Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att byta affärssystem - en fallstudie på AB Sardus

Klein, Magnus ; Andersson, Mats ; Nyberg Johansson, Kiki and Hörberg, Anders (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Implementering av integrerade affärssystem har blivit allt vanligare. Många forskningsprojekt har fokuserat på användarna och hur de har upplevt systemen. Vår fallstudie av Sardus byte av affärssystem syftar till att se hur arbetsprocess och kravformulerande vid val av affärssystem är viktiga faktorer för hur väl systemen faller ut. Arbetsprocessen förutsätter en väl sammansatt projektgrupp med representanter från alla nivåer i organisationen och kravställandet ska också involvera alla nivåer för att täcka in de olika informationsbehov som finns i en organisation beroende på var den hanteras och med vilket syfte. Vi finner i vår fallstudie, som beskriver en tvåårig process för att byta system, ett skolboksexempel på en lyckad satsning både... (More)
Implementering av integrerade affärssystem har blivit allt vanligare. Många forskningsprojekt har fokuserat på användarna och hur de har upplevt systemen. Vår fallstudie av Sardus byte av affärssystem syftar till att se hur arbetsprocess och kravformulerande vid val av affärssystem är viktiga faktorer för hur väl systemen faller ut. Arbetsprocessen förutsätter en väl sammansatt projektgrupp med representanter från alla nivåer i organisationen och kravställandet ska också involvera alla nivåer för att täcka in de olika informationsbehov som finns i en organisation beroende på var den hanteras och med vilket syfte. Vi finner i vår fallstudie, som beskriver en tvåårig process för att byta system, ett skolboksexempel på en lyckad satsning både vad gäller arbetsorganisation och kravställande. Empirin är uppbyggd på intervjuer med koncernledningen. Någon studie av de fem underordnade affärsenheterna har inte gjorts, vilket begränsar våra slutsatsers generalisering till vad vi kunnat undersöka utifrån koncernens perspektiv. Vi har dock funnit några brister som vi exemplifierat och i samband med detta föreslagit fortsatta studier. Vi har använt en teoretisk referensram för att strukturera uppsatsen och den består av organisationsmodeller, modeller för projektorganisationer och informationsmodeller samt modeller för upphandling. Vår slutsats är att användande av beskrivna modeller väsentligt förbättrar möjligheterna till lyckade upphandlingar men att också många fallgropar finns, vilka kan undvikas om förarbetet ytterligare utvecklas och fördjupas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klein, Magnus ; Andersson, Mats ; Nyberg Johansson, Kiki and Hörberg, Anders
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
affärssystem, ekonomistyrning, ekonomiska rapporter, AB Sardus, kravställande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343871
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:43
@misc{1343871,
 abstract   = {Implementering av integrerade affärssystem har blivit allt vanligare. Många forskningsprojekt har fokuserat på användarna och hur de har upplevt systemen. Vår fallstudie av Sardus byte av affärssystem syftar till att se hur arbetsprocess och kravformulerande vid val av affärssystem är viktiga faktorer för hur väl systemen faller ut. Arbetsprocessen förutsätter en väl sammansatt projektgrupp med representanter från alla nivåer i organisationen och kravställandet ska också involvera alla nivåer för att täcka in de olika informationsbehov som finns i en organisation beroende på var den hanteras och med vilket syfte. Vi finner i vår fallstudie, som beskriver en tvåårig process för att byta system, ett skolboksexempel på en lyckad satsning både vad gäller arbetsorganisation och kravställande. Empirin är uppbyggd på intervjuer med koncernledningen. Någon studie av de fem underordnade affärsenheterna har inte gjorts, vilket begränsar våra slutsatsers generalisering till vad vi kunnat undersöka utifrån koncernens perspektiv. Vi har dock funnit några brister som vi exemplifierat och i samband med detta föreslagit fortsatta studier. Vi har använt en teoretisk referensram för att strukturera uppsatsen och den består av organisationsmodeller, modeller för projektorganisationer och informationsmodeller samt modeller för upphandling. Vår slutsats är att användande av beskrivna modeller väsentligt förbättrar möjligheterna till lyckade upphandlingar men att också många fallgropar finns, vilka kan undvikas om förarbetet ytterligare utvecklas och fördjupas.},
 author    = {Klein, Magnus and Andersson, Mats and Nyberg Johansson, Kiki and Hörberg, Anders},
 keyword   = {affärssystem,ekonomistyrning,ekonomiska rapporter,AB Sardus,kravställande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att byta affärssystem - en fallstudie på AB Sardus},
 year     = {2003},
}