Advanced

CSR – något för alla? – En studie om CSR-redovisningens relevans för icke-direkt miljöpåverkande företag

Gudmundsson, Camilla and Byqvist, Josefin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhets-redovisningar i icke-direkt miljöpåverkande företag som antingen är svenska statligt ägda eller noterade på svenska Large Cap, samt ur företagens perspektiv undersöka varför CSR redovisas och vilket behov som finns av CSR-redovisning i dessa företag. Metod: En abduktiv ansats har använts genom hela uppsatsen. Empiriinsamlingen är både kvantitativ och kvalitativ, då årsredovisningar har analyserats och intervjuer genomförts. Fokus ligger på bolag inom sektorn Finans och fastighet. Teoretiska perspektiv: Teorin täcker vad CSR är, positiva och negativa infallsvinklar på CSR, intressentteori, legitimitetsteori, kulturell- och politisk påverkan samt teori om kvalitetssäkring, för att... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhets-redovisningar i icke-direkt miljöpåverkande företag som antingen är svenska statligt ägda eller noterade på svenska Large Cap, samt ur företagens perspektiv undersöka varför CSR redovisas och vilket behov som finns av CSR-redovisning i dessa företag. Metod: En abduktiv ansats har använts genom hela uppsatsen. Empiriinsamlingen är både kvantitativ och kvalitativ, då årsredovisningar har analyserats och intervjuer genomförts. Fokus ligger på bolag inom sektorn Finans och fastighet. Teoretiska perspektiv: Teorin täcker vad CSR är, positiva och negativa infallsvinklar på CSR, intressentteori, legitimitetsteori, kulturell- och politisk påverkan samt teori om kvalitetssäkring, för att skapa en förståelse kring ämnet. I referensramen ingår även svensk lagstiftning på området samt de vanligaste koder och verktyg som finns inom CSR. Empiri: Artiklar från dagstidningar och tidskrifter har bidragit med det svenska perspektivet. En analys har gjorts av 29 årsredovisningar för att skapa en bild av sektorns CSR-redovisning. Därefter har intervjuer genomförts med vissa av företagen, revisionsbyråer, CSR Sweden och Näringsdepartementet för att få en djupare inblick gällande CSR i den utvalda sektorn. Slutdiskussion: CSR är ett ”hett” ämne just nu och det kan i de flesta fall vara relevant för ett icke-direkt miljöpåverkande företag att redovisa CSR. Dock är kravet att någon efterfrågar informationen som presenteras och att företaget ser ett syfte med att upprätta en sådan redovisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gudmundsson, Camilla and Byqvist, Josefin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, hållbarhetsredovisning, behov, Large Cap-bolag, statligt ägda bolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344159
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 16:57:58
@misc{1344159,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhets-redovisningar i icke-direkt miljöpåverkande företag som antingen är svenska statligt ägda eller noterade på svenska Large Cap, samt ur företagens perspektiv undersöka varför CSR redovisas och vilket behov som finns av CSR-redovisning i dessa företag. Metod: En abduktiv ansats har använts genom hela uppsatsen. Empiriinsamlingen är både kvantitativ och kvalitativ, då årsredovisningar har analyserats och intervjuer genomförts. Fokus ligger på bolag inom sektorn Finans och fastighet. Teoretiska perspektiv: Teorin täcker vad CSR är, positiva och negativa infallsvinklar på CSR, intressentteori, legitimitetsteori, kulturell- och politisk påverkan samt teori om kvalitetssäkring, för att skapa en förståelse kring ämnet. I referensramen ingår även svensk lagstiftning på området samt de vanligaste koder och verktyg som finns inom CSR. Empiri: Artiklar från dagstidningar och tidskrifter har bidragit med det svenska perspektivet. En analys har gjorts av 29 årsredovisningar för att skapa en bild av sektorns CSR-redovisning. Därefter har intervjuer genomförts med vissa av företagen, revisionsbyråer, CSR Sweden och Näringsdepartementet för att få en djupare inblick gällande CSR i den utvalda sektorn. Slutdiskussion: CSR är ett ”hett” ämne just nu och det kan i de flesta fall vara relevant för ett icke-direkt miljöpåverkande företag att redovisa CSR. Dock är kravet att någon efterfrågar informationen som presenteras och att företaget ser ett syfte med att upprätta en sådan redovisning.},
 author    = {Gudmundsson, Camilla and Byqvist, Josefin},
 keyword   = {CSR,hållbarhetsredovisning,behov,Large Cap-bolag,statligt ägda bolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR – något för alla? – En studie om CSR-redovisningens relevans för icke-direkt miljöpåverkande företag},
 year     = {2008},
}