Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VD-karusellen -En studie av marknadens reaktion vid ett VD-byte

Andersson, Maria and Gidlöf, Sophie (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. METOD: Denna uppsats har ett kvantitativt angreppssätt som bygger på en eventstudie. Urvalet är baserat på de företag noterade vid A-listan som har gjort ett ledningsbyte under åren 1998-2001. Eventstudien är uppdelad i två delar. Vi utför en hypotesprövning av den avvikande avkastningen för att fastställa marknadens reaktion utifrån den effektiva marknadshypotesen. Den andra delen består av en... (More)
SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. METOD: Denna uppsats har ett kvantitativt angreppssätt som bygger på en eventstudie. Urvalet är baserat på de företag noterade vid A-listan som har gjort ett ledningsbyte under åren 1998-2001. Eventstudien är uppdelad i två delar. Vi utför en hypotesprövning av den avvikande avkastningen för att fastställa marknadens reaktion utifrån den effektiva marknadshypotesen. Den andra delen består av en tvärsnittsstudie för att testa förklarande variabler. RESULTAT: Vi har funnit att marknaden reagerar positivt på ett pressmeddelande angående ledningsbyte under dag noll. Denna reaktion är statistiskt säkerställd. Övriga dagar i händelsefönstret uppstår ingen signifikant avvikande avkastning. Därmed har vi dragit slutsatserna att marknaden är effektiv i den semistarka formen. Ingen av de faktorer vi testat har visat någon högre förklaringsgrad. Vi kan endast utläsa tendenser till att marknaden reagerar med en mer negativ avvikande avkastning desto högre börsvärde företaget har. Vi kan även urskilja ett positivt samband mellan antal år på VD-posten och avvikande avkastning. Dessa reaktioner är inte statistiskt säkerställda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Maria and Gidlöf, Sophie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VD, Eventstudie, Avvikande avkastning, Effektiva marknadshypotesen, Informationsskyldighet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344566
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:10
@misc{1344566,
 abstract   = {SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. METOD:	Denna uppsats har ett kvantitativt angreppssätt som bygger på en eventstudie. Urvalet är baserat på de företag noterade vid A-listan som har gjort ett ledningsbyte under åren 1998-2001. Eventstudien är uppdelad i två delar. Vi utför en hypotesprövning av den avvikande avkastningen för att fastställa marknadens reaktion utifrån den effektiva marknadshypotesen. Den andra delen består av en tvärsnittsstudie för att testa förklarande variabler. RESULTAT: Vi har funnit att marknaden reagerar positivt på ett pressmeddelande angående ledningsbyte under dag noll. Denna reaktion är statistiskt säkerställd. Övriga dagar i händelsefönstret uppstår ingen signifikant avvikande avkastning. Därmed har vi dragit slutsatserna att marknaden är effektiv i den semistarka formen. Ingen av de faktorer vi testat har visat någon högre förklaringsgrad. Vi kan endast utläsa tendenser till att marknaden reagerar med en mer negativ avvikande avkastning desto högre börsvärde företaget har. Vi kan även urskilja ett positivt samband mellan antal år på VD-posten och avvikande avkastning. Dessa reaktioner är inte statistiskt säkerställda.},
 author    = {Andersson, Maria and Gidlöf, Sophie},
 keyword   = {VD,Eventstudie,Avvikande avkastning,Effektiva marknadshypotesen,Informationsskyldighet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VD-karusellen -En studie av marknadens reaktion vid ett VD-byte},
 year     = {2003},
}