Advanced

Bankfusioner- en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi

Karlsson, Johan and Arvidsson, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund och problem: Bankvärlden och de finansiella marknaderna har genomgått en kraftig förändring efter den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. De viktiga drivkrafterna bakom branschens omstrukturering under 1990-talet har bland annat varit avregleringar, Internets genomslag och den ökade globaliseringen. Svensk bankmarknad har förvandlats från en skyddad, reglerad och föga konkurrensutsatt affärsmiljö till en marknad öppen för konkurrens. De förändrade förutsättningarna har bland annat inneburit att ett antal fusioner inom bankbranschen ägt rum vilket troligtvis påverkat aktieägarvärdet. Om denna påverkan har varit fördelaktig för aktieägarna beror delvis på om de fusioner som genomförts uppnått de effekter som företagen räknat... (More)
Bakgrund och problem: Bankvärlden och de finansiella marknaderna har genomgått en kraftig förändring efter den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. De viktiga drivkrafterna bakom branschens omstrukturering under 1990-talet har bland annat varit avregleringar, Internets genomslag och den ökade globaliseringen. Svensk bankmarknad har förvandlats från en skyddad, reglerad och föga konkurrensutsatt affärsmiljö till en marknad öppen för konkurrens. De förändrade förutsättningarna har bland annat inneburit att ett antal fusioner inom bankbranschen ägt rum vilket troligtvis påverkat aktieägarvärdet. Om denna påverkan har varit fördelaktig för aktieägarna beror delvis på om de fusioner som genomförts uppnått de effekter som företagen räknat med eller ej. Ett antal studier som gjorts på området visar att många fusioner inte når de önskade effekterna vilket i så fall skulle betyda att fusioner är mindre fördelaktigt för aktieägarna. Det har bland annat konstaterats att största delen av de förväntade samordningsvinsterna uteblir vilket har föranlett till att vi finner det intressant att empiriskt studera effekterna av fusioner inom den svenska bankbranschen. Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida de studerade fusionerna i svenska storbanker resulterat i önskade effekter eller ej. För att uppnå detta syfte beskrivs bakomliggande faktorer samt angivna motiv till fusionerna. Därefter kommer vi att identifiera och analysera effekter till följd av fusionerna ur ett strategiskt ägarperspektiv. Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt metodangreppssätt och utfört en kvalitativ fallstudie. Data vi använt i uppsatsen består av primär- och sekundärdata. Den tidigare är insamlad genom intervjuer med representanter för de två fallföretagen. Personerna har haft god insikt i företagets fusioner samt dess effekter. Resultat och slutsats: De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att motiven bakom de fyra studerade fusionerna framförallt syftar till att skapa en starkare ställning på sin hemmamarknad, som ger långsiktiga vinstförbättringar genom bättre räntemarginaler och högre provisioner, samt att erhålla synergivinster. Vidare kan vi utifrån studien dra slutsatsen att företagens fusioner till stor del resulterat i önskade effekter. Avslutningsvis tycks mindre fusioner öka möjligheten till framgång, då viss integrationsproblematik kan minimeras samt att de oväntade effekterna tycks vara relativt mindre. Vi vill dock påpeka att vi inte kan säga något om fusionerna varit det bästa alternativet för respektive företag, eftersom vi inte vet vad utfallet skulle bli om fusionerna inte genomförts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johan and Arvidsson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bankbranschen, Effekter, Fusion, Förvärvsstrategi, Motiv, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344251
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:36:50
@misc{1344251,
 abstract   = {Bakgrund och problem: Bankvärlden och de finansiella marknaderna har genomgått en kraftig förändring efter den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. De viktiga drivkrafterna bakom branschens omstrukturering under 1990-talet har bland annat varit avregleringar, Internets genomslag och den ökade globaliseringen. Svensk bankmarknad har förvandlats från en skyddad, reglerad och föga konkurrensutsatt affärsmiljö till en marknad öppen för konkurrens. De förändrade förutsättningarna har bland annat inneburit att ett antal fusioner inom bankbranschen ägt rum vilket troligtvis påverkat aktieägarvärdet. Om denna påverkan har varit fördelaktig för aktieägarna beror delvis på om de fusioner som genomförts uppnått de effekter som företagen räknat med eller ej. Ett antal studier som gjorts på området visar att många fusioner inte når de önskade effekterna vilket i så fall skulle betyda att fusioner är mindre fördelaktigt för aktieägarna. Det har bland annat konstaterats att största delen av de förväntade samordningsvinsterna uteblir vilket har föranlett till att vi finner det intressant att empiriskt studera effekterna av fusioner inom den svenska bankbranschen. Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida de studerade fusionerna i svenska storbanker resulterat i önskade effekter eller ej. För att uppnå detta syfte beskrivs bakomliggande faktorer samt angivna motiv till fusionerna. Därefter kommer vi att identifiera och analysera effekter till följd av fusionerna ur ett strategiskt ägarperspektiv. Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt metodangreppssätt och utfört en kvalitativ fallstudie. Data vi använt i uppsatsen består av primär- och sekundärdata. Den tidigare är insamlad genom intervjuer med representanter för de två fallföretagen. Personerna har haft god insikt i företagets fusioner samt dess effekter. Resultat och slutsats: De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att motiven bakom de fyra studerade fusionerna framförallt syftar till att skapa en starkare ställning på sin hemmamarknad, som ger långsiktiga vinstförbättringar genom bättre räntemarginaler och högre provisioner, samt att erhålla synergivinster. Vidare kan vi utifrån studien dra slutsatsen att företagens fusioner till stor del resulterat i önskade effekter. Avslutningsvis tycks mindre fusioner öka möjligheten till framgång, då viss integrationsproblematik kan minimeras samt att de oväntade effekterna tycks vara relativt mindre. Vi vill dock påpeka att vi inte kan säga något om fusionerna varit det bästa alternativet för respektive företag, eftersom vi inte vet vad utfallet skulle bli om fusionerna inte genomförts.},
 author    = {Karlsson, Johan and Arvidsson, Johan},
 keyword   = {Bankbranschen,Effekter,Fusion,Förvärvsstrategi,Motiv,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankfusioner- en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi},
 year     = {2004},
}