Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomistyrning i förändring - Lunds Energi AB

Alexanderson, Johanna ; Mattsson, Ida ; Rasmusson, Camilla and Vinnefors, Sara (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera en traditionell, resultatansvarsindelad ekonomistyrning, samt att sätta den i relation till en modernt orienterad styrning. Metod: Vår uppsats är en enskild fallstudie med en kvalitativ ansats av enheten Energiprodukter inom Lunds Energi AB. Vi har genomfört ett antal intervjuer i fallföretaget. Empirin är analyserad med hjälp av relevant teori, främst Lindvalls Verksamhetsstyrning, Källströms Uppdrag Styreffekt och Anthony & Govindarajans Management Control Systems. Slutsatser: Lunds Energi AB har flera inslag av modern verksamhetsstyrning i sin traditionella, resultatansvarsindelade ekonomistyrning. Styrningen har enligt vår mening vissa samordningsbrister, då varje enhet inom företaget har... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera en traditionell, resultatansvarsindelad ekonomistyrning, samt att sätta den i relation till en modernt orienterad styrning. Metod: Vår uppsats är en enskild fallstudie med en kvalitativ ansats av enheten Energiprodukter inom Lunds Energi AB. Vi har genomfört ett antal intervjuer i fallföretaget. Empirin är analyserad med hjälp av relevant teori, främst Lindvalls Verksamhetsstyrning, Källströms Uppdrag Styreffekt och Anthony & Govindarajans Management Control Systems. Slutsatser: Lunds Energi AB har flera inslag av modern verksamhetsstyrning i sin traditionella, resultatansvarsindelade ekonomistyrning. Styrningen har enligt vår mening vissa samordningsbrister, då varje enhet inom företaget har självständiga resultatmål. Vi har även identifierat potentiella förbättringsområden, exempelvis gällande informationshantering, kundkontakter, rekryteringsförfarande samt miljöpolicy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1344950,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera en traditionell, resultatansvarsindelad ekonomistyrning, samt att sätta den i relation till en modernt orienterad styrning. Metod: Vår uppsats är en enskild fallstudie med en kvalitativ ansats av enheten Energiprodukter inom Lunds Energi AB. Vi har genomfört ett antal intervjuer i fallföretaget. Empirin är analyserad med hjälp av relevant teori, främst Lindvalls Verksamhetsstyrning, Källströms Uppdrag Styreffekt och Anthony & Govindarajans Management Control Systems. Slutsatser: Lunds Energi AB har flera inslag av modern verksamhetsstyrning i sin traditionella, resultatansvarsindelade ekonomistyrning. Styrningen har enligt vår mening vissa samordningsbrister, då varje enhet inom företaget har självständiga resultatmål. Vi har även identifierat potentiella förbättringsområden, exempelvis gällande informationshantering, kundkontakter, rekryteringsförfarande samt miljöpolicy.},
 author    = {Alexanderson, Johanna and Mattsson, Ida and Rasmusson, Camilla and Vinnefors, Sara},
 keyword   = {Lunds Energi AB,Ekonomistyrning,Processtyrning,Resultatansvar,Styrsystem,Styrverktyg,Balanserat styrkort,Information,Avreglering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i förändring - Lunds Energi AB},
 year     = {2003},
}