Advanced

Entreprenörens idealrådgivare - i etablerings- och uppstartsfaserna

Bolouhari, Farhang; Pagels, Johan and Regland, Susanna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka vilka värden ett konsultbolag bör kommunicera, för att attrahera entreprenörer i etablering- och uppstartsfasen. Metod: Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genom för vår uppsats relevanta respondenter. Sekundärdata har främst baserats på vetenskapliga artiklar, rapporter och teoretisk litteratur. Teoretiska perspektiv: Vi har baserat vår teori utifrån relationsmarknadsföring, image och imageförändringsteori och är kompletterad med konsult-klientrelationsteori samt teori rörande entreprenörers behov och personliga egenskaper. Empiri: Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med Malmö Nyföretagarcentrum, professorn i entreprenörskap Hans... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka vilka värden ett konsultbolag bör kommunicera, för att attrahera entreprenörer i etablering- och uppstartsfasen. Metod: Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genom för vår uppsats relevanta respondenter. Sekundärdata har främst baserats på vetenskapliga artiklar, rapporter och teoretisk litteratur. Teoretiska perspektiv: Vi har baserat vår teori utifrån relationsmarknadsföring, image och imageförändringsteori och är kompletterad med konsult-klientrelationsteori samt teori rörande entreprenörers behov och personliga egenskaper. Empiri: Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med Malmö Nyföretagarcentrum, professorn i entreprenörskap Hans Landström samt entreprenörer i etablerings- och uppstartsfasen. Resultat: Genom utveckling av ett koncept för konsultbolag, vilket berör deras samarbete med entreprenörer, har vi funnit att värdena ”möjlighet”, ”enkelhet” och ”helhet” bör betonas. Konsulters bemötande bör även genom kunskap och förhållningssätt vara anpassat till entreprenörerna samt bör de ha erfarenhet av entreprenörskap och nyföretagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolouhari, Farhang; Pagels, Johan and Regland, Susanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Image, Entreprenör, Konsultbolag, Värde, Koncept, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344131
date added to LUP
2006-05-31
date last changed
2012-04-02 16:15:16
@misc{1344131,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka vilka värden ett konsultbolag bör kommunicera, för att attrahera entreprenörer i etablering- och uppstartsfasen. Metod: Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genom för vår uppsats relevanta respondenter. Sekundärdata har främst baserats på vetenskapliga artiklar, rapporter och teoretisk litteratur. Teoretiska perspektiv: Vi har baserat vår teori utifrån relationsmarknadsföring, image och imageförändringsteori och är kompletterad med konsult-klientrelationsteori samt teori rörande entreprenörers behov och personliga egenskaper. Empiri:	Primärdata har insamlats genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med Malmö Nyföretagarcentrum, professorn i entreprenörskap Hans Landström samt entreprenörer i etablerings- och uppstartsfasen. Resultat: Genom utveckling av ett koncept för konsultbolag, vilket berör deras samarbete med entreprenörer, har vi funnit att värdena ”möjlighet”, ”enkelhet” och ”helhet” bör betonas. Konsulters bemötande bör även genom kunskap och förhållningssätt vara anpassat till entreprenörerna samt bör de ha erfarenhet av entreprenörskap och nyföretagande.},
 author    = {Bolouhari, Farhang and Pagels, Johan and Regland, Susanna},
 keyword   = {Image,Entreprenör,Konsultbolag,Värde,Koncept,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenörens idealrådgivare - i etablerings- och uppstartsfaserna},
 year     = {2006},
}