Advanced

Elektrokoppar - en fallstudie av ekonomistyrningen i ett tillverkningsföretag

Ivarsson, Christian; Nyström, Jessica and De Geer, Willem (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk i ledande befattningar på vår fallkoncern Elektrokoppargruppen för att forma oss en bild av hur budgeten fungerar på företaget. Utifrån valda teorier om budget och dess process har vi sedan analyserat företaget och dess situation. Utav budgetprocessens tre delar har vi kommit fram till att budget är ett effektivt styrverktyg under planeringsstadiet i fallföretaget. I den löpande styrningen och uppföljningen är den däremot dysfunktionell där vi anser att budgeten spelar en kompletterande roll till nyckeltalen som är det överordnade styrinstrumentet. Detta beror främst på de oberäkneliga råvarupriserna. Med rådande ägarsituation förespråkar vi istället en... (More)
En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk i ledande befattningar på vår fallkoncern Elektrokoppargruppen för att forma oss en bild av hur budgeten fungerar på företaget. Utifrån valda teorier om budget och dess process har vi sedan analyserat företaget och dess situation. Utav budgetprocessens tre delar har vi kommit fram till att budget är ett effektivt styrverktyg under planeringsstadiet i fallföretaget. I den löpande styrningen och uppföljningen är den däremot dysfunktionell där vi anser att budgeten spelar en kompletterande roll till nyckeltalen som är det överordnade styrinstrumentet. Detta beror främst på de oberäkneliga råvarupriserna. Med rådande ägarsituation förespråkar vi istället en implementering av VBM i hela organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Christian; Nyström, Jessica and De Geer, Willem
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Budget, tillverkningsföretag, ekonomistyrning, Elektrokoppargruppen, budgetprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344413
date added to LUP
2006-06-14
date last changed
2012-04-02 16:11:32
@misc{1344413,
 abstract   = {En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk i ledande befattningar på vår fallkoncern Elektrokoppargruppen för att forma oss en bild av hur budgeten fungerar på företaget. Utifrån valda teorier om budget och dess process har vi sedan analyserat företaget och dess situation. Utav budgetprocessens tre delar har vi kommit fram till att budget är ett effektivt styrverktyg under planeringsstadiet i fallföretaget. I den löpande styrningen och uppföljningen är den däremot dysfunktionell där vi anser att budgeten spelar en kompletterande roll till nyckeltalen som är det överordnade styrinstrumentet. Detta beror främst på de oberäkneliga råvarupriserna. Med rådande ägarsituation förespråkar vi istället en implementering av VBM i hela organisationen.},
 author    = {Ivarsson, Christian and Nyström, Jessica and De Geer, Willem},
 keyword   = {Budget,tillverkningsföretag,ekonomistyrning,Elektrokoppargruppen,budgetprocess,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elektrokoppar - en fallstudie av ekonomistyrningen i ett tillverkningsföretag},
 year     = {2006},
}