Advanced

Rationalitet i beslutsfattande - En empirisk studie i rationalitet hos aktieinvesterare

Björklund, Thomas and Erlingsson, Jörgen (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet var att undersöka de interna och externa krafter som påverkar privata inve-sterares förmåga att agera rationellt på aktiemarknaden. Uppsatsens empiri är huvudsakligen baserad på en enkätundersökning, vilken syftar till att ge en bild av vilka prioriteringar och preferenser privata investerare har när de agerar på aktiemarknaden. Ett viktigt mål med analysen av enkätsvaren var att undersöka i vilken utsträckning det går att finna irrationella beteenden hos den undersökta gruppen av investerare. Det framkom att en stor del av enkätun-dersökningens respondenter förlitar sig på tumregler när de träder in i sina positio-ner. De har alltså redan när de tar en position på aktiemarknaden bestämt sig för efter hur stor uppgång respektive... (More)
Syftet var att undersöka de interna och externa krafter som påverkar privata inve-sterares förmåga att agera rationellt på aktiemarknaden. Uppsatsens empiri är huvudsakligen baserad på en enkätundersökning, vilken syftar till att ge en bild av vilka prioriteringar och preferenser privata investerare har när de agerar på aktiemarknaden. Ett viktigt mål med analysen av enkätsvaren var att undersöka i vilken utsträckning det går att finna irrationella beteenden hos den undersökta gruppen av investerare. Det framkom att en stor del av enkätun-dersökningens respondenter förlitar sig på tumregler när de träder in i sina positio-ner. De har alltså redan när de tar en position på aktiemarknaden bestämt sig för efter hur stor uppgång respektive nedgång de ska gå ur positionen. Enkätunder-sökningen visade även att det finns starka tendenser till flockbeteende. Det verkar som att benägenheten att köpa en aktie ökar ju längre tid aktien gått upp. Detta kan förklara varför nya aktörer såsom småsparare kommer in på marknaden sent i långa uppgångar. Dessutom genomfördes intervjuer med ett antal olika intressenter som har ett intresse i och inverkan på investerarens beslut. De undersökta intressenterna är mäklarhus, massmedia och Sveriges stat. Intressenterna kan påverka inramningen på investerarnas beslutssituation, deras förmåga att göra korrekta bedömningar av risk i förhållande till avkastningspotential. Det största målet med intervjuerna med intressenterna var att skaffa så stor kunskap som möjligt om vilka motiv som ligger bakom deras agerande gentemot investerarna samt i vilka riktningar de tror sig påverka investerarnas riskuppfattning. De före detta aktiemäklare som intervjuats har förklarat att mäklare och analytiker är rena säljare, vilkas intressen ofta inte alls är i linje med kundens. Det finns syften bakom de flesta analyser som distribueras till privata investerare, som gör att analy-serna kan vara vinklade. Mäklarnas råd till kunderna syftar oftast till att berika mäklarhuset så mycket som möjligt, inte till kundens bästa. När investeringsbeslut fattas har massmedia ett mycket stort inflytande som infor-mationskälla. Massmedia, i första hand kvällstidningar, tillhandahåller ofta analyser utförda av analytiker från mäklarhus men som kan framstå som att de är utförda av tidningen själv. Den som på tidningen kallas börsexpert är ofta en vanlig journalist. Massmedia fokuserar dessutom läsarnas intresse mot de stora bolagen och vill i första hand hitta olika former av sensationella nyheter om dessa. Staten ger investerarna ett dåligt skydd då de övervakande organens verksamhet fungerar otillfredsställande och reaktivt. Sammantaget kan fastslås att det finns ett antal både interna och externa element som påverkar investerares förmåga att vara rationella. Tumregler, flockbeteende och externa intressenter som påverkar inramningen på beslutssituationen är viktiga påverkande krafter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Thomas and Erlingsson, Jörgen
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Behavioral Finance, Rationalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344286
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:05:46
@misc{1344286,
 abstract   = {Syftet var att undersöka de interna och externa krafter som påverkar privata inve-sterares förmåga att agera rationellt på aktiemarknaden. Uppsatsens empiri är huvudsakligen baserad på en enkätundersökning, vilken syftar till att ge en bild av vilka prioriteringar och preferenser privata investerare har när de agerar på aktiemarknaden. Ett viktigt mål med analysen av enkätsvaren var att undersöka i vilken utsträckning det går att finna irrationella beteenden hos den undersökta gruppen av investerare. Det framkom att en stor del av enkätun-dersökningens respondenter förlitar sig på tumregler när de träder in i sina positio-ner. De har alltså redan när de tar en position på aktiemarknaden bestämt sig för efter hur stor uppgång respektive nedgång de ska gå ur positionen. Enkätunder-sökningen visade även att det finns starka tendenser till flockbeteende. Det verkar som att benägenheten att köpa en aktie ökar ju längre tid aktien gått upp. Detta kan förklara varför nya aktörer såsom småsparare kommer in på marknaden sent i långa uppgångar. Dessutom genomfördes intervjuer med ett antal olika intressenter som har ett intresse i och inverkan på investerarens beslut. De undersökta intressenterna är mäklarhus, massmedia och Sveriges stat. Intressenterna kan påverka inramningen på investerarnas beslutssituation, deras förmåga att göra korrekta bedömningar av risk i förhållande till avkastningspotential. Det största målet med intervjuerna med intressenterna var att skaffa så stor kunskap som möjligt om vilka motiv som ligger bakom deras agerande gentemot investerarna samt i vilka riktningar de tror sig påverka investerarnas riskuppfattning. De före detta aktiemäklare som intervjuats har förklarat att mäklare och analytiker är rena säljare, vilkas intressen ofta inte alls är i linje med kundens. Det finns syften bakom de flesta analyser som distribueras till privata investerare, som gör att analy-serna kan vara vinklade. Mäklarnas råd till kunderna syftar oftast till att berika mäklarhuset så mycket som möjligt, inte till kundens bästa. När investeringsbeslut fattas har massmedia ett mycket stort inflytande som infor-mationskälla. Massmedia, i första hand kvällstidningar, tillhandahåller ofta analyser utförda av analytiker från mäklarhus men som kan framstå som att de är utförda av tidningen själv. Den som på tidningen kallas börsexpert är ofta en vanlig journalist. Massmedia fokuserar dessutom läsarnas intresse mot de stora bolagen och vill i första hand hitta olika former av sensationella nyheter om dessa. Staten ger investerarna ett dåligt skydd då de övervakande organens verksamhet fungerar otillfredsställande och reaktivt. Sammantaget kan fastslås att det finns ett antal både interna och externa element som påverkar investerares förmåga att vara rationella. Tumregler, flockbeteende och externa intressenter som påverkar inramningen på beslutssituationen är viktiga påverkande krafter.},
 author    = {Björklund, Thomas and Erlingsson, Jörgen},
 keyword   = {Behavioral Finance,Rationalitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rationalitet i beslutsfattande - En empirisk studie i rationalitet hos aktieinvesterare},
 year     = {2001},
}