Advanced

Styrning och kontroll med ett styrkort.

Klint, Gina (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete har varit att analysera effekterna av ett styrkort och dess samverkande system och hur styrkortet påverkar organisationen. Slutsatsen är att styrkortet inom fallföretaget Skandia Marknadsstöd Spar AB skapar engagemang och delaktighet i företagets samtliga processer genom sin fokusering på rätt saker och aktivitetsbaserade styrning. Det är företagets huvudstyrsystem som ger en helhetsbild av verksamheten. Genom kopplingen till budget, målstyrning och utvärdering, organisatoriskt lärande samt belöningssystem förbinds enhetens övriga aktiviteter till modellen. Belöningssystemet ger individen incitament och skapar trygghet i en kontext där kontinuerliga förändringar efterfrågas och höga krav ställs på... (More)
Syftet med detta arbete har varit att analysera effekterna av ett styrkort och dess samverkande system och hur styrkortet påverkar organisationen. Slutsatsen är att styrkortet inom fallföretaget Skandia Marknadsstöd Spar AB skapar engagemang och delaktighet i företagets samtliga processer genom sin fokusering på rätt saker och aktivitetsbaserade styrning. Det är företagets huvudstyrsystem som ger en helhetsbild av verksamheten. Genom kopplingen till budget, målstyrning och utvärdering, organisatoriskt lärande samt belöningssystem förbinds enhetens övriga aktiviteter till modellen. Belöningssystemet ger individen incitament och skapar trygghet i en kontext där kontinuerliga förändringar efterfrågas och höga krav ställs på kunskapsutveckling. Genom en webbaserad Balanced Scorecard-lösning har Marknadsstöd utvecklat ett stödsystem för att översätta strategin till styrtal, flerdimensionella mätetal. Det är dock ett system som ännu inte fått riktig acceptans, eftersom alla inte nyttjar systemet idag. Det organisatoriska lärandet genom styrkortet möjliggör ett större resursutnyttjande som kan leda till ökad tillfredsställelse för både företaget och individen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klint, Gina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Styrning och kontroll, Balanced Scorecard, Styrkort, Belöningssystem, Motivation, Lärande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344751
date added to LUP
2001-12-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:09:15
@misc{1344751,
 abstract   = {Syftet med detta arbete har varit att analysera effekterna av ett styrkort och dess samverkande system och hur styrkortet påverkar organisationen. Slutsatsen är att styrkortet inom fallföretaget Skandia Marknadsstöd Spar AB skapar engagemang och delaktighet i företagets samtliga processer genom sin fokusering på rätt saker och aktivitetsbaserade styrning. Det är företagets huvudstyrsystem som ger en helhetsbild av verksamheten. Genom kopplingen till budget, målstyrning och utvärdering, organisatoriskt lärande samt belöningssystem förbinds enhetens övriga aktiviteter till modellen. Belöningssystemet ger individen incitament och skapar trygghet i en kontext där kontinuerliga förändringar efterfrågas och höga krav ställs på kunskapsutveckling. Genom en webbaserad Balanced Scorecard-lösning har Marknadsstöd utvecklat ett stödsystem för att översätta strategin till styrtal, flerdimensionella mätetal. Det är dock ett system som ännu inte fått riktig acceptans, eftersom alla inte nyttjar systemet idag. Det organisatoriska lärandet genom styrkortet möjliggör ett större resursutnyttjande som kan leda till ökad tillfredsställelse för både företaget och individen.},
 author    = {Klint, Gina},
 keyword   = {Styrning och kontroll,Balanced Scorecard,Styrkort,Belöningssystem,Motivation,Lärande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrning och kontroll med ett styrkort.},
 year     = {2001},
}