Advanced

Intäktsredovisning i IT-företag – en studie av IBS, IFS, Intentia och SAP

Jusélius, Allan; Mörner, Signe and Personne, Lina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur IT-företag tillämpar gällande normer för intäktsredovisning. Metod: För att genomföra denna studie har vi valt att först skapa oss en uppfattning om hur intäktsredovisning i praktiken går till i IT-företag. Vårt tillvägagångssätt har varit att med hjälp av fallföretagens årsredovisningar granska huruvida företagen har använt sig av gällande normer och på vilket sätt detta har skett. För att ge en rättvisande bild av fallföretagen och deras redovisningsprinciper har vi kompletterat informationen i årsredovisningarna med intervjuer med företagen. Sammantaget menar vi att ovanstående tillvägagångssätt har gjort vår studie tillräckligt förankrad i verkligheten. Avslutande... (More)
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur IT-företag tillämpar gällande normer för intäktsredovisning. Metod: För att genomföra denna studie har vi valt att först skapa oss en uppfattning om hur intäktsredovisning i praktiken går till i IT-företag. Vårt tillvägagångssätt har varit att med hjälp av fallföretagens årsredovisningar granska huruvida företagen har använt sig av gällande normer och på vilket sätt detta har skett. För att ge en rättvisande bild av fallföretagen och deras redovisningsprinciper har vi kompletterat informationen i årsredovisningarna med intervjuer med företagen. Sammantaget menar vi att ovanstående tillvägagångssätt har gjort vår studie tillräckligt förankrad i verkligheten. Avslutande synpunkter: Av denna studie har vi kunnat fastställa att den information som återfinns i fallföretagens årsredovisningar är såväl relevant som reliabel och informationen har därigenom varit användbar vid avgörandet av hur fallföretagen tillämpat gällande normer för intäktsredovisning. Generellt sett anser vi dock att fallföretagens uppdrag, där varor och tjänster kombineras, är förhållandevis särpräglade, vilket enligt vår mening är den största anledningen till att amerikansk praxis har fått så stort genomslag vid sidan av den svenska regleringen i RR 11. Mot bakgrund av detta anser vi därför att företagens redovisning av intäkter kan förbättras om antingen RR 11 utvecklas till att även innefatta redovisning av kombinerade varor och tjänster eller att den tidigare nämnda amerikanska praxisen inkorporeras i svensk redovisning, exempelvis genom att OM:s vägledning upphöjs till norm av samma dignitet som RR 11. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jusélius, Allan; Mörner, Signe and Personne, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IBS, IFS, IT-företag, Intentia, intjänande, intäktsredovisning, OM, rapportering, realisering, relevans, reliabilitet, RR 11, SAP, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344710
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:26
@misc{1344710,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur IT-företag tillämpar gällande normer för intäktsredovisning. Metod: För att genomföra denna studie har vi valt att först skapa oss en uppfattning om hur intäktsredovisning i praktiken går till i IT-företag. Vårt tillvägagångssätt har varit att med hjälp av fallföretagens årsredovisningar granska huruvida företagen har använt sig av gällande normer och på vilket sätt detta har skett. För att ge en rättvisande bild av fallföretagen och deras redovisningsprinciper har vi kompletterat informationen i årsredovisningarna med intervjuer med företagen. Sammantaget menar vi att ovanstående tillvägagångssätt har gjort vår studie tillräckligt förankrad i verkligheten. Avslutande synpunkter: Av denna studie har vi kunnat fastställa att den information som återfinns i fallföretagens årsredovisningar är såväl relevant som reliabel och informationen har därigenom varit användbar vid avgörandet av hur fallföretagen tillämpat gällande normer för intäktsredovisning. Generellt sett anser vi dock att fallföretagens uppdrag, där varor och tjänster kombineras, är förhållandevis särpräglade, vilket enligt vår mening är den största anledningen till att amerikansk praxis har fått så stort genomslag vid sidan av den svenska regleringen i RR 11. Mot bakgrund av detta anser vi därför att företagens redovisning av intäkter kan förbättras om antingen RR 11 utvecklas till att även innefatta redovisning av kombinerade varor och tjänster eller att den tidigare nämnda amerikanska praxisen inkorporeras i svensk redovisning, exempelvis genom att OM:s vägledning upphöjs till norm av samma dignitet som RR 11.},
 author    = {Jusélius, Allan and Mörner, Signe and Personne, Lina},
 keyword   = {IBS,IFS,IT-företag,Intentia,intjänande,intäktsredovisning,OM,rapportering,realisering,relevans,reliabilitet,RR 11,SAP,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intäktsredovisning i IT-företag – en studie av IBS, IFS, Intentia och SAP},
 year     = {2003},
}