Advanced

Corporate Branding vid förvärv - en fallstudie av Matex/Willys i Lund

Sandberg, Sonja Ingrid Désirée; Edsgren, Charlotte and Borojevic, Andrea (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur en koncern via Corporate Branding integrerar och implementerar ett redan existerande koncept i ett förvärvat företag/kedja. Då Corporate Branding handlar om att bygga upp, förstärka och förmedla ett affärskoncept till både interna och externa intressenter, har vi, för att ge en heltäckande bild av processen, valt att undersöka och analysera båda dessa aspekter. Vår problemformulering bestod bland annat av följande frågor; Vilka förändringar har uppstått vid förvärvet? Vad händer med ett företags organisationsstruktur, kultur och identitet inför och efter ett förvärv? Hur har det förvärvande företaget använt sig av Corporate Branding för att implementera ett existerande affärskoncept... (More)
Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur en koncern via Corporate Branding integrerar och implementerar ett redan existerande koncept i ett förvärvat företag/kedja. Då Corporate Branding handlar om att bygga upp, förstärka och förmedla ett affärskoncept till både interna och externa intressenter, har vi, för att ge en heltäckande bild av processen, valt att undersöka och analysera båda dessa aspekter. Vår problemformulering bestod bland annat av följande frågor; Vilka förändringar har uppstått vid förvärvet? Vad händer med ett företags organisationsstruktur, kultur och identitet inför och efter ett förvärv? Hur har det förvärvande företaget använt sig av Corporate Branding för att implementera ett existerande affärskoncept i vårt fallföretag? Vilka reaktioner har uppstått internt och externt i samband med förvärvet? Hur skiljer sig de båda affärskoncepten från varandra? Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie, samt en kvantitativ studie i form av enkätundersökning. Teorikapitlet är uppdelat i fyra delar och består av organisationsstrukturer, förvärvsteorier, intern samt extern Corporate Branding. Empirin består av intervjuer, enkätundersökning samt litteratur, artiklar, hemsidor och företagsintern information. Insamlad empiri och valda teorier har sedan använts för att analysera fallföretagets Corporate Branding process och dess betydelse vid förvärvet.
Vår slutsatser är; I samband med förvärv har Corporate Branding en underordnad inverkan på förändringen av själva organisationsstrukturen i jämförelse med affärskonceptet. Däremot utgör Corporate Branding den viktigaste faktorn vid den interna implementeringen av affärskonceptet. Vid den externa förmedlingen innehar Corporate Branding en likvärdig roll i jämförelse med affärskonceptet. Affärskonceptet är den avgörande faktorn vid anpassning av organisationsstrukturen vid förvärv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Sonja Ingrid Désirée; Edsgren, Charlotte and Borojevic, Andrea
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Branding, Brand Building Program, Korporativt varumärke, Företagets identitet, Dagligvarubranschen i Sverige, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343978
date added to LUP
2004-01-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:52:55
@misc{1343978,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur en koncern via Corporate Branding integrerar och implementerar ett redan existerande koncept i ett förvärvat företag/kedja. Då Corporate Branding handlar om att bygga upp, förstärka och förmedla ett affärskoncept till både interna och externa intressenter, har vi, för att ge en heltäckande bild av processen, valt att undersöka och analysera båda dessa aspekter. Vår problemformulering bestod bland annat av följande frågor; Vilka förändringar har uppstått vid förvärvet? Vad händer med ett företags organisationsstruktur, kultur och identitet inför och efter ett förvärv? Hur har det förvärvande företaget använt sig av Corporate Branding för att implementera ett existerande affärskoncept i vårt fallföretag? Vilka reaktioner har uppstått internt och externt i samband med förvärvet? Hur skiljer sig de båda affärskoncepten från varandra? Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie, samt en kvantitativ studie i form av enkätundersökning. Teorikapitlet är uppdelat i fyra delar och består av organisationsstrukturer, förvärvsteorier, intern samt extern Corporate Branding. Empirin består av intervjuer, enkätundersökning samt litteratur, artiklar, hemsidor och företagsintern information. Insamlad empiri och valda teorier har sedan använts för att analysera fallföretagets Corporate Branding process och dess betydelse vid förvärvet.
Vår slutsatser är; I samband med förvärv har Corporate Branding en underordnad inverkan på förändringen av själva organisationsstrukturen i jämförelse med affärskonceptet. Däremot utgör Corporate Branding den viktigaste faktorn vid den interna implementeringen av affärskonceptet. Vid den externa förmedlingen innehar Corporate Branding en likvärdig roll i jämförelse med affärskonceptet. Affärskonceptet är den avgörande faktorn vid anpassning av organisationsstrukturen vid förvärv.},
 author    = {Sandberg, Sonja Ingrid Désirée and Edsgren, Charlotte and Borojevic, Andrea},
 keyword   = {Corporate Branding,Brand Building Program,Korporativt varumärke,Företagets identitet,Dagligvarubranschen i Sverige,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Branding vid förvärv - en fallstudie av Matex/Willys i Lund},
 year     = {2004},
}