Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skapar styrning av intellektuellt kapital med styrverktyget Dolphin ett mervärde för företagets anställda?

Hammensjö, Pär ; Magnarsson, Anna and Olsson, Hanna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur styrverktyget Dolphin kan användas för att styra intellektuellt kapital samt att analysera om Dolphins styrning av det intellektuella kapitalet kan skapa ett mervärde för de anställda. Vår analys grundar sig på littersturstudier samt en kvalitativ studie av två företag. Vi har använt oss av en abduktiv metod. Vår slutsats är att styrning av intellektuellt kapital skapar ett mervärde för företagets anställda. Det behöver dock nödvändigtvis inte ske med styrverktyget Dolphin. Att styra, uppmärksamma och synliggöra det intellektuella kapitalet anser vi kan skapa mervärde för företagets medarbetare. När företaget fokuserar på att förändra och utveckla de inre värdena hos de... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur styrverktyget Dolphin kan användas för att styra intellektuellt kapital samt att analysera om Dolphins styrning av det intellektuella kapitalet kan skapa ett mervärde för de anställda. Vår analys grundar sig på littersturstudier samt en kvalitativ studie av två företag. Vi har använt oss av en abduktiv metod. Vår slutsats är att styrning av intellektuellt kapital skapar ett mervärde för företagets anställda. Det behöver dock nödvändigtvis inte ske med styrverktyget Dolphin. Att styra, uppmärksamma och synliggöra det intellektuella kapitalet anser vi kan skapa mervärde för företagets medarbetare. När företaget fokuserar på att förändra och utveckla de inre värdena hos de anställda läggs en god grund för att öka deras mervärde. Genom att försöka mäta, styra och utveckla de inre värdena hos de anställda kan också de anställdas effektivitet och produktivitet öka. Vi har funnit en relevant skillnad i hur och vilka visioner fallföretagen har med styrningen av intellektuellt kapital. SEB betonar arbetet med gemensamma värderingar och en tydlig företagskultur medan Länsförsäkringar Fond arbetar mer med att se individens roll i företaget och med målstyrning. Detta innebär att Dolphin inte används på samma sätt för att styra intellektuellt kapital och därför ger det olika resultat i olika företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammensjö, Pär ; Magnarsson, Anna and Olsson, Hanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intellektuellt kapital, Dolphin, styrverktyg, mervärde, anställda, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344958
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:36
@misc{1344958,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur styrverktyget Dolphin kan användas för att styra intellektuellt kapital samt att analysera om Dolphins styrning av det intellektuella kapitalet kan skapa ett mervärde för de anställda. Vår analys grundar sig på littersturstudier samt en kvalitativ studie av två företag. Vi har använt oss av en abduktiv metod. Vår slutsats är att styrning av intellektuellt kapital skapar ett mervärde för företagets anställda. Det behöver dock nödvändigtvis inte ske med styrverktyget Dolphin. Att styra, uppmärksamma och synliggöra det intellektuella kapitalet anser vi kan skapa mervärde för företagets medarbetare. När företaget fokuserar på att förändra och utveckla de inre värdena hos de anställda läggs en god grund för att öka deras mervärde. Genom att försöka mäta, styra och utveckla de inre värdena hos de anställda kan också de anställdas effektivitet och produktivitet öka. Vi har funnit en relevant skillnad i hur och vilka visioner fallföretagen har med styrningen av intellektuellt kapital. SEB betonar arbetet med gemensamma värderingar och en tydlig företagskultur medan Länsförsäkringar Fond arbetar mer med att se individens roll i företaget och med målstyrning. Detta innebär att Dolphin inte används på samma sätt för att styra intellektuellt kapital och därför ger det olika resultat i olika företag.},
 author    = {Hammensjö, Pär and Magnarsson, Anna and Olsson, Hanna},
 keyword   = {Intellektuellt kapital,Dolphin,styrverktyg,mervärde,anställda,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skapar styrning av intellektuellt kapital med styrverktyget Dolphin ett mervärde för företagets anställda?},
 year     = {2003},
}