Advanced

Balanced Scorecard - En kretsloppsprocess

Fischer, Johan; Fischer, Johan; Jakobsson, Johan and Johansson, Kristoffer (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för varför det är problematiskt att nyttja det balanserade styrkortet som ett strategiskt ledningsverktyg. Förhoppningen är att utveckla en modell som delar in i BSC-arbetet i fyra olika faser. Hypoteser som belyser de största problemområdena i respektive fas kommer även att formuleras. Vi har utgått från en induktiv ansats. Uppsatsen har en explorativ karaktär då vi vill försöka bringa klarhet och förklara problematiken med styrkortsarbete. Vi har gjort fem kvalitativa intervjuer med fallorganisationer och konsulterat en expert på området för att stärka validiteten i uppsatsen.Vi har genom att kombinera befintliga teorier skapat en egen modell bestående av fyra faser för att lättare beskriva.... (More)
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för varför det är problematiskt att nyttja det balanserade styrkortet som ett strategiskt ledningsverktyg. Förhoppningen är att utveckla en modell som delar in i BSC-arbetet i fyra olika faser. Hypoteser som belyser de största problemområdena i respektive fas kommer även att formuleras. Vi har utgått från en induktiv ansats. Uppsatsen har en explorativ karaktär då vi vill försöka bringa klarhet och förklara problematiken med styrkortsarbete. Vi har gjort fem kvalitativa intervjuer med fallorganisationer och konsulterat en expert på området för att stärka validiteten i uppsatsen.Vi har genom att kombinera befintliga teorier skapat en egen modell bestående av fyra faser för att lättare beskriva. BSC-processen. Kaplan & Nortons teori om det balanserade styrkortet används som utgångspunkt och kompletteras sedan med lämpliga teorier i takt med att vår modell utvecklas i uppsatsen.Vårt empiriska underlag bygger på fem semistrukturerade intervjuer med fallorganisationer samt en konsult som kan anses vara expert på området.Vi har utvecklat en modell som delar in BSC-arbetet i fyra olika faser. Vi har även ställt upp fem hypoteser som identifierar de största problemområdena med BSC-arbetet i respektive fas. Hypoteserna tror vi kan ligga till grund för att underlätta organisationernas arbete med det balanserade styrkortet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fischer, Johan; Fischer, Johan; Jakobsson, Johan and Johansson, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balance Scorecard, Single-loop learning, Double-loop learning, kontrollsystem och strategiskt ledningsverktyg, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344590
date added to LUP
2006-06-01
date last changed
2012-04-02 16:06:40
@misc{1344590,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för varför det är problematiskt att nyttja det balanserade styrkortet som ett strategiskt ledningsverktyg. Förhoppningen är att utveckla en modell som delar in i BSC-arbetet i fyra olika faser. Hypoteser som belyser de största problemområdena i respektive fas kommer även att formuleras. Vi har utgått från en induktiv ansats. Uppsatsen har en explorativ karaktär då vi vill försöka bringa klarhet och förklara problematiken med styrkortsarbete. Vi har gjort fem kvalitativa intervjuer med fallorganisationer och konsulterat en expert på området för att stärka validiteten i uppsatsen.Vi har genom att kombinera befintliga teorier skapat en egen modell bestående av fyra faser för att lättare beskriva. BSC-processen. Kaplan & Nortons teori om det balanserade styrkortet används som utgångspunkt och kompletteras sedan med lämpliga teorier i takt med att vår modell utvecklas i uppsatsen.Vårt empiriska underlag bygger på fem semistrukturerade intervjuer med fallorganisationer samt en konsult som kan anses vara expert på området.Vi har utvecklat en modell som delar in BSC-arbetet i fyra olika faser. Vi har även ställt upp fem hypoteser som identifierar de största problemområdena med BSC-arbetet i respektive fas. Hypoteserna tror vi kan ligga till grund för att underlätta organisationernas arbete med det balanserade styrkortet.},
 author    = {Fischer, Johan and Fischer, Johan and Jakobsson, Johan and Johansson, Kristoffer},
 keyword   = {Balance Scorecard,Single-loop learning,Double-loop learning,kontrollsystem och strategiskt ledningsverktyg,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard - En kretsloppsprocess},
 year     = {2006},
}