Advanced

Konkurrensstrategier - en studie av hushållsnära tjänster

Kjellberg, Anna; Lundquist, Sophie and Kuci, Blerim (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva och pröva befintliga teorier som behandlar konkurrensstrategier samt visa vilka konkurrensföredelar som används inom branschen för att vidare visa småföretagare som verkar inom hushållsnära tjänster vart öppningar finns för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Författarna ämnar bidraga till forskningen kring hur småföretagare skall bevara en ihållande konkurrenskraft inom branschen. Efter granskning och analys av ett urval av företag ger författarna ett verktyg som företagen kan använda sig av för att finna en god konkurrensstrategi. Metod: Metoden för examensarbetet har en kvalitativ ansats då empirimaterialet baseras på semistrukturerade intervjuer. Detta kompletteras med kvantitativ... (More)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva och pröva befintliga teorier som behandlar konkurrensstrategier samt visa vilka konkurrensföredelar som används inom branschen för att vidare visa småföretagare som verkar inom hushållsnära tjänster vart öppningar finns för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Författarna ämnar bidraga till forskningen kring hur småföretagare skall bevara en ihållande konkurrenskraft inom branschen. Efter granskning och analys av ett urval av företag ger författarna ett verktyg som företagen kan använda sig av för att finna en god konkurrensstrategi. Metod: Metoden för examensarbetet har en kvalitativ ansats då empirimaterialet baseras på semistrukturerade intervjuer. Detta kompletteras med kvantitativ sekundärdata för att kunna utföra en branschanalys samt kvantitativ information från respondenterna för att kunna skapa jämförande grafer. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen baseras på den rationella modellen med dess omvärlds- och internanalys. Därefter utgör Porters konkurrensstrategier en bas som kompletteras med Sanchez teori om strategisk flexibilitet. Den teoretiska referensramen mynnar ut i Kim och Mauborgnes Strategy Canvas. Empiri: Det empiriska datamaterialet hämtas från Affärsdata, årsredovisningar, intervjuer med representanter från små respektive stora bolag inom hushållsnära tjänster samt personer med specialistkunskap för ämnet som examensarbetet behandlar. Slutsatser: Små företag inom hushållsnära tjänster bör skapa en välformulerad konkurrensstrategi och detta genom att ”scanna av” omgivningen, titta till sina egna interna resurser och utifrån det bedöma vilka affärsmöjligheter som finns där värde kan tillgodogöras. Hushållsnära tjänster är en ung bransch i Sverige med stora utvecklingsmöjligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Anna; Lundquist, Sophie and Kuci, Blerim
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hushållsnära tjänster, konkurrensstrategier, småföretagande, konkurrensfördelar, strategier., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344491
date added to LUP
2009-01-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:16:23
@misc{1344491,
 abstract   = {Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva och pröva befintliga teorier som behandlar konkurrensstrategier samt visa vilka konkurrensföredelar som används inom branschen för att vidare visa småföretagare som verkar inom hushållsnära tjänster vart öppningar finns för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Författarna ämnar bidraga till forskningen kring hur småföretagare skall bevara en ihållande konkurrenskraft inom branschen. Efter granskning och analys av ett urval av företag ger författarna ett verktyg som företagen kan använda sig av för att finna en god konkurrensstrategi. Metod: Metoden för examensarbetet har en kvalitativ ansats då empirimaterialet baseras på semistrukturerade intervjuer. Detta kompletteras med kvantitativ sekundärdata för att kunna utföra en branschanalys samt kvantitativ information från respondenterna för att kunna skapa jämförande grafer. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen baseras på den rationella modellen med dess omvärlds- och internanalys. Därefter utgör Porters konkurrensstrategier en bas som kompletteras med Sanchez teori om strategisk flexibilitet. Den teoretiska referensramen mynnar ut i Kim och Mauborgnes Strategy Canvas. Empiri:	Det empiriska datamaterialet hämtas från Affärsdata, årsredovisningar, intervjuer med representanter från små respektive stora bolag inom hushållsnära tjänster samt personer med specialistkunskap för ämnet som examensarbetet behandlar. Slutsatser: Små företag inom hushållsnära tjänster bör skapa en välformulerad konkurrensstrategi och detta genom att ”scanna av” omgivningen, titta till sina egna interna resurser och utifrån det bedöma vilka affärsmöjligheter som finns där värde kan tillgodogöras. Hushållsnära tjänster är en ung bransch i Sverige med stora utvecklingsmöjligheter.},
 author    = {Kjellberg, Anna and Lundquist, Sophie and Kuci, Blerim},
 keyword   = {Hushållsnära tjänster,konkurrensstrategier,småföretagande,konkurrensfördelar,strategier.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensstrategier - en studie av hushållsnära tjänster},
 year     = {2009},
}