Advanced

Ekonomistyrningens utformning i revisionsföretag - en fallstudie av BDO:s, SET:s och Ernst & Youngs Malmökontor

Rosberg, Christina; Olsson, Peter and Thörning, Jenny (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen är utformad inom revisionsföretag. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre revisionsföretag och vi har använt oss av en abduktiv metod. Empirin består av material inhämtat från företagens hemsidor och intervjuer med respektive företag. Teorin är hämtad ur facklitteratur och artiklar som behandlar ekonomistyrning på ett sätt som vi anser är relevant för vår undersökning. I vår undersökning har vi kommit fram till att våra fallföretag har börjat arbeta i riktning mot en modern verksamhetsstyrning, men att traditionella idéer fortfarande har stort inflytande på företagens ekonomistyrning. Vi har också funnit att samtliga tre fallföretag ser medarbetarna och deras... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen är utformad inom revisionsföretag. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre revisionsföretag och vi har använt oss av en abduktiv metod. Empirin består av material inhämtat från företagens hemsidor och intervjuer med respektive företag. Teorin är hämtad ur facklitteratur och artiklar som behandlar ekonomistyrning på ett sätt som vi anser är relevant för vår undersökning. I vår undersökning har vi kommit fram till att våra fallföretag har börjat arbeta i riktning mot en modern verksamhetsstyrning, men att traditionella idéer fortfarande har stort inflytande på företagens ekonomistyrning. Vi har också funnit att samtliga tre fallföretag ser medarbetarna och deras kunskap som en av företagets viktigaste resurser. I vilken utsträckning ekonomistyrningen är fokuserad mot medarbetarna skiljer sig dock mellan företagen. Bland de revisionsföretag som ingått i vår studie är det framförallt tre styrverktyg som används, nämligen budget, Balanced Scorecard och nyckeltalet debiteringsgrad. Anledningen till varför företagen valt att arbeta med just dessa verktyg skiljer sig åt dem emellan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosberg, Christina; Olsson, Peter and Thörning, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, budget, debiteringsgrad, ekonomistyrning, revisionsföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344111
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:06
@misc{1344111,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen är utformad inom revisionsföretag. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre revisionsföretag och vi har använt oss av en abduktiv metod. Empirin består av material inhämtat från företagens hemsidor och intervjuer med respektive företag. Teorin är hämtad ur facklitteratur och artiklar som behandlar ekonomistyrning på ett sätt som vi anser är relevant för vår undersökning. I vår undersökning har vi kommit fram till att våra fallföretag har börjat arbeta i riktning mot en modern verksamhetsstyrning, men att traditionella idéer fortfarande har stort inflytande på företagens ekonomistyrning. Vi har också funnit att samtliga tre fallföretag ser medarbetarna och deras kunskap som en av företagets viktigaste resurser. I vilken utsträckning ekonomistyrningen är fokuserad mot medarbetarna skiljer sig dock mellan företagen. Bland de revisionsföretag som ingått i vår studie är det framförallt tre styrverktyg som används, nämligen budget, Balanced Scorecard och nyckeltalet debiteringsgrad. Anledningen till varför företagen valt att arbeta med just dessa verktyg skiljer sig åt dem emellan.},
 author    = {Rosberg, Christina and Olsson, Peter and Thörning, Jenny},
 keyword   = {Balanced Scorecard,budget,debiteringsgrad,ekonomistyrning,revisionsföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrningens utformning i revisionsföretag - en fallstudie av BDO:s, SET:s och Ernst & Youngs Malmökontor},
 year     = {2004},
}