Advanced

Balanced Scorecard - ett styrsystem även för ideella festivalarrangörer?

Stattin, Joakim; Hernebrant, Gustav; Binder, Olga and Demling, Fredrik (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka hur ideella festivalarrangörer leder och styr sin verksamhet och utifrån detta rekommendera ett modifierat Balanced Scorecard som bidrar till att förbättra konkretisering och operationalisering av övergripande visioner. Metod:
Genom kvalitativ undersökning har primärdata samlats in främst via telefonintervjuer. Metoden är baserad på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt synsätt.
Teoretiska perspektiv:
Eftersom arbetskraften i en ideell organisation inte får ekonomisk ersättning eller mycket låg sådan, är styrning och motivation utifrån visioner viktig. Ett modifierat Balanced Scorecard är ett styrsystem som utgår från visionen som kompassnål och huvudinriktning. Detta möjliggör val av de mer mjuka... (More)
Syfte: Att undersöka hur ideella festivalarrangörer leder och styr sin verksamhet och utifrån detta rekommendera ett modifierat Balanced Scorecard som bidrar till att förbättra konkretisering och operationalisering av övergripande visioner. Metod:
Genom kvalitativ undersökning har primärdata samlats in främst via telefonintervjuer. Metoden är baserad på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt synsätt.
Teoretiska perspektiv:
Eftersom arbetskraften i en ideell organisation inte får ekonomisk ersättning eller mycket låg sådan, är styrning och motivation utifrån visioner viktig. Ett modifierat Balanced Scorecard är ett styrsystem som utgår från visionen som kompassnål och huvudinriktning. Detta möjliggör val av de mer mjuka fokusområdena prestation, relationer, aktiviteter och framtid, som utgångspunkt för arbetet med att uppnå visionen.
Empiri: Intervjuobjekten är ledningspersoner i svenska festivalorganisationer vars verksamhet är av ideell art. Det framgick bland annat att det inte användes några för verksamheten anpassade styrsystem - förutom budget.
Slutsats: Genom att använda ett för ändamålet anpassat BSC och lägga vikt vid de fyra fokusområden som föreslås för ideella organisationer, tror vi att ledningen kan förbättra ledning och styrning av den komplexitet som kännetecknar verksamheten. Samtidigt tillvaratas de unika ingångsvärden och egenskaper som karaktäriserar ideella festivalarrangörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stattin, Joakim; Hernebrant, Gustav; Binder, Olga and Demling, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, festivaler, ideella organisationer, vision, mål, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344425
date added to LUP
2008-12-18
date last changed
2012-04-02 17:17:37
@misc{1344425,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka hur ideella festivalarrangörer leder och styr sin verksamhet och utifrån detta rekommendera ett modifierat Balanced Scorecard som bidrar till att förbättra konkretisering och operationalisering av övergripande visioner. Metod:
Genom kvalitativ undersökning har primärdata samlats in främst via telefonintervjuer. Metoden är baserad på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt synsätt.
Teoretiska perspektiv:
Eftersom arbetskraften i en ideell organisation inte får ekonomisk ersättning eller mycket låg sådan, är styrning och motivation utifrån visioner viktig. Ett modifierat Balanced Scorecard är ett styrsystem som utgår från visionen som kompassnål och huvudinriktning. Detta möjliggör val av de mer mjuka fokusområdena prestation, relationer, aktiviteter och framtid, som utgångspunkt för arbetet med att uppnå visionen.
Empiri: Intervjuobjekten är ledningspersoner i svenska festivalorganisationer vars verksamhet är av ideell art. Det framgick bland annat att det inte användes några för verksamheten anpassade styrsystem - förutom budget.
Slutsats: Genom att använda ett för ändamålet anpassat BSC och lägga vikt vid de fyra fokusområden som föreslås för ideella organisationer, tror vi att ledningen kan förbättra ledning och styrning av den komplexitet som kännetecknar verksamheten. Samtidigt tillvaratas de unika ingångsvärden och egenskaper som karaktäriserar ideella festivalarrangörer.},
 author    = {Stattin, Joakim and Hernebrant, Gustav and Binder, Olga and Demling, Fredrik},
 keyword   = {Balanced Scorecard,festivaler,ideella organisationer,vision,mål,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard - ett styrsystem även för ideella festivalarrangörer?},
 year     = {2008},
}