Advanced

Avskaffandet av revisionsplikten - Hur stor är revisorns roll i att öka småföretagarnas incitament att vara laglydiga?

Graflind, Ulrica; Svensson, Åsa and Jansson Teodorovic, Sofia (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att redogöra för ett antal av den nuvarande revisionspliktens effekter. Att diskutera lämpligheten och effektiviteten med att revisorer är ålagda uppgifter för att begränsa ekonomisk brottslighet. Att undersöka hur stor inverkan revisorn har för att öka småföretagarnas incitament att vara laglydiga. Metod: Det metodologiska angreppssättet i examensarbetet har huvudsakligen varit abduktivt. Våra primärdata baserar sig på kvalitativa intervjuer genomförda med respondenter från våra utvalda intressenter. Sekundärdata är bearbetad med hjälp av en litteraturstudie. Teoretiska perspektiv: Verktygen för vår analys och slutsats är en genomgång av relevanta rapporter och till viss del artiklar. De teorier vi använder är agentteori och... (More)
Syfte: Att redogöra för ett antal av den nuvarande revisionspliktens effekter. Att diskutera lämpligheten och effektiviteten med att revisorer är ålagda uppgifter för att begränsa ekonomisk brottslighet. Att undersöka hur stor inverkan revisorn har för att öka småföretagarnas incitament att vara laglydiga. Metod: Det metodologiska angreppssättet i examensarbetet har huvudsakligen varit abduktivt. Våra primärdata baserar sig på kvalitativa intervjuer genomförda med respondenter från våra utvalda intressenter. Sekundärdata är bearbetad med hjälp av en litteraturstudie. Teoretiska perspektiv: Verktygen för vår analys och slutsats är en genomgång av relevanta rapporter och till viss del artiklar. De teorier vi använder är agentteori och intressentmodellen. Empiri: Vårt empiriska underlag bygger på material från intressenterna bestående av intervjuer och en sammanställning av utvalda rapporter. Resultat och slutsats: Intressenterna är mer överens än vad de själva vill ge sken av angående revisionens nytta, däremot är de oense om pliktens betydelse och nytta. Vår slutsats är att revision är till en viss nytta för samhället och har ett visst brottsförebyggande syfte. Det som är svårt att avgöra är hur pass stor nyttan är och hur mycket den ekonomiska brottsligheten skulle kunna tillta utan den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Graflind, Ulrica; Svensson, Åsa and Jansson Teodorovic, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionspliktens avskaffande, revisorns roll, ekonomisk brottslighet, incitament, små aktiebolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344632
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:56:56
@misc{1344632,
 abstract   = {Syfte: Att redogöra för ett antal av den nuvarande revisionspliktens effekter. Att diskutera lämpligheten och effektiviteten med att revisorer är ålagda uppgifter för att begränsa ekonomisk brottslighet. Att undersöka hur stor inverkan revisorn har för att öka småföretagarnas incitament att vara laglydiga. Metod: Det metodologiska angreppssättet i examensarbetet har huvudsakligen varit abduktivt. Våra primärdata baserar sig på kvalitativa intervjuer genomförda med respondenter från våra utvalda intressenter. Sekundärdata är bearbetad med hjälp av en litteraturstudie. Teoretiska perspektiv: Verktygen för vår analys och slutsats är en genomgång av relevanta rapporter och till viss del artiklar. De teorier vi använder är agentteori och intressentmodellen. Empiri: Vårt empiriska underlag bygger på material från intressenterna bestående av intervjuer och en sammanställning av utvalda rapporter. Resultat och slutsats: Intressenterna är mer överens än vad de själva vill ge sken av angående revisionens nytta, däremot är de oense om pliktens betydelse och nytta. Vår slutsats är att revision är till en viss nytta för samhället och har ett visst brottsförebyggande syfte. Det som är svårt att avgöra är hur pass stor nyttan är och hur mycket den ekonomiska brottsligheten skulle kunna tillta utan den.},
 author    = {Graflind, Ulrica and Svensson, Åsa and Jansson Teodorovic, Sofia},
 keyword   = {Revisionspliktens avskaffande,revisorns roll,ekonomisk brottslighet,incitament,små aktiebolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikten - Hur stor är revisorns roll i att öka småföretagarnas incitament att vara laglydiga?},
 year     = {2008},
}