Advanced

Riskbedömningar vid ränteförändring - En analys av bolånemarknaden

Persson, Joakim; Haglund, Christian and Stangl, Marcus (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna studie ämnar undersöka hur sambandet ränteförändring och risk ser ut, utifrån bankernas perspektiv såsom bostadslångivare. Hur påverkas bostadspriser och hushållens boendekostnader av räntan? Innebär nuvarande situation på den svenska marknaden någon risk och är bankerna i så fall medvetna om denna? Finns det anledning att se över nuvarande strategi för bostadsutlåning för att bättre möta ett eventuellt högre ränteläge? Metod: Sambandet ränta – risk utforskas genom antagandet att kreditrisk drivs av dels sjunkande bostadspriser och dels ökande boendekostnader. Alltså studeras hur dessa två faktorer påverkas av en ränteförändring. Denna del görs deduktivt genom tillämpning av kvantitativ data på diverse teori om bostadspriser.... (More)
Syfte: Denna studie ämnar undersöka hur sambandet ränteförändring och risk ser ut, utifrån bankernas perspektiv såsom bostadslångivare. Hur påverkas bostadspriser och hushållens boendekostnader av räntan? Innebär nuvarande situation på den svenska marknaden någon risk och är bankerna i så fall medvetna om denna? Finns det anledning att se över nuvarande strategi för bostadsutlåning för att bättre möta ett eventuellt högre ränteläge? Metod: Sambandet ränta – risk utforskas genom antagandet att kreditrisk drivs av dels sjunkande bostadspriser och dels ökande boendekostnader. Alltså studeras hur dessa två faktorer påverkas av en ränteförändring. Denna del görs deduktivt genom tillämpning av kvantitativ data på diverse teori om bostadspriser. Givet denna kunskap studeras bankernas strategi gällande bostadsutlåning genom en induktiv ansats. Slutsatser: Det finns en klar positiv korrelation mellan ränteförändring och kreditrisken på befintlig utlåning. Denna risk kan variera mycket från fall till fall och beror främst på den belånade bostadens typ och läge samt hur känslig låntagaren är för förändring av räntan. Oroande många faktorer pekar på att den svenska bostadsmarknaden är övervärderad och kan komma att korrigeras framöver, i synnerhet där en räntehöjning fungerar som katalysator. Bankernas nuvarande, officiella kreditbedömningsprocesser tycks inte vara tillräckligt anpassade för en situation där räntan ökar. Dessa skulle kunna vinna på att tillämpa en mer dynamisk riskbegränsning med individuella buffert- och säkerhetskrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Joakim; Haglund, Christian and Stangl, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bostadslån, ränta, risk, kreditbedömning, överhettning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343996
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:13:05
@misc{1343996,
 abstract   = {Syfte: Denna studie ämnar undersöka hur sambandet ränteförändring och risk ser ut, utifrån bankernas perspektiv såsom bostadslångivare. Hur påverkas bostadspriser och hushållens boendekostnader av räntan? Innebär nuvarande situation på den svenska marknaden någon risk och är bankerna i så fall medvetna om denna? Finns det anledning att se över nuvarande strategi för bostadsutlåning för att bättre möta ett eventuellt högre ränteläge? Metod: Sambandet ränta – risk utforskas genom antagandet att kreditrisk drivs av dels sjunkande bostadspriser och dels ökande boendekostnader. Alltså studeras hur dessa två faktorer påverkas av en ränteförändring. Denna del görs deduktivt genom tillämpning av kvantitativ data på diverse teori om bostadspriser. Givet denna kunskap studeras bankernas strategi gällande bostadsutlåning genom en induktiv ansats. Slutsatser: Det finns en klar positiv korrelation mellan ränteförändring och kreditrisken på befintlig utlåning. Denna risk kan variera mycket från fall till fall och beror främst på den belånade bostadens typ och läge samt hur känslig låntagaren är för förändring av räntan. Oroande många faktorer pekar på att den svenska bostadsmarknaden är övervärderad och kan komma att korrigeras framöver, i synnerhet där en räntehöjning fungerar som katalysator. Bankernas nuvarande, officiella kreditbedömningsprocesser tycks inte vara tillräckligt anpassade för en situation där räntan ökar. Dessa skulle kunna vinna på att tillämpa en mer dynamisk riskbegränsning med individuella buffert- och säkerhetskrav.},
 author    = {Persson, Joakim and Haglund, Christian and Stangl, Marcus},
 keyword   = {bostadslån,ränta,risk,kreditbedömning,överhettning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskbedömningar vid ränteförändring - En analys av bolånemarknaden},
 year     = {2004},
}