Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internprissättning av varuflöden - En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Larsson, Jenny and Skarman, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det finns flera olika möjligheter till prissättning. Det finns inte en enda teoretiskt korrekt eller allmänt accepterad metod. Vad är anledningen till att använda olika prissättningsmetoder och vilken metod är vanligast hos företag? Har det skett förändringar över tiden när det gäller val av prismetod? Det finns även olika motiv till att införa internprissättning i ett företag. Vad anser ekonomer, på företag verksamma i Sverige, vara det viktigaste motivet? Lyckas internprissystemet oftast uppfylla sitt syfte eller vilka negativa effekter kan uppstå?Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags internprissystem samt att diskutera dels motiv till att införa internpriser och dels åtgärder för att undvika negativa effekter.... (More)
Det finns flera olika möjligheter till prissättning. Det finns inte en enda teoretiskt korrekt eller allmänt accepterad metod. Vad är anledningen till att använda olika prissättningsmetoder och vilken metod är vanligast hos företag? Har det skett förändringar över tiden när det gäller val av prismetod? Det finns även olika motiv till att införa internprissättning i ett företag. Vad anser ekonomer, på företag verksamma i Sverige, vara det viktigaste motivet? Lyckas internprissystemet oftast uppfylla sitt syfte eller vilka negativa effekter kan uppstå?Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags internprissystem samt att diskutera dels motiv till att införa internpriser och dels åtgärder för att undvika negativa effekter. Cost-plus visade sig vara den klart vanligaste metoden hos fallföretagen. Förmodligen är cost-plus metoden så vanlig eftersom den är enkel och kan bidra till en rättvis vinstfördelning, vilket är viktigt hos våra fallföretag eftersom Skattemyndigheterna ställer krav på vinstfördelning mellan bolag inom en koncern. Som motiv till införande av internpriser framhöll många skattemässiga skäl samt att få in vinster till moderbolaget. De flesta av företagen anser att syftet uppnås. Problem som kan uppstå med internprissättning är att uppföljningen blir arbetsam, att internpriser måste elimineras i lagret samt att valutarisker uppstår vid hantering av internpriser i flera olika valutor. Vid en jämföring av vårt resultat med historiska studier kan det konstateras att både likheter och skillnader finns. Arvidssons samt Anderssons och Hanssons undersökningar visar precis som vår att en kostnadsbaserad internprissättning är det vanligaste. I de två historiska undersökningarna visade sig även marknadsbaserad internprissättning vara vanligt, vilket inte alls bekräftas i vår undersökning. En ny studie uppvisar skillnader gentemot vår genom resultatet att förhandlingsbaserade internprissystem är det vanligaste bland tillverkande företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Jenny and Skarman, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internpriser; ekonomistyrning; varuflöden; prisbas; motiv; förekomst; (decentralisering), Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344408
date added to LUP
2003-09-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:11
@misc{1344408,
 abstract   = {Det finns flera olika möjligheter till prissättning. Det finns inte en enda teoretiskt korrekt eller allmänt accepterad metod. Vad är anledningen till att använda olika prissättningsmetoder och vilken metod är vanligast hos företag? Har det skett förändringar över tiden när det gäller val av prismetod? Det finns även olika motiv till att införa internprissättning i ett företag. Vad anser ekonomer, på företag verksamma i Sverige, vara det viktigaste motivet? Lyckas internprissystemet oftast uppfylla sitt syfte eller vilka negativa effekter kan uppstå?Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags internprissystem samt att diskutera dels motiv till att införa internpriser och dels åtgärder för att undvika negativa effekter. Cost-plus visade sig vara den klart vanligaste metoden hos fallföretagen. Förmodligen är cost-plus metoden så vanlig eftersom den är enkel och kan bidra till en rättvis vinstfördelning, vilket är viktigt hos våra fallföretag eftersom Skattemyndigheterna ställer krav på vinstfördelning mellan bolag inom en koncern. Som motiv till införande av internpriser framhöll många skattemässiga skäl samt att få in vinster till moderbolaget. De flesta av företagen anser att syftet uppnås. Problem som kan uppstå med internprissättning är att uppföljningen blir arbetsam, att internpriser måste elimineras i lagret samt att valutarisker uppstår vid hantering av internpriser i flera olika valutor. Vid en jämföring av vårt resultat med historiska studier kan det konstateras att både likheter och skillnader finns. Arvidssons samt Anderssons och Hanssons undersökningar visar precis som vår att en kostnadsbaserad internprissättning är det vanligaste. I de två historiska undersökningarna visade sig även marknadsbaserad internprissättning vara vanligt, vilket inte alls bekräftas i vår undersökning. En ny studie uppvisar skillnader gentemot vår genom resultatet att förhandlingsbaserade internprissystem är det vanligaste bland tillverkande företag.},
 author    = {Larsson, Jenny and Skarman, Martin},
 keyword   = {Internpriser; ekonomistyrning; varuflöden; prisbas; motiv; förekomst; (decentralisering),Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internprissättning av varuflöden - En fallstudie av några företag verksamma i Sverige},
 year     = {2003},
}