Advanced

Utveckling och förändring av budgetens roller. En fallstudie av Alfa Laval, Cardo och Gambro.

Khedher, Inas and Fredlund, Andreas (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte var undersöka förändringen av budgeteringens roller i de studerade företagen, samt vilka konkurrerande eller kompletterande styrmedel de använder sig av. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av tre traditionella tillverkningsföretag. Våra empiriska studier bygger främst på personliga intervjuer. Vår teoretiska bakgrund består av diskussionsunderlag angående budgetens för och nackdelar. För att ge en bättre bakgrund till vår studie har vi även valt att ge en översiktlig beskrivning av budgetprocessen och kompletterande styrmedel som prognos och balanced scorecard. Företagen vi har undersökt är inte beredda att helt släppa budgeten, då den fortfarande fyller en viktig funktion. Däremot finns det ett behov... (More)
Vårt syfte var undersöka förändringen av budgeteringens roller i de studerade företagen, samt vilka konkurrerande eller kompletterande styrmedel de använder sig av. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av tre traditionella tillverkningsföretag. Våra empiriska studier bygger främst på personliga intervjuer. Vår teoretiska bakgrund består av diskussionsunderlag angående budgetens för och nackdelar. För att ge en bättre bakgrund till vår studie har vi även valt att ge en översiktlig beskrivning av budgetprocessen och kompletterande styrmedel som prognos och balanced scorecard. Företagen vi har undersökt är inte beredda att helt släppa budgeten, då den fortfarande fyller en viktig funktion. Däremot finns det ett behov av att förändra budgeten och komplettera den med andra styrverktyg för att bättre anpassa ekonomistyrningen till företagens krav. De styrverktyg som våra fallföretag valt att använda för att komplettera budgeten är prognoser och olika varianter av balanced scorecard. Nackdelar med budgeteringen är att den är en alldeles för kostsam och tidskrävande process. Dessutom behövs aktuellare förutsägelser om framtiden och styrmedel som på ett lättare sätt kommunicerar ut företagets mål till personalen. Det är dessa kompletterande aspekter som prognoser och balanced scorecard tillför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khedher, Inas and Fredlund, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Budget, BSC, ekonomistyrning, prognoser, hybrider, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344927
date added to LUP
2006-03-30 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:57:47
@misc{1344927,
 abstract   = {Vårt syfte var undersöka förändringen av budgeteringens roller i de studerade företagen, samt vilka konkurrerande eller kompletterande styrmedel de använder sig av. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av tre traditionella tillverkningsföretag. Våra empiriska studier bygger främst på personliga intervjuer. Vår teoretiska bakgrund består av diskussionsunderlag angående budgetens för och nackdelar. För att ge en bättre bakgrund till vår studie har vi även valt att ge en översiktlig beskrivning av budgetprocessen och kompletterande styrmedel som prognos och balanced scorecard. Företagen vi har undersökt är inte beredda att helt släppa budgeten, då den fortfarande fyller en viktig funktion. Däremot finns det ett behov av att förändra budgeten och komplettera den med andra styrverktyg för att bättre anpassa ekonomistyrningen till företagens krav. De styrverktyg som våra fallföretag valt att använda för att komplettera budgeten är prognoser och olika varianter av balanced scorecard. Nackdelar med budgeteringen är att den är en alldeles för kostsam och tidskrävande process. Dessutom behövs aktuellare förutsägelser om framtiden och styrmedel som på ett lättare sätt kommunicerar ut företagets mål till personalen. Det är dessa kompletterande aspekter som prognoser och balanced scorecard tillför.},
 author    = {Khedher, Inas and Fredlund, Andreas},
 keyword   = {Budget,BSC,ekonomistyrning,prognoser,hybrider,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling och förändring av budgetens roller. En fallstudie av Alfa Laval, Cardo och Gambro.},
 year     = {2006},
}