Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Balanced Scorecard - Hur Frigoscandia Distribution AB kan förbättra sin ekonomistyrning

Anestam, Lina ; Farman, Henrik ; Hall, Carolina ; Turus, Gabriela and Lindner, Bernadeta (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Budgeten fyller en viktig funktion i Frigoscandias planering och styrning och fungerar som en handlingsplan över hur resurser skall fördelas. Risken finns dock att budget leder till att kortsiktiga mål prioriteras på bekostnad av långsiktiga samtidigt som det är en kostsam process. Istället kan ett företag värdera sin verksamhet utifrån icke-finansiella aspekter med hjälp av ett performance measurement system, som exempelvis BSC, för att kunna fånga den komplexitet och mångfald som råder i ett företag. Syftet med uppsatsen är därför att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen kan förbättras med hjälp av ett BSC i ett företag, inriktat på lagringsverksamhet, vars nuvarande styrverktyg är budget. För att uppnå vårt syfte valde vi att... (More)
Budgeten fyller en viktig funktion i Frigoscandias planering och styrning och fungerar som en handlingsplan över hur resurser skall fördelas. Risken finns dock att budget leder till att kortsiktiga mål prioriteras på bekostnad av långsiktiga samtidigt som det är en kostsam process. Istället kan ett företag värdera sin verksamhet utifrån icke-finansiella aspekter med hjälp av ett performance measurement system, som exempelvis BSC, för att kunna fånga den komplexitet och mångfald som råder i ett företag. Syftet med uppsatsen är därför att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen kan förbättras med hjälp av ett BSC i ett företag, inriktat på lagringsverksamhet, vars nuvarande styrverktyg är budget. För att uppnå vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, då den djupare förståelse vi sökte av vårt ämne ej skulle kunna uppnås med en kvantitativ undersökning. Vårt fallföretag är Frigoscandia Distribution AB med en begränsning till deras affärsområde lagring. Frigoscandia kan förbättra styrningen genom att använda BSC och budget tillsammans. Det är dock viktigt att budgeten och BSC integreras och inte kompletteras. Vid en integrering motarbetar inte styrverktygen varandra och styrningen baseras på en kombination av budgeten och BSC. Positiva aspekter som BSC bidrar med är att det beaktar hur Frigoscandia lyckas med sin fokusering på kunder, interna processer, innovation och lärande samt medarbetare. Fokuseringen medför förmodligen att företaget kommer att kunna prestera bättre och uppnå en resultatförbättring.
Vi har identifierat de nyckeltal som är viktigast för Frigoscandias målsättning, att förbättra inre och yttre effektivitet. Utifrån företagets framgångsfaktorer har vi identifierat och skapat nyckeltal för att kunna mäta hur väl de lyckas uppnå sina målsättningar. Vi har konstaterat att vissa framgångsfaktorer kan mätas med Frigoscandias nuvarande ekonomistyrning. Emellertid anser vi det är nödvändigt att företaget använder sig av ett mindre antal nyckeltal för att öka sin fokusering på de kritiska framgångsfaktorerna och därmed uppnå en balanserad styrning.
En del av analysarbetet innebar att välja ut de viktigaste nyckeltalen av de som redan används i företagets befintliga system samt tillämpa nya nyckeltal i ett BSC för att förbättra ekonomistyrningen. Med hjälp av BSC kan Frigoscandia uppnå sina kritiska framgångsfaktorer och därmed införliva vision och strategi. Eftersom vi har gjort en kvalitativ undersökning anser vi att det inte är möjligt att göra en generalisering av vårt resultat. Skulle våra nyckeltal däremot fungera väl i Frigoscandia bör andra företag inom samma verksamhetsområde ha möjlighet att använda liknande nyckeltal för att mäta hur väl företaget lyckas med sin fokusering på kunder, interna processer, innovation och lärande samt medarbetare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anestam, Lina ; Farman, Henrik ; Hall, Carolina ; Turus, Gabriela and Lindner, Bernadeta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
BSC, budget, ekonomistyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344816
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:27
@misc{1344816,
 abstract   = {Budgeten fyller en viktig funktion i Frigoscandias planering och styrning och fungerar som en handlingsplan över hur resurser skall fördelas. Risken finns dock att budget leder till att kortsiktiga mål prioriteras på bekostnad av långsiktiga samtidigt som det är en kostsam process. Istället kan ett företag värdera sin verksamhet utifrån icke-finansiella aspekter med hjälp av ett performance measurement system, som exempelvis BSC, för att kunna fånga den komplexitet och mångfald som råder i ett företag. Syftet med uppsatsen är därför att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen kan förbättras med hjälp av ett BSC i ett företag, inriktat på lagringsverksamhet, vars nuvarande styrverktyg är budget. För att uppnå vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, då den djupare förståelse vi sökte av vårt ämne ej skulle kunna uppnås med en kvantitativ undersökning. Vårt fallföretag är Frigoscandia Distribution AB med en begränsning till deras affärsområde lagring. Frigoscandia kan förbättra styrningen genom att använda BSC och budget tillsammans. Det är dock viktigt att budgeten och BSC integreras och inte kompletteras. Vid en integrering motarbetar inte styrverktygen varandra och styrningen baseras på en kombination av budgeten och BSC. Positiva aspekter som BSC bidrar med är att det beaktar hur Frigoscandia lyckas med sin fokusering på kunder, interna processer, innovation och lärande samt medarbetare. Fokuseringen medför förmodligen att företaget kommer att kunna prestera bättre och uppnå en resultatförbättring.
Vi har identifierat de nyckeltal som är viktigast för Frigoscandias målsättning, att förbättra inre och yttre effektivitet. Utifrån företagets framgångsfaktorer har vi identifierat och skapat nyckeltal för att kunna mäta hur väl de lyckas uppnå sina målsättningar. Vi har konstaterat att vissa framgångsfaktorer kan mätas med Frigoscandias nuvarande ekonomistyrning. Emellertid anser vi det är nödvändigt att företaget använder sig av ett mindre antal nyckeltal för att öka sin fokusering på de kritiska framgångsfaktorerna och därmed uppnå en balanserad styrning.
En del av analysarbetet innebar att välja ut de viktigaste nyckeltalen av de som redan används i företagets befintliga system samt tillämpa nya nyckeltal i ett BSC för att förbättra ekonomistyrningen. Med hjälp av BSC kan Frigoscandia uppnå sina kritiska framgångsfaktorer och därmed införliva vision och strategi. Eftersom vi har gjort en kvalitativ undersökning anser vi att det inte är möjligt att göra en generalisering av vårt resultat. Skulle våra nyckeltal däremot fungera väl i Frigoscandia bör andra företag inom samma verksamhetsområde ha möjlighet att använda liknande nyckeltal för att mäta hur väl företaget lyckas med sin fokusering på kunder, interna processer, innovation och lärande samt medarbetare.},
 author    = {Anestam, Lina and Farman, Henrik and Hall, Carolina and Turus, Gabriela and Lindner, Bernadeta},
 keyword   = {BSC,budget,ekonomistyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard - Hur Frigoscandia Distribution AB kan förbättra sin ekonomistyrning},
 year     = {2003},
}