Advanced

Internets påverkan på värdekedjorna inom musikindustrin

Frid, Magnus (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen syfte är att studera huruvida den transformation som sker när den fysiska värdekedjan omvandlas till en virtuell kan orsaka förändringar för produkten musik och distributionen av densamma. Genom att studera musikindustrin vill jag undersöka om en liknande förändring kan appliceras på andra branscher med liknande strukturer. Metod: Den huvudsakliga metoden har varit en kvalitativ undersökning. En utförlig litteraturstudie rörande musikindustrin samt värdekedjorna har genomförts. Vidare har djupintervjuer med nyckelpersoner på olika företag inom den svenska musikindustrin genomförts för att uppfylla syftet. Teoretiska perspektiv: De teoretiska verktyg som använts har varit Gaddes förändringsdimensioner, men även teorier... (More)
Syfte: Uppsatsen syfte är att studera huruvida den transformation som sker när den fysiska värdekedjan omvandlas till en virtuell kan orsaka förändringar för produkten musik och distributionen av densamma. Genom att studera musikindustrin vill jag undersöka om en liknande förändring kan appliceras på andra branscher med liknande strukturer. Metod: Den huvudsakliga metoden har varit en kvalitativ undersökning. En utförlig litteraturstudie rörande musikindustrin samt värdekedjorna har genomförts. Vidare har djupintervjuer med nyckelpersoner på olika företag inom den svenska musikindustrin genomförts för att uppfylla syftet. Teoretiska perspektiv: De teoretiska verktyg som använts har varit Gaddes förändringsdimensioner, men även teorier rörande produktbegreppet har analyserats och använts. Dessa har sedermera applicerats på de existerande värdekedjorna inom musikindustrin ur ett nätverksperspektiv för att erhålla en mer nyanserad bild i enlighet med IMP: skolans syn på nätverksteorin. Empiri: Det empiriska materialet består utav tre intervjuer med personer från den svenska musikindustrin samt en grundlig litteraturstudie vilket tillsammans har utgjort grundstommen i det empiriska materialet. Vidare har jag valt att följa Gaddes ordningsföljd i hans förklaring av förändringsdimensionerna för att tydliggöra sambandet mellan teori och empiri i analysen. Slutsatser: När musiken och dess värdekedjor övergår från en fysisk till virtuell form sker det flertalet saker med produkten musik. Jag har försökt att påvisa två möjliga vägar som produkten kan gå. Det ena är att upplevelsen prioriteras, det vill säga att när flera aktiviteter försvinner såsom paketering, distribution etc är det själva upplevelsen som musiken erbjuder som blir det viktigaste. Det andra är att artisten står i fokus och musiken kan i dess virtuella form vara ett billigt sätt för skivbolagen att promota och skapa uppmärksamhet kring artisten. Vidare kan den utförda analysen även appliceras på andra typer utav innehållsindustrier såsom böcker, tidningar och filmer men jag anser det vara främst inom musikindustrin som förändringen är tydligast och lättast att analysera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frid, Magnus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internet, musikindustrin, transformation, värdekedjor, digitala medier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344831
date added to LUP
2006-02-01
date last changed
2012-04-02 15:51:18
@misc{1344831,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen syfte är att studera huruvida den transformation som sker när den fysiska värdekedjan omvandlas till en virtuell kan orsaka förändringar för produkten musik och distributionen av densamma. Genom att studera musikindustrin vill jag undersöka om en liknande förändring kan appliceras på andra branscher med liknande strukturer. Metod: Den huvudsakliga metoden har varit en kvalitativ undersökning. En utförlig litteraturstudie rörande musikindustrin samt värdekedjorna har genomförts. Vidare har djupintervjuer med nyckelpersoner på olika företag inom den svenska musikindustrin genomförts för att uppfylla syftet. Teoretiska perspektiv: De teoretiska verktyg som använts har varit Gaddes förändringsdimensioner, men även teorier rörande produktbegreppet har analyserats och använts. Dessa har sedermera applicerats på de existerande värdekedjorna inom musikindustrin ur ett nätverksperspektiv för att erhålla en mer nyanserad bild i enlighet med IMP: skolans syn på nätverksteorin. Empiri: Det empiriska materialet består utav tre intervjuer med personer från den svenska musikindustrin samt en grundlig litteraturstudie vilket tillsammans har utgjort grundstommen i det empiriska materialet. Vidare har jag valt att följa Gaddes ordningsföljd i hans förklaring av förändringsdimensionerna för att tydliggöra sambandet mellan teori och empiri i analysen. Slutsatser: När musiken och dess värdekedjor övergår från en fysisk till virtuell form sker det flertalet saker med produkten musik. Jag har försökt att påvisa två möjliga vägar som produkten kan gå. Det ena är att upplevelsen prioriteras, det vill säga att när flera aktiviteter försvinner såsom paketering, distribution etc är det själva upplevelsen som musiken erbjuder som blir det viktigaste. Det andra är att artisten står i fokus och musiken kan i dess virtuella form vara ett billigt sätt för skivbolagen att promota och skapa uppmärksamhet kring artisten. Vidare kan den utförda analysen även appliceras på andra typer utav innehållsindustrier såsom böcker, tidningar och filmer men jag anser det vara främst inom musikindustrin som förändringen är tydligast och lättast att analysera.},
 author    = {Frid, Magnus},
 keyword   = {Internet,musikindustrin,transformation,värdekedjor,digitala medier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internets påverkan på värdekedjorna inom musikindustrin},
 year     = {2006},
}