Advanced

Effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom Åklagarväsendet

Lahtinen, Markus; Baunsgaard, Peter and Christiansson, Hendrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att analysera upplevda effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom offentlig verksamhet. Metod: För att uppfylla syftet valdes en litteraturgranskning i kombination med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: För att få en bred förståelse av styrmått byggs ett ramverk upp utifrån teori om styrning, effekter, prestationsmått inom offentlig verksamhet samt process- och produktkvalitet. Empiri: Tre olika befattningshavare inom Åklagarväsendet har intervjuats. Av olika befattningshavarna är en verksam kammaråklagare, en chef på mellannivå samt en byråchef vid Riksåklagaren i
Stockholm. Slutsatser: Sex effekter av styrmåtten har identifierats. Dessa är (1) att genomströmningstiden har... (More)
Syfte: Att analysera upplevda effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom offentlig verksamhet. Metod: För att uppfylla syftet valdes en litteraturgranskning i kombination med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: För att få en bred förståelse av styrmått byggs ett ramverk upp utifrån teori om styrning, effekter, prestationsmått inom offentlig verksamhet samt process- och produktkvalitet. Empiri: Tre olika befattningshavare inom Åklagarväsendet har intervjuats. Av olika befattningshavarna är en verksam kammaråklagare, en chef på mellannivå samt en byråchef vid Riksåklagaren i
Stockholm. Slutsatser: Sex effekter av styrmåtten har identifierats. Dessa är (1) att genomströmningstiden har minskat, (2) att Riksåklagaren tidigt kan se förändringar i verksamheten, (3) att ensidigt utformade mått kan
leda till brister i jämförelsebarhet, (4) att måtten leder till att det som mäts prioriteras, (5) att den juridiska ambitionsnivån kan sjunka på grund av tidspress, (6) samt att måtten kan leda till
revirtänkande mellan kammare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lahtinen, Markus; Baunsgaard, Peter and Christiansson, Hendrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
offentlig sektor, prestationsmått, styrsystem, kvalitet, åklagare, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344875
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:13:18
@misc{1344875,
 abstract   = {Syfte: Att analysera upplevda effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom offentlig verksamhet. Metod: För att uppfylla syftet valdes en litteraturgranskning i kombination med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: För att få en bred förståelse av styrmått byggs ett ramverk upp utifrån teori om styrning, effekter, prestationsmått inom offentlig verksamhet samt process- och produktkvalitet. Empiri: Tre olika befattningshavare inom Åklagarväsendet har intervjuats. Av olika befattningshavarna är en verksam kammaråklagare, en chef på mellannivå samt en byråchef vid Riksåklagaren i
Stockholm. Slutsatser: Sex effekter av styrmåtten har identifierats. Dessa är (1) att genomströmningstiden har minskat, (2) att Riksåklagaren tidigt kan se förändringar i verksamheten, (3) att ensidigt utformade mått kan
leda till brister i jämförelsebarhet, (4) att måtten leder till att det som mäts prioriteras, (5) att den juridiska ambitionsnivån kan sjunka på grund av tidspress, (6) samt att måtten kan leda till
revirtänkande mellan kammare.},
 author    = {Lahtinen, Markus and Baunsgaard, Peter and Christiansson, Hendrik},
 keyword   = {offentlig sektor,prestationsmått,styrsystem,kvalitet,åklagare,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom Åklagarväsendet},
 year     = {2004},
}