Advanced

IKEA Kulturen- En fallstudie på IKEA Wallau & IKEA Ulm i Tyskland

Bannister, Caroline (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Idag ser vi tecken på en alltmer tilltagande globalisering av internationellt företagande. Värderingar blir inte bundna till speciella platser utan dessa finns representerade över nationsgränserna och således får de nationella gränserna endast en symbolisk betydelse. Detta till trots kan man inte blunda för det faktum att det är fråga om ett kulturellt möte när ett internationellt företag möter en nationell kultur. IKEA med en sin starka företagskultur med svenska värderingar agerar internationellt. Hur uppfattas den starka företagskulturen i andra länder med andra kulturer och värderingar än i Sverige. Uppsatsens syfte är att belysa hur hög medvetenheten är om IKEAs värden på IKEA i Tyskland. Att skapa en förståelse för att det finns... (More)
Idag ser vi tecken på en alltmer tilltagande globalisering av internationellt företagande. Värderingar blir inte bundna till speciella platser utan dessa finns representerade över nationsgränserna och således får de nationella gränserna endast en symbolisk betydelse. Detta till trots kan man inte blunda för det faktum att det är fråga om ett kulturellt möte när ett internationellt företag möter en nationell kultur. IKEA med en sin starka företagskultur med svenska värderingar agerar internationellt. Hur uppfattas den starka företagskulturen i andra länder med andra kulturer och värderingar än i Sverige. Uppsatsens syfte är att belysa hur hög medvetenheten är om IKEAs värden på IKEA i Tyskland. Att skapa en förståelse för att det finns kulturella skillnader och visa hur dessa gestaltar sig. Undersökningen är upplagd som en fallstudie av två IKEA varuhus. Empirin utgörs av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med anställda. Teorier om företagskultur och Geert Hofstedes teori om nationella kulturskillnader har använts. Slutsatser: IKEA kulturen är implementerad i organisationen och medvetenheten om IKEAs värden är hög. De anställdas upplevelser av IKEA kulturen skiljer sig i vissa avseenden från originalet och detta kan delvis hänvisas den nationella kulturen. IKEA möter inga avgörande problem när de etablerar verksamhet i Tyskland. IKEAs värderingar uppskattas och efterlevs. Ledarstilen är omtyckt och anses viktig som kulturbärare och i hantering av företagskulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bannister, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagskultur, Nationell kultur, Hofstede, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343857
date added to LUP
2004-11-01 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:40:53
@misc{1343857,
 abstract   = {Idag ser vi tecken på en alltmer tilltagande globalisering av internationellt företagande. Värderingar blir inte bundna till speciella platser utan dessa finns representerade över nationsgränserna och således får de nationella gränserna endast en symbolisk betydelse. Detta till trots kan man inte blunda för det faktum att det är fråga om ett kulturellt möte när ett internationellt företag möter en nationell kultur. IKEA med en sin starka företagskultur med svenska värderingar agerar internationellt. Hur uppfattas den starka företagskulturen i andra länder med andra kulturer och värderingar än i Sverige. Uppsatsens syfte är att belysa hur hög medvetenheten är om IKEAs värden på IKEA i Tyskland. Att skapa en förståelse för att det finns kulturella skillnader och visa hur dessa gestaltar sig. Undersökningen är upplagd som en fallstudie av två IKEA varuhus. Empirin utgörs av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med anställda. Teorier om företagskultur och Geert Hofstedes teori om nationella kulturskillnader har använts. Slutsatser: IKEA kulturen är implementerad i organisationen och medvetenheten om IKEAs värden är hög. De anställdas upplevelser av IKEA kulturen skiljer sig i vissa avseenden från originalet och detta kan delvis hänvisas den nationella kulturen. IKEA möter inga avgörande problem när de etablerar verksamhet i Tyskland. IKEAs värderingar uppskattas och efterlevs. Ledarstilen är omtyckt och anses viktig som kulturbärare och i hantering av företagskulturen.},
 author    = {Bannister, Caroline},
 keyword   = {Företagskultur,Nationell kultur,Hofstede,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IKEA Kulturen- En fallstudie på IKEA Wallau & IKEA Ulm i Tyskland},
 year     = {2004},
}