Advanced

Ungdomars konsumtionsval

Lööf, Jenny; Gustavsson, Jennie and Dahlqvist, Anna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ”tweens” (barn i åldern 8-12 år) samt ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt påverkar deras val. Syftet är även att jämföra de båda målgrupperna för att kunna se vilka skillnaderna är. Metod: Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats då vi har för avsikt att se till helheten och sammanhanget i det vi undersöker och inte till problemets specifika delar. Vi vill även skaffa oss en bredare och djupare kunskap om det specifika ämnet än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats. Då vi utgått från våra empiriska fakta kombinerat med redan existerande teorier kan vår uppsats därför sägas ha en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Olika teorier... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ”tweens” (barn i åldern 8-12 år) samt ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt påverkar deras val. Syftet är även att jämföra de båda målgrupperna för att kunna se vilka skillnaderna är. Metod: Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats då vi har för avsikt att se till helheten och sammanhanget i det vi undersöker och inte till problemets specifika delar. Vi vill även skaffa oss en bredare och djupare kunskap om det specifika ämnet än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats. Då vi utgått från våra empiriska fakta kombinerat med redan existerande teorier kan vår uppsats därför sägas ha en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Olika teorier som behandlar marknadsföring, konsumentbeteende, ”tweens” och psykologi har tillämpats i uppsatsen. Empiri: Vår empiri baseras på totalt trettio stycken semistrukturerade intervjuer med ”tweens” och ungdomar i åldern 18 – 22 år. Slutsatser: ”Tweens” är väl medvetna om vilka produkter de vill ha och hur dessa ska se ut varpå de framförallt väljer sina produkter och produktmärken utifrån faktorer som finns i deras närmiljö. De flesta ”tweens” har behov av att tillhöra någon form av grupp som karakteriserar det som ”tweens” eftersträvar. Trots deras ringa ålder är många av dem ändå prismedvetna, detta är i de flesta fall en följd av restriktioner hemifrån. Det råder en stor märkesmedvetenhet bland ”tweens”, många av dem vet också precis vilket märke de vill ha respektive inte ha. Ungdomar i åldern 18-22 år, säger sig påverkas av utseendet på respektive produkt när de ska göra sina inköp. De tycker det är viktigt att kunna klämma, känna och titta på produkterna innan affären avslutas, vilket medför att det optimala inköpsstället är en vanlig butik, där köpprocessen lättare kan fullbordas. I denna målgrupp råder en utbredd märkeslojalitet, där produkterna väljs utifrån både egna samt vänner och familjs tidigare erfarenheter. Även associationer av märket, så som prestanda, design och vilket märke som för tillfället är ”inne” påverkar huruvida ett köp kommer till stånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lööf, Jenny; Gustavsson, Jennie and Dahlqvist, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
”tweens”, ungdomar (18-22år), påverkan, märkeslojalitet, marknadsföring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344497
date added to LUP
2006-10-19
date last changed
2012-04-02 16:16:53
@misc{1344497,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ”tweens” (barn i åldern 8-12 år) samt ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt påverkar deras val. Syftet är även att jämföra de båda målgrupperna för att kunna se vilka skillnaderna är. Metod: Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats då vi har för avsikt att se till helheten och sammanhanget i det vi undersöker och inte till problemets specifika delar. Vi vill även skaffa oss en bredare och djupare kunskap om det specifika ämnet än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats. Då vi utgått från våra empiriska fakta kombinerat med redan existerande teorier kan vår uppsats därför sägas ha en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Olika teorier som behandlar marknadsföring, konsumentbeteende, ”tweens” och psykologi har tillämpats i uppsatsen. Empiri: Vår empiri baseras på totalt trettio stycken semistrukturerade intervjuer med ”tweens” och ungdomar i åldern 18 – 22 år. Slutsatser: ”Tweens” är väl medvetna om vilka produkter de vill ha och hur dessa ska se ut varpå de framförallt väljer sina produkter och produktmärken utifrån faktorer som finns i deras närmiljö. De flesta ”tweens” har behov av att tillhöra någon form av grupp som karakteriserar det som ”tweens” eftersträvar. Trots deras ringa ålder är många av dem ändå prismedvetna, detta är i de flesta fall en följd av restriktioner hemifrån. Det råder en stor märkesmedvetenhet bland ”tweens”, många av dem vet också precis vilket märke de vill ha respektive inte ha. Ungdomar i åldern 18-22 år, säger sig påverkas av utseendet på respektive produkt när de ska göra sina inköp. De tycker det är viktigt att kunna klämma, känna och titta på produkterna innan affären avslutas, vilket medför att det optimala inköpsstället är en vanlig butik, där köpprocessen lättare kan fullbordas. I denna målgrupp råder en utbredd märkeslojalitet, där produkterna väljs utifrån både egna samt vänner och familjs tidigare erfarenheter. Även associationer av märket, så som prestanda, design och vilket märke som för tillfället är ”inne” påverkar huruvida ett köp kommer till stånd.},
 author    = {Lööf, Jenny and Gustavsson, Jennie and Dahlqvist, Anna},
 keyword   = {”tweens”,ungdomar (18-22år),påverkan,märkeslojalitet,marknadsföring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars konsumtionsval},
 year     = {2006},
}