Advanced

Formsprutning för Skalfördelar – verktygsutveckling vid Nolato Telekom

Åsly, Runar (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel:
Formsprutning för Skalfördelar – verktygsutveckling vid Nolato Telekom. Författare:
Fredrika Spånberg och Runar Åsly Handledare:
Robert Bjärnemo, professor vid Institutionen för Designvetenskaper, Avdelningen för Maskinkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola Carl-Henric Nilsson, lektor vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet Problemställning:
Under vilka förutsättningar har formsprutningsverktyget F1 bättre prestanda än befintlig teknologi? Finns det potential i verktyget som kan utvecklas vidare för att skapa ett bättre erbjudande till kund och ge nya konkurrensfaktorer? Bör vidareutveckling av verktyget ske och i så fall inom vilka områden? Syfte:
Att utvärdera F1-verktyget jämfört med... (More)
Sammanfattning
Titel:
Formsprutning för Skalfördelar – verktygsutveckling vid Nolato Telekom. Författare:
Fredrika Spånberg och Runar Åsly Handledare:
Robert Bjärnemo, professor vid Institutionen för Designvetenskaper, Avdelningen för Maskinkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola Carl-Henric Nilsson, lektor vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet Problemställning:
Under vilka förutsättningar har formsprutningsverktyget F1 bättre prestanda än befintlig teknologi? Finns det potential i verktyget som kan utvecklas vidare för att skapa ett bättre erbjudande till kund och ge nya konkurrensfaktorer? Bör vidareutveckling av verktyget ske och i så fall inom vilka områden? Syfte:
Att utvärdera F1-verktyget jämfört med traditionell teknologi. Jämförelsen ska ge underlag för en beskrivning av lämpliga produktområden för vilka F1-verktyget har störst sannolikhet att utgöra det bättre alternativet och ge riktning för vidare utveckling. Metod:
Uppfinningens påverkan undersöks i olika frihetsgrader. Den första frihetsgraden – uppfinningen, undersöks genom en kartläggning av F1-teknologin och traditionell teknologi för verktygsframställning. Den andra frihetsgraden - mikromiljön, visar hur F1 fungerar i produktion hos Nolato. Den tredje frihetsgraden - branschen, har undersökts med hjälp av intervjuer, Resursbaserad teori och Värdeinnovationsteori. Den fjärde frihetsgraden - komplementära och närliggande branscher, berörs genom en utredning kring hur eventuell orealiserad potential kan bli en källa till varaktig konkurrensfördel genom innovationsteori. Slutsatser:
F1-verktyget bygger på en högre grad av standardisering av verktygsframställningen, vilket begränsar de sannolikt gynnsamma användningsområdena. I rapporten har nödvändiga produktegenskaper definierats för de produktområden där F1 har störst sannolikhet att utgöra det bättre alternativet. För att vidareutveckling av F1 till en produktinnovation skall ha förutsättningar att lyckas, krävs dock både reducerade framtagningstider för verktyget och förbättrade cykeltider för den specifika produkten. Cykeltiderna har goda förutsättningar att förbättras inom de i rapporten angivna begränsningarna. Vidareutveckling återstår dock för att fastställa om potentialen för kortare verktygsframtagningstider kan realiseras. För att tillföra serietillverkningskompetens till verktygsfram-ställningen kan därför en formsprutningsmaskinstillverkare vara en tänkbar allianspartner. Om framtagningstiderna kan förkortas och om det finns underlag i form av tillräckligt stora produktområden har F1-verktyget goda förutsättningar att lyckas. En specialmaskin som är anpassad efter F1:s kravspecifikation har inte visat sig ekonomiskt lönsam. Oberoende av den exakta metodmodellen har kombinationen av teknik och ekonomi skapat ett mervärde som enskilda rapporter inom respektive område har svårare att uppnå. Det är genom förståelse för tekniken, i kombination med ekonomiska verktyg och teorier, som resultaten kan utgöra underlag för bättre beslut som tar hänsyn till en större kontext. Vid beslut om innovationer kan det därför anses centralt att använda både tekniska och ekonomiska hjälpmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åsly, Runar
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, värdeinnovation, innovation, Formsprutning, formverktyg, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344734
date added to LUP
2005-06-03 00:00:00
date last changed
2014-11-14 10:01:44
@misc{1344734,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel:
Formsprutning för Skalfördelar – verktygsutveckling vid Nolato Telekom. Författare:
Fredrika Spånberg och Runar Åsly Handledare:
Robert Bjärnemo, professor vid Institutionen för Designvetenskaper, Avdelningen för Maskinkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola Carl-Henric Nilsson, lektor vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet Problemställning:
Under vilka förutsättningar har formsprutningsverktyget F1 bättre prestanda än befintlig teknologi? Finns det potential i verktyget som kan utvecklas vidare för att skapa ett bättre erbjudande till kund och ge nya konkurrensfaktorer? Bör vidareutveckling av verktyget ske och i så fall inom vilka områden? Syfte:
Att utvärdera F1-verktyget jämfört med traditionell teknologi. Jämförelsen ska ge underlag för en beskrivning av lämpliga produktområden för vilka F1-verktyget har störst sannolikhet att utgöra det bättre alternativet och ge riktning för vidare utveckling. Metod:
Uppfinningens påverkan undersöks i olika frihetsgrader. Den första frihetsgraden – uppfinningen, undersöks genom en kartläggning av F1-teknologin och traditionell teknologi för verktygsframställning. Den andra frihetsgraden - mikromiljön, visar hur F1 fungerar i produktion hos Nolato. Den tredje frihetsgraden - branschen, har undersökts med hjälp av intervjuer, Resursbaserad teori och Värdeinnovationsteori. Den fjärde frihetsgraden - komplementära och närliggande branscher, berörs genom en utredning kring hur eventuell orealiserad potential kan bli en källa till varaktig konkurrensfördel genom innovationsteori. Slutsatser:
F1-verktyget bygger på en högre grad av standardisering av verktygsframställningen, vilket begränsar de sannolikt gynnsamma användningsområdena. I rapporten har nödvändiga produktegenskaper definierats för de produktområden där F1 har störst sannolikhet att utgöra det bättre alternativet. För att vidareutveckling av F1 till en produktinnovation skall ha förutsättningar att lyckas, krävs dock både reducerade framtagningstider för verktyget och förbättrade cykeltider för den specifika produkten. Cykeltiderna har goda förutsättningar att förbättras inom de i rapporten angivna begränsningarna. Vidareutveckling återstår dock för att fastställa om potentialen för kortare verktygsframtagningstider kan realiseras. För att tillföra serietillverkningskompetens till verktygsfram-ställningen kan därför en formsprutningsmaskinstillverkare vara en tänkbar allianspartner. Om framtagningstiderna kan förkortas och om det finns underlag i form av tillräckligt stora produktområden har F1-verktyget goda förutsättningar att lyckas. En specialmaskin som är anpassad efter F1:s kravspecifikation har inte visat sig ekonomiskt lönsam. Oberoende av den exakta metodmodellen har kombinationen av teknik och ekonomi skapat ett mervärde som enskilda rapporter inom respektive område har svårare att uppnå. Det är genom förståelse för tekniken, i kombination med ekonomiska verktyg och teorier, som resultaten kan utgöra underlag för bättre beslut som tar hänsyn till en större kontext. Vid beslut om innovationer kan det därför anses centralt att använda både tekniska och ekonomiska hjälpmedel.},
 author    = {Åsly, Runar},
 keyword   = {Management of enterprises,värdeinnovation,innovation,Formsprutning,formverktyg,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Formsprutning för Skalfördelar – verktygsutveckling vid Nolato Telekom},
 year     = {2005},
}