Advanced

Basel II och fastighetsbranschen - en scenariostudie av de nya kapitaltäckningsreglernas konsekvenser för fastighetsbranschen

Nilsson, Maria and Bonnevier Dudzik, Sophia (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bankerna har ett stort ansvar i samhällets finansiella system. En eventuell rubbning i kredit-systemet drabbar både låntagare och långivare. Banker såväl som värdepappersinstitut måste noggrant kunna beräkna och bedöma sin riskexponering för att på så sätt kunna gardera sig mot riskerna genom att hålla en kapitalbuffert. För att förhindra uppkomsten av bankkriser samt få en finansiell stabilitet i samhället infördes den 1 februari 2007 ett nytt regelverk, Basel II, gällande analysering och hantering av kreditinstitutens risk. Regelverket är en förfinad, mer individanpassad version av föregångaren Basel I. Basel II innebär nya kapitaltäckningskrav och kan komma att få stor betydelse vid bankens bedömning av företagens risk för fallissemang.... (More)
Bankerna har ett stort ansvar i samhällets finansiella system. En eventuell rubbning i kredit-systemet drabbar både låntagare och långivare. Banker såväl som värdepappersinstitut måste noggrant kunna beräkna och bedöma sin riskexponering för att på så sätt kunna gardera sig mot riskerna genom att hålla en kapitalbuffert. För att förhindra uppkomsten av bankkriser samt få en finansiell stabilitet i samhället infördes den 1 februari 2007 ett nytt regelverk, Basel II, gällande analysering och hantering av kreditinstitutens risk. Regelverket är en förfinad, mer individanpassad version av föregångaren Basel I. Basel II innebär nya kapitaltäckningskrav och kan komma att få stor betydelse vid bankens bedömning av företagens risk för fallissemang. Den ändrade riskhanteringen slår troligen olika hårt beroende på bolagens verksamhetsområde och -inriktning. En sektor vars bolag förmodligen påverkas i större omfattning av de nya direktiven är fastighetsbranschen där finansieringen till stor del utgörs av lånat kapital. Då Basel II fortfarande befinner sig i implementeringsfasen är det för tidigt att med säkerhet uttala sig om dess effekter. Med hjälp av hypotetiska scenarion skulle man kunna få en indikation på möjliga utfall. Uppsatsen syftar till att, med hjälp av fiktiva scenarion, påvisa det nya regelverkets potentiella konsekvenser för fastighetsbranschens olika affärsområden, lokal- respektive bostadssektorn. I de scenarion som konstruerades lades fokus på en av direktivens tre pelare, kreditrisken. Med hjälp av fyra företag som studieobjekt, Brinova, Brogripen, Stena Fastigheter Malmö och Wihlborgs, analyserades konsekvenserna. Variationer i finansiella nyckeltal resulterade i en högre riskprognos för de bolag med lägst finansiell flexibilitet och därmed högst känslighet för en ökad vakansgrad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Maria and Bonnevier Dudzik, Sophia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basel II, fastighetsbolag, finansiella nyckeltal, kreditrisk och scenario., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344621
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 16:58:08
@misc{1344621,
 abstract   = {Bankerna har ett stort ansvar i samhällets finansiella system. En eventuell rubbning i kredit-systemet drabbar både låntagare och långivare. Banker såväl som värdepappersinstitut måste noggrant kunna beräkna och bedöma sin riskexponering för att på så sätt kunna gardera sig mot riskerna genom att hålla en kapitalbuffert. För att förhindra uppkomsten av bankkriser samt få en finansiell stabilitet i samhället infördes den 1 februari 2007 ett nytt regelverk, Basel II, gällande analysering och hantering av kreditinstitutens risk. Regelverket är en förfinad, mer individanpassad version av föregångaren Basel I. Basel II innebär nya kapitaltäckningskrav och kan komma att få stor betydelse vid bankens bedömning av företagens risk för fallissemang. Den ändrade riskhanteringen slår troligen olika hårt beroende på bolagens verksamhetsområde och -inriktning. En sektor vars bolag förmodligen påverkas i större omfattning av de nya direktiven är fastighetsbranschen där finansieringen till stor del utgörs av lånat kapital. Då Basel II fortfarande befinner sig i implementeringsfasen är det för tidigt att med säkerhet uttala sig om dess effekter. Med hjälp av hypotetiska scenarion skulle man kunna få en indikation på möjliga utfall. Uppsatsen syftar till att, med hjälp av fiktiva scenarion, påvisa det nya regelverkets potentiella konsekvenser för fastighetsbranschens olika affärsområden, lokal- respektive bostadssektorn. I de scenarion som konstruerades lades fokus på en av direktivens tre pelare, kreditrisken. Med hjälp av fyra företag som studieobjekt, Brinova, Brogripen, Stena Fastigheter Malmö och Wihlborgs, analyserades konsekvenserna. Variationer i finansiella nyckeltal resulterade i en högre riskprognos för de bolag med lägst finansiell flexibilitet och därmed högst känslighet för en ökad vakansgrad.},
 author    = {Nilsson, Maria and Bonnevier Dudzik, Sophia},
 keyword   = {Basel II,fastighetsbolag,finansiella nyckeltal,kreditrisk och scenario.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II och fastighetsbranschen - en scenariostudie av de nya kapitaltäckningsreglernas konsekvenser för fastighetsbranschen},
 year     = {2008},
}