen mellan läkare och patient bör vara. Vi menar att en idealbild inte har möjlighet att få fotfäste utan att ha såväl historisk som samtida förankring.},
 author    = {Andersson, Björn and Hult, Charlotte and Svensson, Annika},
 keyword   = {New Public Management,Service Management,sociala grupper,patientbemötande,klientifiering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kund eller patient? – Till kritik mot en marknadsanpassning av patientbemötandet},
 year     = {2005},
}