Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ny som chef Svenska & Danska första linjens chefer

Olsen, Mette and Munk, Pia (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns skillnader i chefskapet mellan danska kontra svenska nya första linjens chefer utifrån en nationalkulturell aspekt. Studien har utgått från ett induktiv angreppssätt där vi har valt att använt oss av såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Detta i form av 21 semistrukturerade intervjuer riktade till nya första linjen chefer och 108 enkätstudier riktade till deras medarbetare. Studien har genomförts på sex olika företag i Öresundsregionen som bedriver verksamhet i såväl Sverige som Danmark. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från Geert Hofstede´s teori beträffande nationalkulturer samt de specifika förutsättningarna som föreligger för de båda länderna. Slutsatsen av... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns skillnader i chefskapet mellan danska kontra svenska nya första linjens chefer utifrån en nationalkulturell aspekt. Studien har utgått från ett induktiv angreppssätt där vi har valt att använt oss av såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Detta i form av 21 semistrukturerade intervjuer riktade till nya första linjen chefer och 108 enkätstudier riktade till deras medarbetare. Studien har genomförts på sex olika företag i Öresundsregionen som bedriver verksamhet i såväl Sverige som Danmark. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från Geert Hofstede´s teori beträffande nationalkulturer samt de specifika förutsättningarna som föreligger för de båda länderna. Slutsatsen av vår studie är att det på denna nivå inom organisationerna förefaller existera relativt få skillnader mellan de båda ländernas chefer. Trots detta har vi funnit stöd för att Hofstede’s teorier beträffande nationalkulturella skillnader faktiskt stämmer ganska väl överens med vår egen undersökning. De områden som klarast har belyst skillnaderna mellan ländernas chefer berör områden som konflikträdsla och auktoritet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsen, Mette and Munk, Pia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sverige, Danmark, Första linjens chef, Ledarskap, Kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344510
date added to LUP
2006-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:17:04
@misc{1344510,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns skillnader i chefskapet mellan danska kontra svenska nya första linjens chefer utifrån en nationalkulturell aspekt. Studien har utgått från ett induktiv angreppssätt där vi har valt att använt oss av såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Detta i form av 21 semistrukturerade intervjuer riktade till nya första linjen chefer och 108 enkätstudier riktade till deras medarbetare. Studien har genomförts på sex olika företag i Öresundsregionen som bedriver verksamhet i såväl Sverige som Danmark. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från Geert Hofstede´s teori beträffande nationalkulturer samt de specifika förutsättningarna som föreligger för de båda länderna. Slutsatsen av vår studie är att det på denna nivå inom organisationerna förefaller existera relativt få skillnader mellan de båda ländernas chefer. Trots detta har vi funnit stöd för att Hofstede’s teorier beträffande nationalkulturella skillnader faktiskt stämmer ganska väl överens med vår egen undersökning. De områden som klarast har belyst skillnaderna mellan ländernas chefer berör områden som konflikträdsla och auktoritet.}},
 author    = {{Olsen, Mette and Munk, Pia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ny som chef Svenska & Danska första linjens chefer}},
 year     = {{2006}},
}