Advanced

Skydd av Intellectual Property i Kina - Ett företagsekonomiskt perspektiv

Jeppsson, Claes and Lundin, Christian (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om de strategiska möjligheter företag har att välja mellan när det gäller IP-skydd på emerging markets. Vidare syftar studien till att presentera en karta av handlingsmöjligheter när det gäller IP-skydd. Studiens bidrag ska särskilt vara till nytta för företag som planerar en affärsetablering på den kinesiska marknaden genom att belysa vad som är viktigt att tänka på och vilka metoder som finns att tillgå för att skydda IP. Förutom detta praktiska bidrag syftar studien även till att ge ett teoretiskt bidrag i form av viss teoretisk belysning av sambandet mellan IP-strategi och konkurrensstrategier i företag. Metod: Studien är av explorativ karaktär varför författarna valt att anta ett... (More)
Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om de strategiska möjligheter företag har att välja mellan när det gäller IP-skydd på emerging markets. Vidare syftar studien till att presentera en karta av handlingsmöjligheter när det gäller IP-skydd. Studiens bidrag ska särskilt vara till nytta för företag som planerar en affärsetablering på den kinesiska marknaden genom att belysa vad som är viktigt att tänka på och vilka metoder som finns att tillgå för att skydda IP. Förutom detta praktiska bidrag syftar studien även till att ge ett teoretiskt bidrag i form av viss teoretisk belysning av sambandet mellan IP-strategi och konkurrensstrategier i företag. Metod: Studien är av explorativ karaktär varför författarna valt att anta ett hermeneutiskt forskningsideal. Studien bygger främst på kvalitativa djupintervjuer med personer som har stor kunskap om IP-skydd på den kinesiska marknaden. Vidare har författarna studerat litteratur inom de teoriområden, huvudsakligen strategi och management, som kunnat kopplas till IP och IP-skydd. Resultat: Studien har resulterat i ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag. Det praktiska bidraget består av ett antal åtgärder företagsledare kan använda sig av vid skydd av IP på emerging markets i allmänhet och i Kina i synnerhet. Författarna har funnit att åtgärderna kan delas in i tre olika kategorier; marknadsmässiga, politiska samt juridiska åtgärder. Det teoretiska bidraget utgör förutom kategoriseringen av åtgärder även viss belysning av sambandet mellan företagens konkurrensstrategier och IP-strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Claes and Lundin, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kina, Intellectual Property, piratkopiering, strategi, management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344433
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:48
@misc{1344433,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om de strategiska möjligheter företag har att välja mellan när det gäller IP-skydd på emerging markets. Vidare syftar studien till att presentera en karta av handlingsmöjligheter när det gäller IP-skydd. Studiens bidrag ska särskilt vara till nytta för företag som planerar en affärsetablering på den kinesiska marknaden genom att belysa vad som är viktigt att tänka på och vilka metoder som finns att tillgå för att skydda IP. Förutom detta praktiska bidrag syftar studien även till att ge ett teoretiskt bidrag i form av viss teoretisk belysning av sambandet mellan IP-strategi och konkurrensstrategier i företag. Metod: Studien är av explorativ karaktär varför författarna valt att anta ett hermeneutiskt forskningsideal. Studien bygger främst på kvalitativa djupintervjuer med personer som har stor kunskap om IP-skydd på den kinesiska marknaden. Vidare har författarna studerat litteratur inom de teoriområden, huvudsakligen strategi och management, som kunnat kopplas till IP och IP-skydd. Resultat: Studien har resulterat i ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag. Det praktiska bidraget består av ett antal åtgärder företagsledare kan använda sig av vid skydd av IP på emerging markets i allmänhet och i Kina i synnerhet. Författarna har funnit att åtgärderna kan delas in i tre olika kategorier; marknadsmässiga, politiska samt juridiska åtgärder. Det teoretiska bidraget utgör förutom kategoriseringen av åtgärder även viss belysning av sambandet mellan företagens konkurrensstrategier och IP-strategi.},
 author    = {Jeppsson, Claes and Lundin, Christian},
 keyword   = {Kina,Intellectual Property,piratkopiering,strategi,management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd av Intellectual Property i Kina - Ett företagsekonomiskt perspektiv},
 year     = {2004},
}