Advanced

Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv

Karlsson, Jonas and Eken, Cecilia (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
.Sammanfattning Titel: Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Författare: Cecilia Eken Jonas Karlsson Handledare: Carl-Henric Nilsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Fredrik Nilsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola
Christina Skjöldebrand, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds tekniska Högskola
Torgny Nyholm, General Manager Food, Schenker AB Problemställning: Vilka, för produktsäkerheten och spårbarheten, kritiska punkter finns det inom den studerade livsmedelsförsörjningskedjan?
Hur bör de kritiska punkterna bäst hanteras/åtgärdas/förbättras? Syfte: Syftet med examensarbetet är att utvidga begreppet kritiska punkter, från att enbart fokusera på produktsäkerhet, till att även... (More)
.Sammanfattning Titel: Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Författare: Cecilia Eken Jonas Karlsson Handledare: Carl-Henric Nilsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Fredrik Nilsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola
Christina Skjöldebrand, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds tekniska Högskola
Torgny Nyholm, General Manager Food, Schenker AB Problemställning: Vilka, för produktsäkerheten och spårbarheten, kritiska punkter finns det inom den studerade livsmedelsförsörjningskedjan?
Hur bör de kritiska punkterna bäst hanteras/åtgärdas/förbättras? Syfte: Syftet med examensarbetet är att utvidga begreppet kritiska punkter, från att enbart fokusera på produktsäkerhet, till att även innefatta för spårbarheten kritiska punkter i informationsflödet samt relationerna företagen emellan. Vidare syftar examensarbetet till att ta fram en modell för att hantera försörjningskedjans utvidgade kritiska punkter. Metod: Examensarbetet är en studie av en hel försörjningskedja, bestående av ett antal fristående och icke-linjärt interagerande enheter, i ett livsmedelssammanhang. Studien av denna är utförd inom systemparadigmet och det angreppssätt som använts en fallstudie. Inom denna har sedan process- och agentkartläggningsmetoder använts. Slutsatser: Vi har identifierat fysiska, informationsmässiga och relationsmässiga faktorer som tillsammans bildar kritiska sammanhang. Utifrån dessa utformades ett prioriteringsverktyg -3K- för att hantera de kritiska faktorerna. Enligt detta verktyg så uppstod de mest kritiska sammanhangen vid mottagning samt utlastning av varor. Detta berodde på att dessa kritiska sammanhang har de högsta kriticitetsvärden för alla ingående nivåer av kritiska faktorer och därmed den största sammanlagda kriticiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Jonas and Eken, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kritiska punkter., organisationsintegration, informationsteknologisk integration, livsmedelsförsörjningskedjor, Produktsäkerhet, spårbarhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344262
date added to LUP
2006-05-17
date last changed
2014-11-14 10:01:59
@misc{1344262,
 abstract   = {.Sammanfattning Titel:	Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Författare:	Cecilia Eken Jonas Karlsson Handledare:	Carl-Henric Nilsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Fredrik Nilsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola
Christina Skjöldebrand, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds tekniska Högskola
Torgny Nyholm, General Manager Food, Schenker AB Problemställning:	Vilka, för produktsäkerheten och spårbarheten, kritiska punkter finns det inom den studerade livsmedelsförsörjningskedjan?
Hur bör de kritiska punkterna bäst hanteras/åtgärdas/förbättras? Syfte:	Syftet med examensarbetet är att utvidga begreppet kritiska punkter, från att enbart fokusera på produktsäkerhet, till att även innefatta för spårbarheten kritiska punkter i informationsflödet samt relationerna företagen emellan. Vidare syftar examensarbetet till att ta fram en modell för att hantera försörjningskedjans utvidgade kritiska punkter. Metod:	Examensarbetet är en studie av en hel försörjningskedja, bestående av ett antal fristående och icke-linjärt interagerande enheter, i ett livsmedelssammanhang. Studien av denna är utförd inom systemparadigmet och det angreppssätt som använts en fallstudie. Inom denna har sedan process- och agentkartläggningsmetoder använts. Slutsatser:	Vi har identifierat fysiska, informationsmässiga och relationsmässiga faktorer som tillsammans bildar kritiska sammanhang. Utifrån dessa utformades ett prioriteringsverktyg -3K- för att hantera de kritiska faktorerna. Enligt detta verktyg så uppstod de mest kritiska sammanhangen vid mottagning samt utlastning av varor. Detta berodde på att dessa kritiska sammanhang har de högsta kriticitetsvärden för alla ingående nivåer av kritiska faktorer och därmed den största sammanlagda kriticiteten.},
 author    = {Karlsson, Jonas and Eken, Cecilia},
 keyword   = {kritiska punkter.,organisationsintegration,informationsteknologisk integration,livsmedelsförsörjningskedjor,Produktsäkerhet,spårbarhet,Management of enterprises,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv},
 year     = {2006},
}