Advanced

Spegel spegel på väggen där

Johansson, Sandra; Virding, Tove and Sjögren, Erik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för den kongruens av uppfattningar kring ett varumärke som kan uppstå mellan en avsändare och en mottagare. För ändamålet har vi använt oss av en kvalitativ metod med främst intervjuer som empiriinsamling. Intervjuer har skett med kunder till vårt fallföretag Smedmarks, med Smedmarks ledning samt med experter inom varumärkesområdet. Detta för att undersöka vilken bild företaget har av sig själv samt vilken bild dess kunder har och om det finns överensstämmelse sinsemellan.Vi har kommit fram till att det i viss mån alltid finns en form av kongruens mellan ett företags och en kunds uppfattningar kring ett varumärke. Frågan är till vilken grad. För att kongruens ska infinna sig krävs att... (More)
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för den kongruens av uppfattningar kring ett varumärke som kan uppstå mellan en avsändare och en mottagare. För ändamålet har vi använt oss av en kvalitativ metod med främst intervjuer som empiriinsamling. Intervjuer har skett med kunder till vårt fallföretag Smedmarks, med Smedmarks ledning samt med experter inom varumärkesområdet. Detta för att undersöka vilken bild företaget har av sig själv samt vilken bild dess kunder har och om det finns överensstämmelse sinsemellan.Vi har kommit fram till att det i viss mån alltid finns en form av kongruens mellan ett företags och en kunds uppfattningar kring ett varumärke. Frågan är till vilken grad. För att kongruens ska infinna sig krävs att kunden uppfattar företagets image i överensstämmelse med företagets försök att kommunicera sin profil. Valet av rätta kommunikationskanaler ligger på företagets ansvar för att lyckas nå kunden med de avsiktliga budskapen. I slutändan är det alltid kundens verklighet som realiseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sandra; Virding, Tove and Sjögren, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Varumärke, kongruens, uppfattningar, kommunikation, profil och image, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344997
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:07:55
@misc{1344997,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för den kongruens av uppfattningar kring ett varumärke som kan uppstå mellan en avsändare och en mottagare. För ändamålet har vi använt oss av en kvalitativ metod med främst intervjuer som empiriinsamling. Intervjuer har skett med kunder till vårt fallföretag Smedmarks, med Smedmarks ledning samt med experter inom varumärkesområdet. Detta för att undersöka vilken bild företaget har av sig själv samt vilken bild dess kunder har och om det finns överensstämmelse sinsemellan.Vi har kommit fram till att det i viss mån alltid finns en form av kongruens mellan ett företags och en kunds uppfattningar kring ett varumärke. Frågan är till vilken grad. För att kongruens ska infinna sig krävs att kunden uppfattar företagets image i överensstämmelse med företagets försök att kommunicera sin profil. Valet av rätta kommunikationskanaler ligger på företagets ansvar för att lyckas nå kunden med de avsiktliga budskapen. I slutändan är det alltid kundens verklighet som realiseras.},
 author    = {Johansson, Sandra and Virding, Tove and Sjögren, Erik},
 keyword   = {Varumärke,kongruens,uppfattningar,kommunikation,profil och image,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spegel spegel på väggen där},
 year     = {2006},
}