Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kundkorts effekter på lönsamhet

Paulsson, Catharina ; Dyrvold, Kristina and Andersson, Sara (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten. Metod: För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. Intervjuer genomfördes med ansvariga för kundkort på AB Svenska Shell och Svenska Statoil AB. Empirin analyserades sedan med hjälp av teorier om Customer Relationship Management, relationsmarknadsföring samt lojalitet och lönsamhet. Slutsatser: Enligt vår analys är sambandet mellan kundkort och lojalitet starkt, medan relationen mellan lojalitet och lönsamhet är mindre självklar, även om... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten. Metod: För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. Intervjuer genomfördes med ansvariga för kundkort på AB Svenska Shell och Svenska Statoil AB. Empirin analyserades sedan med hjälp av teorier om Customer Relationship Management, relationsmarknadsföring samt lojalitet och lönsamhet. Slutsatser: Enligt vår analys är sambandet mellan kundkort och lojalitet starkt, medan relationen mellan lojalitet och lönsamhet är mindre självklar, även om företagsrepresentanterna själva såg en tydlig koppling mellan dem. Vi kan vidare dra slutsatsen att det inte finns någon direkt relation mellan kundkort och lönsamhet, utan kundkortet skapar enbart lönsamhet om den i ett första led skapar lojalitet. Bensinbolag kan genom att utveckla CRM-system som genomsyrar hela företaget skapa konkurrensfördelar på petroleummarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Catharina ; Dyrvold, Kristina and Andersson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kundkort, Lojalitet, Lönsamhet, Customer Relationship Management, Bensinbolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344890
date added to LUP
2003-01-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:31
@misc{1344890,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten. Metod: För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. Intervjuer genomfördes med ansvariga för kundkort på AB Svenska Shell och Svenska Statoil AB. Empirin analyserades sedan med hjälp av teorier om Customer Relationship Management, relationsmarknadsföring samt lojalitet och lönsamhet. Slutsatser: Enligt vår analys är sambandet mellan kundkort och lojalitet starkt, medan relationen mellan lojalitet och lönsamhet är mindre självklar, även om företagsrepresentanterna själva såg en tydlig koppling mellan dem. Vi kan vidare dra slutsatsen att det inte finns någon direkt relation mellan kundkort och lönsamhet, utan kundkortet skapar enbart lönsamhet om den i ett första led skapar lojalitet. Bensinbolag kan genom att utveckla CRM-system som genomsyrar hela företaget skapa konkurrensfördelar på petroleummarknaden.},
 author    = {Paulsson, Catharina and Dyrvold, Kristina and Andersson, Sara},
 keyword   = {Kundkort,Lojalitet,Lönsamhet,Customer Relationship Management,Bensinbolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kundkorts effekter på lönsamhet},
 year     = {2003},
}