Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Downsizing - redovisade motiv och strategier. En fallstudie av tolv svenska aktiebolag i tre branscher.

Dremo, Anette ; Johansson, Tobias ; Logander, Marcus and Uhrenholt, Camilla (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motiv företag inom tre branscher redovisar och vilka strategier de använder vid downsizing. Vidare att utreda om det föreligger skillnader mellan branschernas redovisade motiv och strategier samt om de motiv företagen riktar mot sina intressenter skiljer sig åt. Vi har gjort en kvalitativ studie över tolv svenska aktiebolag i tre branscher. Undersökningen har ett hermeneutiskt angreppssätt för förståelse och tolkning. Empirin har analyserats m.h.a. en teoretisk referensram som behandlar företagens motiv och strategier vid downsizing. Studien är av induktiv karaktär då ingen hypotes testats. Vi fann att tendenser mellan företag inom samma bransch gällande deras motiv föreligger. Dock är de av... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motiv företag inom tre branscher redovisar och vilka strategier de använder vid downsizing. Vidare att utreda om det föreligger skillnader mellan branschernas redovisade motiv och strategier samt om de motiv företagen riktar mot sina intressenter skiljer sig åt. Vi har gjort en kvalitativ studie över tolv svenska aktiebolag i tre branscher. Undersökningen har ett hermeneutiskt angreppssätt för förståelse och tolkning. Empirin har analyserats m.h.a. en teoretisk referensram som behandlar företagens motiv och strategier vid downsizing. Studien är av induktiv karaktär då ingen hypotes testats. Vi fann att tendenser mellan företag inom samma bransch gällande deras motiv föreligger. Dock är de av företagen angivna motiven till intressenterna i praktiken desamma. Vidare skiljer sig strategin företagen och branscherna emellan. Strategin vid downsizing påverkas av företagens spridning, storlek och branschtillhörighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dremo, Anette ; Johansson, Tobias ; Logander, Marcus and Uhrenholt, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Downsizing, Personalnedskärningar, Reengineering, Motiv, Strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344319
date added to LUP
2003-12-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:25
@misc{1344319,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motiv företag inom tre branscher redovisar och vilka strategier de använder vid downsizing. Vidare att utreda om det föreligger skillnader mellan branschernas redovisade motiv och strategier samt om de motiv företagen riktar mot sina intressenter skiljer sig åt. Vi har gjort en kvalitativ studie över tolv svenska aktiebolag i tre branscher. Undersökningen har ett hermeneutiskt angreppssätt för förståelse och tolkning. Empirin har analyserats m.h.a. en teoretisk referensram som behandlar företagens motiv och strategier vid downsizing. Studien är av induktiv karaktär då ingen hypotes testats. Vi fann att tendenser mellan företag inom samma bransch gällande deras motiv föreligger. Dock är de av företagen angivna motiven till intressenterna i praktiken desamma. Vidare skiljer sig strategin företagen och branscherna emellan. Strategin vid downsizing påverkas av företagens spridning, storlek och branschtillhörighet.},
 author    = {Dremo, Anette and Johansson, Tobias and Logander, Marcus and Uhrenholt, Camilla},
 keyword   = {Downsizing,Personalnedskärningar,Reengineering,Motiv,Strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Downsizing - redovisade motiv och strategier. En fallstudie av tolv svenska aktiebolag i tre branscher.},
 year     = {2003},
}