Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att handla oetiskt är som att skjuta sig själv i foten

Alderin, Filip ; Lindquist, Linn and Paulsson, Johanna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Senaste årens skandaler har lett fram till en ökad fokusering på etik i näringslivet. Försök till självreglering genom införandet av olika företagsetiska regler och program blir allt vanligare. För att självregleringen inte bara ska bli en putsning av fasaden måste etiken efterlevas. Decentraliserade företagsformer gör att kraven på den enskilda individens kompetens ökar. Moraliska frågor hamnar på individnivå, vilket gör att den enskilde individen får stor betydelse för företagens framgång. Individens etiska uppfattning måste därför förhålla sig på ett visst sätt till företagets. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet.... (More)
Senaste årens skandaler har lett fram till en ökad fokusering på etik i näringslivet. Försök till självreglering genom införandet av olika företagsetiska regler och program blir allt vanligare. För att självregleringen inte bara ska bli en putsning av fasaden måste etiken efterlevas. Decentraliserade företagsformer gör att kraven på den enskilda individens kompetens ökar. Moraliska frågor hamnar på individnivå, vilket gör att den enskilde individen får stor betydelse för företagens framgång. Individens etiska uppfattning måste därför förhålla sig på ett visst sätt till företagets. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har utförts för att få en djupare och mer fullständig förståelse för respondenternas åsikter och värderingar. Urvalet av respondenter har gjorts i två avseenden, en representant för företagsledningen och åtta representanter för medarbetarna. Anonymitet utlovades för att minska intervjuareffekter särskilt viktigt då etik är ett känsligt ämne. Teorierna är valda utifrån två perspektiv: företagsetik för att studera implementeringsprocessen och individetik för att studera det som har inflytande på individens handling. Genom analysen blir det klart att företagsledningen arbetar aktivt med att få medarbetarna att förhålla sig önskvärt till det företagsetiska programmet. Fallföretaget misslyckas emellertid med att formulera ett klart och tydligt syfte vilket innebär att medarbetarna inte förstår vikten av etik för fallföretaget. De ständigt pågående informella samtalen mellan medarbetarna har visat sig vara en mycket viktig faktor som påverkar hur individen förhåller sig till det företagsetiska programmet. De äldre medarbetarna fungerar som samtalsledare och deras etiska synsätt blir därför kritiskt för fallföretaget. Stämmer inte deras etiska synsätt överens med fallföretagets kan det uppstå motsättningar. Den enskilde medarbetaren avgör dock i slutändan hur handlingar ska företas vilket innebär att det är av stor vikt att individens etiska synsätt överensstämmer med fallföretagets. Företaget kan påverka individens förhållningssätt till de företagsetiska värderingarna. I denna process har förmedlingen av ett tydligt syfte och de informella kanalerna framträtt som de mest betydande faktorerna. Företaget måste dock ta med i beaktningen att den enskilde individen slutligen handlar utifrån de egna värderingarna, där något som anses vara oetiskt och olagligt för en kan anses som etiskt och lagligt för en annan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alderin, Filip ; Lindquist, Linn and Paulsson, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etikprogram, etiska koder, företagsetik, implementering, individetik., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343895
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:28
@misc{1343895,
 abstract   = {{Senaste årens skandaler har lett fram till en ökad fokusering på etik i näringslivet. Försök till självreglering genom införandet av olika företagsetiska regler och program blir allt vanligare. För att självregleringen inte bara ska bli en putsning av fasaden måste etiken efterlevas. Decentraliserade företagsformer gör att kraven på den enskilda individens kompetens ökar. Moraliska frågor hamnar på individnivå, vilket gör att den enskilde individen får stor betydelse för företagens framgång. Individens etiska uppfattning måste därför förhålla sig på ett visst sätt till företagets. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har utförts för att få en djupare och mer fullständig förståelse för respondenternas åsikter och värderingar. Urvalet av respondenter har gjorts i två avseenden, en representant för företagsledningen och åtta representanter för medarbetarna. Anonymitet utlovades för att minska intervjuareffekter särskilt viktigt då etik är ett känsligt ämne. Teorierna är valda utifrån två perspektiv: företagsetik för att studera implementeringsprocessen och individetik för att studera det som har inflytande på individens handling. Genom analysen blir det klart att företagsledningen arbetar aktivt med att få medarbetarna att förhålla sig önskvärt till det företagsetiska programmet. Fallföretaget misslyckas emellertid med att formulera ett klart och tydligt syfte vilket innebär att medarbetarna inte förstår vikten av etik för fallföretaget. De ständigt pågående informella samtalen mellan medarbetarna har visat sig vara en mycket viktig faktor som påverkar hur individen förhåller sig till det företagsetiska programmet. De äldre medarbetarna fungerar som samtalsledare och deras etiska synsätt blir därför kritiskt för fallföretaget. Stämmer inte deras etiska synsätt överens med fallföretagets kan det uppstå motsättningar. Den enskilde medarbetaren avgör dock i slutändan hur handlingar ska företas vilket innebär att det är av stor vikt att individens etiska synsätt överensstämmer med fallföretagets. Företaget kan påverka individens förhållningssätt till de företagsetiska värderingarna. I denna process har förmedlingen av ett tydligt syfte och de informella kanalerna framträtt som de mest betydande faktorerna. Företaget måste dock ta med i beaktningen att den enskilde individen slutligen handlar utifrån de egna värderingarna, där något som anses vara oetiskt och olagligt för en kan anses som etiskt och lagligt för en annan.}},
 author    = {{Alderin, Filip and Lindquist, Linn and Paulsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att handla oetiskt är som att skjuta sig själv i foten}},
 year     = {{2004}},
}