Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskapsspridning via intranät - en fallstudie av SEB Enskilda Banken

Henriksson, Mikael ; Andersson, Caroline and Jönsson, Magnus (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Företag har börjat inse att deras samlade kunskap blivit allt viktigare, vilket väcker ett intresse för att studera hur ett kunskapsintensivt företag utnyttjar sitt intranät för kunskapsspridning. För att belysa denna problemställning utnyttjas SEB Enskilda Banken i Malmö som fall. Syftet med uppsatsen är således att utreda i vilken utsträckning SEB:s intranät påverkar spridningen av kunskap på SEB Enskilda Banken i Malmö.
I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Undersökningen består av en fallstudie på SEB Enskilda Banken i Malmö. Insamlingen av data har främst skett genom personliga intervjuer med förvaltare och chefer inom enheten. Resultatet av undersökningen visar på att kunskapsspridningen via intranätet på... (More)
Företag har börjat inse att deras samlade kunskap blivit allt viktigare, vilket väcker ett intresse för att studera hur ett kunskapsintensivt företag utnyttjar sitt intranät för kunskapsspridning. För att belysa denna problemställning utnyttjas SEB Enskilda Banken i Malmö som fall. Syftet med uppsatsen är således att utreda i vilken utsträckning SEB:s intranät påverkar spridningen av kunskap på SEB Enskilda Banken i Malmö.
I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Undersökningen består av en fallstudie på SEB Enskilda Banken i Malmö. Insamlingen av data har främst skett genom personliga intervjuer med förvaltare och chefer inom enheten. Resultatet av undersökningen visar på att kunskapsspridningen via intranätet på SEB Enskilda Banken i Malmö fungerar väl. Kunskapsspridningen sker på olika sätt som mer eller mindre kompletterar varandra. Medarbetarna är väl medvetna om de möjligheter som intranätet ger dem i form av kunskap. Men vissa delar av detta utnyttjas inte till fullo av medarbetarna. Detta gör att intranätet skulle kunna fungera ännu bättre som en kunskapsspridningskälla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Mikael ; Andersson, Caroline and Jönsson, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intranät, kunskapsspridning, Knowledge Management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344047
date added to LUP
2003-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:18
@misc{1344047,
 abstract   = {Företag har börjat inse att deras samlade kunskap blivit allt viktigare, vilket väcker ett intresse för att studera hur ett kunskapsintensivt företag utnyttjar sitt intranät för kunskapsspridning. För att belysa denna problemställning utnyttjas SEB Enskilda Banken i Malmö som fall. Syftet med uppsatsen är således att utreda i vilken utsträckning SEB:s intranät påverkar spridningen av kunskap på SEB Enskilda Banken i Malmö.
I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Undersökningen består av en fallstudie på SEB Enskilda Banken i Malmö. Insamlingen av data har främst skett genom personliga intervjuer med förvaltare och chefer inom enheten. Resultatet av undersökningen visar på att kunskapsspridningen via intranätet på SEB Enskilda Banken i Malmö fungerar väl. Kunskapsspridningen sker på olika sätt som mer eller mindre kompletterar varandra. Medarbetarna är väl medvetna om de möjligheter som intranätet ger dem i form av kunskap. Men vissa delar av detta utnyttjas inte till fullo av medarbetarna. Detta gör att intranätet skulle kunna fungera ännu bättre som en kunskapsspridningskälla.},
 author    = {Henriksson, Mikael and Andersson, Caroline and Jönsson, Magnus},
 keyword   = {Intranät,kunskapsspridning,Knowledge Management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsspridning via intranät - en fallstudie av SEB Enskilda Banken},
 year     = {2003},
}