Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationell prestation och företagsförv - en logistic regressionsanalys av operationell prestation och dess förklaringsgrad till förvärv

Lusth, Johan and Lundqvist, Johan (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Operationell prestation och företagsförvärv- en logistic regressionsanalys av operationell prestation och dess förklaringsgrad till förvärv Seminariedatum: 2006-05-31 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i finansiering, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng) Författare: Andreas Lundmark, Johan Lundquist, Johan Lusth Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Logistic regressionsanlays, förvärv, operationell prestation, vinstmaximering Syfte: Genom en logistic regressionsanalys testar vi till hur stor del det går att förklara förvärv genom bolags operationella prestation. Teoretiskt perspektiv: Då vi undersöker ett nytt fenomen har vi valt att presentera den tidigare forskning som tangerar våra ansatser. Denna forskning studerar företags... (More)
Uppsatsens titel: Operationell prestation och företagsförvärv- en logistic regressionsanalys av operationell prestation och dess förklaringsgrad till förvärv Seminariedatum: 2006-05-31 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i finansiering, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng) Författare: Andreas Lundmark, Johan Lundquist, Johan Lusth Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Logistic regressionsanlays, förvärv, operationell prestation, vinstmaximering Syfte: Genom en logistic regressionsanalys testar vi till hur stor del det går att förklara förvärv genom bolags operationella prestation. Teoretiskt perspektiv: Då vi undersöker ett nytt fenomen har vi valt att presentera den tidigare forskning som tangerar våra ansatser. Denna forskning studerar företags finansiella profiler vid förvärv, där både förvärvare och icke förvärvare undersöks och jämförs med varandra och branschindex. Metod: Genom att jämföra förvärvande bolag med icke förvärvande bolag i en logistic regressionsanalys undersöker vi till hur stor del våra mått på operationella prestationer kan förklara förvärv. Resultat: Vi fann inga signifikanta resultat, ingen av de sex förklarande variablerna var signifikant till förvärv, samt vi fann ingen förklaringsgrad för operationell prestation till förvärv. Slutsatser: Vi kan inte dra några generella slutsatser på grund av de svaga resultaten mer än att förvärvsaktiviter ter sig oberoende av hur de förvärvande bolagens finansiella karaktär ser ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lusth, Johan and Lundqvist, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Logistic regressionsanlays, förvärv, operationell prestation, vinstmaximering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344991
date added to LUP
2005-05-31 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:15:18
@misc{1344991,
 abstract   = {{Uppsatsens titel: Operationell prestation och företagsförvärv- en logistic regressionsanalys av operationell prestation och dess förklaringsgrad till förvärv Seminariedatum: 2006-05-31 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i finansiering, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng) Författare: Andreas Lundmark, Johan Lundquist, Johan Lusth Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Logistic regressionsanlays, förvärv, operationell prestation, vinstmaximering Syfte: Genom en logistic regressionsanalys testar vi till hur stor del det går att förklara förvärv genom bolags operationella prestation. Teoretiskt perspektiv: Då vi undersöker ett nytt fenomen har vi valt att presentera den tidigare forskning som tangerar våra ansatser. Denna forskning studerar företags finansiella profiler vid förvärv, där både förvärvare och icke förvärvare undersöks och jämförs med varandra och branschindex. Metod: Genom att jämföra förvärvande bolag med icke förvärvande bolag i en logistic regressionsanalys undersöker vi till hur stor del våra mått på operationella prestationer kan förklara förvärv. Resultat: Vi fann inga signifikanta resultat, ingen av de sex förklarande variablerna var signifikant till förvärv, samt vi fann ingen förklaringsgrad för operationell prestation till förvärv. Slutsatser: Vi kan inte dra några generella slutsatser på grund av de svaga resultaten mer än att förvärvsaktiviter ter sig oberoende av hur de förvärvande bolagens finansiella karaktär ser ut.}},
 author    = {{Lusth, Johan and Lundqvist, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Operationell prestation och företagsförv - en logistic regressionsanalys av operationell prestation och dess förklaringsgrad till förvärv}},
 year     = {{2005}},
}