Advanced

Var tar det stopp? - En studie om överensstämmelsen mellan planerad och realiserad HR-strategi

Gustafsson, Anna-Karin; Svensson, Annica and Götsten, Therése (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för överensstämmelsen mellan planerad och realiserad HR-strategi hos HR-avdelning, mellanchefer och medarbetare; med fokus på urval, utvärdering, belöning och utveckling. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie genomförts. En ostrukturerad intervju och nio semistrukturerade har utförts. Teorier kring HRM och Personnel Management tas upp samt kopplingen mellan företagsstrategi och HR-strategi belyses. En redogörelse görs för de fyra HR-processerna; urval, utvärdering, belöning och utveckling. Företaget som fallstudien behandlar är verksamt inom byggbranschen och tillhandahåller högkvalitativa verktyg. Utifrån HR-avdelningens planerade strategi har personalansvariga mellanchefer och... (More)
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för överensstämmelsen mellan planerad och realiserad HR-strategi hos HR-avdelning, mellanchefer och medarbetare; med fokus på urval, utvärdering, belöning och utveckling. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie genomförts. En ostrukturerad intervju och nio semistrukturerade har utförts. Teorier kring HRM och Personnel Management tas upp samt kopplingen mellan företagsstrategi och HR-strategi belyses. En redogörelse görs för de fyra HR-processerna; urval, utvärdering, belöning och utveckling. Företaget som fallstudien behandlar är verksamt inom byggbranschen och tillhandahåller högkvalitativa verktyg. Utifrån HR-avdelningens planerade strategi har personalansvariga mellanchefer och några av deras medarbetare intervjuats för att undersöka hur HR-strategin realiseras. Resultatet visar att realiseringen av en HR-strategi kan ta stopp på alla nivåer i företaget, det vill säga hos HR-avdelningen, mellancheferna och medarbetarna. Kommunikation inom och mellan olika nivåer är avgörande för att HR-strategin ska realiseras. Mellancheferna har en mycket viktig roll som strategiförmedlare. Det finns inget generaliserbart bästa sätt i ett företag att utforma HR-processerna på, utan de bör anpassas efter varje avdelnings förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Anna-Karin; Svensson, Annica and Götsten, Therése
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
HRM, HR-processer, planerad HR-strategi, realiserad HR-strategi, orealiserad HR-strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344916
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:07:22
@misc{1344916,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för överensstämmelsen mellan planerad och realiserad HR-strategi hos HR-avdelning, mellanchefer och medarbetare; med fokus på urval, utvärdering, belöning och utveckling. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie genomförts. En ostrukturerad intervju och nio semistrukturerade har utförts. Teorier kring HRM och Personnel Management tas upp samt kopplingen mellan företagsstrategi och HR-strategi belyses. En redogörelse görs för de fyra HR-processerna; urval, utvärdering, belöning och utveckling. Företaget som fallstudien behandlar är verksamt inom byggbranschen och tillhandahåller högkvalitativa verktyg. Utifrån HR-avdelningens planerade strategi har personalansvariga mellanchefer och några av deras medarbetare intervjuats för att undersöka hur HR-strategin realiseras. Resultatet visar att realiseringen av en HR-strategi kan ta stopp på alla nivåer i företaget, det vill säga hos HR-avdelningen, mellancheferna och medarbetarna. Kommunikation inom och mellan olika nivåer är avgörande för att HR-strategin ska realiseras. Mellancheferna har en mycket viktig roll som strategiförmedlare. Det finns inget generaliserbart bästa sätt i ett företag att utforma HR-processerna på, utan de bör anpassas efter varje avdelnings förutsättningar.},
 author    = {Gustafsson, Anna-Karin and Svensson, Annica and Götsten, Therése},
 keyword   = {HRM,HR-processer,planerad HR-strategi,realiserad HR-strategi,orealiserad HR-strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var tar det stopp? - En studie om överensstämmelsen mellan planerad och realiserad HR-strategi},
 year     = {2006},
}