Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillväxt i Dermarome AB - ett resursbaserat synsätt

Lundin, Christian and Hemminger, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Dermarome har byggt upp sina resurser över tiden. Vidare avser studien identifiera vilka av dessa som främst ligger till grund för företagets konkurrensfördelar och tillväxt. Till sist ämnar vi diskutera huruvida dessa konkurrensfördelar är varaktiga eller inte. Denna magisteruppsats är en kvalitativ fallstudie som har genomförts på Dermarome AB, ett företag som bedriver försäljning av produkter inom frisk- och skönhetsvård. Studien bygger på intervjuer med ledning och medarbetare inom företaget, en tillväxtkonsult samt återförsäljare av Dermaromes produkter. Vidare har vi studerat relevant litteratur inom de områden, huvudsakligen strategi och management, som kunnat kopplas till tillväxt. Denna... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Dermarome har byggt upp sina resurser över tiden. Vidare avser studien identifiera vilka av dessa som främst ligger till grund för företagets konkurrensfördelar och tillväxt. Till sist ämnar vi diskutera huruvida dessa konkurrensfördelar är varaktiga eller inte. Denna magisteruppsats är en kvalitativ fallstudie som har genomförts på Dermarome AB, ett företag som bedriver försäljning av produkter inom frisk- och skönhetsvård. Studien bygger på intervjuer med ledning och medarbetare inom företaget, en tillväxtkonsult samt återförsäljare av Dermaromes produkter. Vidare har vi studerat relevant litteratur inom de områden, huvudsakligen strategi och management, som kunnat kopplas till tillväxt. Denna studie har bidragit med att genom en fallstudie visa hur resursuppbyggandet kan gå till i ett företag som har präglats av stark tillväxt. Slutsatsen visar på att de initiala resurserna som entreprenören har tillgång till har en stark påverkan på resursbasens fortsatta utveckling över tiden. Vidare har framkommit att arbetet med att utveckla en resursbas inte behöver bygga på medvetna långsiktiga resursval. Insikten är istället att processen med att bygga en resursbas mycket väl kan styras reaktivt utifrån marknadens behov och efterfråga. Inom tillväxtforskningen har det skrivits om sambandet mellan resurser och tillväxt. Studien har bidragit till att ytterligare förklara och tydliggöra kopplingen mellan ett företags kritiska resurser och dess tillväxt. Studien har också visat på vikten av att företag kontinuerligt investerar och utvecklar sina resurser för att dess förmågor ska kunna bibehålla konkurrenskraften i en föränderlig omvärld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Christian and Hemminger, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Tillväxt, resursbaserat synsätt, resurser, förmågor, konkurrensfördelar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344639
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:10:34
@misc{1344639,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Dermarome har byggt upp sina resurser över tiden. Vidare avser studien identifiera vilka av dessa som främst ligger till grund för företagets konkurrensfördelar och tillväxt. Till sist ämnar vi diskutera huruvida dessa konkurrensfördelar är varaktiga eller inte. Denna magisteruppsats är en kvalitativ fallstudie som har genomförts på Dermarome AB, ett företag som bedriver försäljning av produkter inom frisk- och skönhetsvård. Studien bygger på intervjuer med ledning och medarbetare inom företaget, en tillväxtkonsult samt återförsäljare av Dermaromes produkter. Vidare har vi studerat relevant litteratur inom de områden, huvudsakligen strategi och management, som kunnat kopplas till tillväxt. Denna studie har bidragit med att genom en fallstudie visa hur resursuppbyggandet kan gå till i ett företag som har präglats av stark tillväxt. Slutsatsen visar på att de initiala resurserna som entreprenören har tillgång till har en stark påverkan på resursbasens fortsatta utveckling över tiden. Vidare har framkommit att arbetet med att utveckla en resursbas inte behöver bygga på medvetna långsiktiga resursval. Insikten är istället att processen med att bygga en resursbas mycket väl kan styras reaktivt utifrån marknadens behov och efterfråga. Inom tillväxtforskningen har det skrivits om sambandet mellan resurser och tillväxt. Studien har bidragit till att ytterligare förklara och tydliggöra kopplingen mellan ett företags kritiska resurser och dess tillväxt. Studien har också visat på vikten av att företag kontinuerligt investerar och utvecklar sina resurser för att dess förmågor ska kunna bibehålla konkurrenskraften i en föränderlig omvärld.},
 author    = {Lundin, Christian and Hemminger, Johan},
 keyword   = {Tillväxt,resursbaserat synsätt,resurser,förmågor,konkurrensfördelar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxt i Dermarome AB - ett resursbaserat synsätt},
 year     = {2004},
}