Advanced

Bilden av ledaren i media - en studie i hur kvinnliga respektive manliga ledare framställs i media

Hultberg, Michael; Högberg Karlsson, Karin and Taranger, Charlotta (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker tre fiktiva medietexter, två serier och en film, samt 82 ledarporträtt i tidningen Veckans Affärer. Genom en hermeneutisk ansats tolkar vi medietexterna för att se om det finns en skillnad i hur män och kvinnor i ledarposition framställs. Vi analyserar såväl det som framställs i bilder som det sagda och skrivna i dessa medietexter. Uppsatsens teoretiska bas utgörs av relevanta teorier i ämnena företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt genusvetenskap. Vi använder oss av teorier för medieanalys i kombination med teorier kring ledarskap och genus för att skapa en så heltäckande teoretisk bas som vi anser krävs för att uppfylla vårt syfte. Till exempel använder vi oss av Rosabeth Moss Kanters teorier kring... (More)
Uppsatsen undersöker tre fiktiva medietexter, två serier och en film, samt 82 ledarporträtt i tidningen Veckans Affärer. Genom en hermeneutisk ansats tolkar vi medietexterna för att se om det finns en skillnad i hur män och kvinnor i ledarposition framställs. Vi analyserar såväl det som framställs i bilder som det sagda och skrivna i dessa medietexter. Uppsatsens teoretiska bas utgörs av relevanta teorier i ämnena företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt genusvetenskap. Vi använder oss av teorier för medieanalys i kombination med teorier kring ledarskap och genus för att skapa en så heltäckande teoretisk bas som vi anser krävs för att uppfylla vårt syfte. Till exempel använder vi oss av Rosabeth Moss Kanters teorier kring minoritet samt Anna Wahls teorier kring kvinnliga ledares strategier. Vi finner att det är skillnad på hur män och kvinnor i ledarposition framställs, såväl inom fiktion som journalistik. Vi utreder också möjliga förklaringar till varför denna skillnad finns. Här kommer vi in på diskussioner om utifall media speglar verkligheten eller skapar den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultberg, Michael; Högberg Karlsson, Karin and Taranger, Charlotta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Media, Ledare, Genus, Journalistik och Fiktion, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344346
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:10:58
@misc{1344346,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker tre fiktiva medietexter, två serier och en film, samt 82 ledarporträtt i tidningen Veckans Affärer. Genom en hermeneutisk ansats tolkar vi medietexterna för att se om det finns en skillnad i hur män och kvinnor i ledarposition framställs. Vi analyserar såväl det som framställs i bilder som det sagda och skrivna i dessa medietexter. Uppsatsens teoretiska bas utgörs av relevanta teorier i ämnena företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt genusvetenskap. Vi använder oss av teorier för medieanalys i kombination med teorier kring ledarskap och genus för att skapa en så heltäckande teoretisk bas som vi anser krävs för att uppfylla vårt syfte. Till exempel använder vi oss av Rosabeth Moss Kanters teorier kring minoritet samt Anna Wahls teorier kring kvinnliga ledares strategier. Vi finner att det är skillnad på hur män och kvinnor i ledarposition framställs, såväl inom fiktion som journalistik. Vi utreder också möjliga förklaringar till varför denna skillnad finns. Här kommer vi in på diskussioner om utifall media speglar verkligheten eller skapar den.},
 author    = {Hultberg, Michael and Högberg Karlsson, Karin and Taranger, Charlotta},
 keyword   = {Media,Ledare,Genus,Journalistik och Fiktion,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilden av ledaren i media - en studie i hur kvinnliga respektive manliga ledare framställs i media},
 year     = {2006},
}