Advanced

Lagstiftningens inverkan på Private Equity-marknadens storlek

Uvelöv, Nicklas; Hedberg, Emil and Malmborg, Edward (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att öka investeringarna på PE-marknaden. I uppsatsen undersöks om det föreligger en statistisk signifikans genom linjär regression hos ett antal lagregler och går kvalitativt igenom den befintliga svenska lagstiftningen för att finna orsaksvariabler och deras påverkan. Det teoretiska perspektivet utgår ifrån LaPorta et.al. Law & Finance-studier samt EVCA:s årliga rapporter gällande den europeiska private equity-marknaden. Resultaten påvisar att de legala frågorna inverkar på PE-marknadens storlek. En signifikans finns hos de tio variablerna som EVCA tar upp och i dessa utmärker sig bland annat fondstrukturer och företagsbeskattning PE-marknaden... (More)
Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att öka investeringarna på PE-marknaden. I uppsatsen undersöks om det föreligger en statistisk signifikans genom linjär regression hos ett antal lagregler och går kvalitativt igenom den befintliga svenska lagstiftningen för att finna orsaksvariabler och deras påverkan. Det teoretiska perspektivet utgår ifrån LaPorta et.al. Law & Finance-studier samt EVCA:s årliga rapporter gällande den europeiska private equity-marknaden. Resultaten påvisar att de legala frågorna inverkar på PE-marknadens storlek. En signifikans finns hos de tio variablerna som EVCA tar upp och i dessa utmärker sig bland annat fondstrukturer och företagsbeskattning PE-marknaden påverkas starkt av såväl den rättsliga miljön som av lagreglerna. Det innebär att det finns starka argument, sett ur ett PE-perspektiv, för att Sverige skall fortsätta att ligga i framkanten inom detta område och samtidigt arbeta för att förbättra vissa av de specifika reglerna, främst fondstruktur och skatterelaterade inlåsningseffekter. Vid sidan av regelförändringar bör även en ökad kunskap hos pensionsbolagen gällande PE eftersträvas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uvelöv, Nicklas; Hedberg, Emil and Malmborg, Edward
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private equity, Venture capital, Law & Finance, EVCA, SVCA, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344722
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:15:56
@misc{1344722,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att öka investeringarna på PE-marknaden. I uppsatsen undersöks om det föreligger en statistisk signifikans genom linjär regression hos ett antal lagregler och går kvalitativt igenom den befintliga svenska lagstiftningen för att finna orsaksvariabler och deras påverkan. Det teoretiska perspektivet utgår ifrån LaPorta et.al. Law & Finance-studier samt EVCA:s årliga rapporter gällande den europeiska private equity-marknaden. Resultaten påvisar att de legala frågorna inverkar på PE-marknadens storlek. En signifikans finns hos de tio variablerna som EVCA tar upp och i dessa utmärker sig bland annat fondstrukturer och företagsbeskattning PE-marknaden påverkas starkt av såväl den rättsliga miljön som av lagreglerna. Det innebär att det finns starka argument, sett ur ett PE-perspektiv, för att Sverige skall fortsätta att ligga i framkanten inom detta område och samtidigt arbeta för att förbättra vissa av de specifika reglerna, främst fondstruktur och skatterelaterade inlåsningseffekter. Vid sidan av regelförändringar bör även en ökad kunskap hos pensionsbolagen gällande PE eftersträvas.},
 author    = {Uvelöv, Nicklas and Hedberg, Emil and Malmborg, Edward},
 keyword   = {Private equity,Venture capital,Law & Finance,EVCA,SVCA,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstiftningens inverkan på Private Equity-marknadens storlek},
 year     = {2004},
}