Advanced

Vad kännetecknar en bra konsumentförpackning?

Persson, Johanna; Rasmussen, Anna and Nilsson, Ulrika (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om vad som kännetecknar en bra konsumentförpackning ur ett konsumentperspektiv genom att urskilja vilka egenskaper hos en förpackning som har betydelse för konsumenterna vid köpbeslutet. Uppsatsen syftar även till att utveckla förståelsen för den nya konsumtionstrend som råder idag, det vill säga att konsumtion sker på språnget, för att se om denna trend på något sätt speglar sig i konsumenters krav på förpackningar. Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Uppsatsen utgår från teorier kring förpackning, beteendevetenskap och marknadsföring. Vidare är uppsatsen skriven ur ett konsumentperspektiv. Undersökningens empiri består av 100 enkäter som har genomförts... (More)
Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om vad som kännetecknar en bra konsumentförpackning ur ett konsumentperspektiv genom att urskilja vilka egenskaper hos en förpackning som har betydelse för konsumenterna vid köpbeslutet. Uppsatsen syftar även till att utveckla förståelsen för den nya konsumtionstrend som råder idag, det vill säga att konsumtion sker på språnget, för att se om denna trend på något sätt speglar sig i konsumenters krav på förpackningar. Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Uppsatsen utgår från teorier kring förpackning, beteendevetenskap och marknadsföring. Vidare är uppsatsen skriven ur ett konsumentperspektiv. Undersökningens empiri består av 100 enkäter som har genomförts i tre olika livsmedelsbutiker i Halmstad. Det har visat sig att vad konsumenten anser kännetecknar en bra förpackning påverkas av individuella och situationella faktorer. Undersökningen visar att de förpackningar som stått i fokus har brister, vilka ger utrymme för förbättringar. Förpackningstillverkare och livsmedelsindustrin bör ta hänsyn till konsumenters preferenser samt anpassa förpackningar till olika konsumentgruppers behov och önskemål för att nå framgång i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Johanna; Rasmussen, Anna and Nilsson, Ulrika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
konsumentförpackning, förpackning, konsumentbeteende, förpackningsegenskaper, konsumentperspektiv, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343953
date added to LUP
2004-02-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:48
@misc{1343953,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om vad som kännetecknar en bra konsumentförpackning ur ett konsumentperspektiv genom att urskilja vilka egenskaper hos en förpackning som har betydelse för konsumenterna vid köpbeslutet. Uppsatsen syftar även till att utveckla förståelsen för den nya konsumtionstrend som råder idag, det vill säga att konsumtion sker på språnget, för att se om denna trend på något sätt speglar sig i konsumenters krav på förpackningar. Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Uppsatsen utgår från teorier kring förpackning, beteendevetenskap och marknadsföring. Vidare är uppsatsen skriven ur ett konsumentperspektiv. Undersökningens empiri består av 100 enkäter som har genomförts i tre olika livsmedelsbutiker i Halmstad. Det har visat sig att vad konsumenten anser kännetecknar en bra förpackning påverkas av individuella och situationella faktorer. Undersökningen visar att de förpackningar som stått i fokus har brister, vilka ger utrymme för förbättringar. Förpackningstillverkare och livsmedelsindustrin bör ta hänsyn till konsumenters preferenser samt anpassa förpackningar till olika konsumentgruppers behov och önskemål för att nå framgång i framtiden.},
 author    = {Persson, Johanna and Rasmussen, Anna and Nilsson, Ulrika},
 keyword   = {konsumentförpackning,förpackning,konsumentbeteende,förpackningsegenskaper,konsumentperspektiv,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kännetecknar en bra konsumentförpackning?},
 year     = {2004},
}