Advanced

Underprissättning - En studie i prissättning och initial kursförändring vid börsintroduktioner

Hegestam, Jens; Jacobsson, Henrik and Kastensson, Victor (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags aktiekurs påverkas under de första handelsdagarna efter en börsintroduktion och om det förekommer en underprissättning. Vi vill vidare undersöka de mekanismer som ligger bakom en introduktion och vilka faktorer som spelar in på den initiala kursförändringen. Vår ansats har varit deduktiv och vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metodansats. De teorier som vi har utgått ifrån är de som finns inom området underprissättning. Teorierna behandlar främst förklaringar till varför en underprissättning sker. Vår empiriska data har insamlats genom tillgänglig företagsinformation genom prospekt samt data om historiska kurser från Stockholmsbörsen. Vår kvalitativa data har vi... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags aktiekurs påverkas under de första handelsdagarna efter en börsintroduktion och om det förekommer en underprissättning. Vi vill vidare undersöka de mekanismer som ligger bakom en introduktion och vilka faktorer som spelar in på den initiala kursförändringen. Vår ansats har varit deduktiv och vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metodansats. De teorier som vi har utgått ifrån är de som finns inom området underprissättning. Teorierna behandlar främst förklaringar till varför en underprissättning sker. Vår empiriska data har insamlats genom tillgänglig företagsinformation genom prospekt samt data om historiska kurser från Stockholmsbörsen. Vår kvalitativa data har vi insamlat via intervjuer med personer med insikt inom området. Vi kan konstatera att det mellan år 2000 och 2006 har skett en underprissättning av nyintroduktioner på Stockholmsbörsen med i genomsnitt 5,3 procent. Underprissättningen är dock inte lika stor som äldre undersökningar har visat. Våra intervjuer har visat att en initial kursökning på 5-10 procent kan antas rimligt. Därmed kan vi fastslå att det under den senaste perioden har skett en mer marknadsmässig prissättning som ligger i linje med de mål som finns vid en introduktion. Orsaken till denna prissättning har sin grund i, enligt vår mening, den förändrade ägarstrukturen som finns i nyintroducerade bolag idag. Vi tror att den ökade kompetensen hos ägarna bidrar till att minska den informationsasymmetri som finns mellan företag och investmentbank vilket i sin tur leder till en mer marknadsmässig prissättning på introduktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hegestam, Jens; Jacobsson, Henrik and Kastensson, Victor
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Underprissättning, Börsintroduktion, Initial kursförändring, Teckningskurs, Stockholmsbörsen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344728
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:03:05
@misc{1344728,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags aktiekurs påverkas under de första handelsdagarna efter en börsintroduktion och om det förekommer en underprissättning. Vi vill vidare undersöka de mekanismer som ligger bakom en introduktion och vilka faktorer som spelar in på den initiala kursförändringen. Vår ansats har varit deduktiv och vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metodansats. De teorier som vi har utgått ifrån är de som finns inom området underprissättning. Teorierna behandlar främst förklaringar till varför en underprissättning sker. Vår empiriska data har insamlats genom tillgänglig företagsinformation genom prospekt samt data om historiska kurser från Stockholmsbörsen. Vår kvalitativa data har vi insamlat via intervjuer med personer med insikt inom området. Vi kan konstatera att det mellan år 2000 och 2006 har skett en underprissättning av nyintroduktioner på Stockholmsbörsen med i genomsnitt 5,3 procent. Underprissättningen är dock inte lika stor som äldre undersökningar har visat. Våra intervjuer har visat att en initial kursökning på 5-10 procent kan antas rimligt. Därmed kan vi fastslå att det under den senaste perioden har skett en mer marknadsmässig prissättning som ligger i linje med de mål som finns vid en introduktion. Orsaken till denna prissättning har sin grund i, enligt vår mening, den förändrade ägarstrukturen som finns i nyintroducerade bolag idag. Vi tror att den ökade kompetensen hos ägarna bidrar till att minska den informationsasymmetri som finns mellan företag och investmentbank vilket i sin tur leder till en mer marknadsmässig prissättning på introduktioner.},
 author    = {Hegestam, Jens and Jacobsson, Henrik and Kastensson, Victor},
 keyword   = {Underprissättning,Börsintroduktion,Initial kursförändring,Teckningskurs,Stockholmsbörsen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Underprissättning - En studie i prissättning och initial kursförändring vid börsintroduktioner},
 year     = {2006},
}